İktisadi Araştırmalar Vakfı Ünal Aysal Tez Yarışması

Ünal Aysal
Ünal Aysal

İktisadi Araştırmalar Vakfı Ünal Aysal Tez Yarışması

İKTİSADÎ ARAŞTIRMALAR VAKFI

TEZ DEĞERLENDİRME YARIŞMA / ÖDÜL

YÖNERGESİ

 

http://www.iav.org.tr/

I.BÖLÜM: YARIŞMANIN AMACI, KAPSAMI

 

Madde 1: Yarışmanın Amacı:

 

Tez değerlendirme yarışmasının amacı, üniversitelerimizde gerçekleştirilen çok değerli tez çalışmalarının merkezi ve kamuya açık bir kütüphane konumunda olan İ.A.V. kütüphanesine kazandırmak, unutulup – kaybolmalarını önlemek, genç beyinleri ödüllendirmek, yaşamlarına bir başarı referansı vermektir.

 

Madde 2: Yarışmanın Kapsamı:

 

Bu yarışmaya, katılım tarihinden en çok dört yıl öncesine kadar, lisans üstü veya doktora tezi olarak Türkiye’de, Türkçe olarak yazılmış ve üniversitesi jürisince kabul edilerek, sahibine Lisans Üstü veya Doktora diploması verilmiş olan kişiler katılabilir. Tez konuları GENEL İKTİSAT, MALİYE, İŞLETME, İKTİSADİ HUKUK, ULUSLARARASI İKTİSAT, AVRUPA BİRLİĞİ ve benzeri alanlarından birisinde olmalıdır.

 

Bu yarışmaya Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri, eş ve çocukları ile Vakıf çalışanları katılamazlar.

 

 

II.BÖLÜM: YARIŞMANIN ŞEKİL VE USÜL HÜKÜMLERİ

 

Madde 3: Yarışmanın Takvimi ve Süreler:

 

Yarışmaya başvuru süresi 30 Kasım 2017 tarihinde sona erecek, değerlendirme  sonuçları ve Ödül Tören tarihi E-posta ile ilgililere bildirilecektir.

 

Madde 4: Yarışma Jürisi ve Tezlerin Değerlendirme Usulü:

 

Yarışma jürisi Vakıf Yönetim Kurulu’nca belirlenecek üç üniversite öğretim üyesinden oluşacaktır. Ayrıca jüride bir Vakıf Yönetim Kurulu üyesi veya görevlisi raportörlük yapacaktır.

 

Yarışmada lisans üstü tezler ile doktora tezleri ayrı ayrı değerlendirilecekler ve sunulan tezler aşağıdaki kriterlere göre jüri tarafından değerlendirilerek her bir kategoride, dereceye giren üç eser ödüllendirilecektir.

 

 

 

 

 1. İşlenen konunun özgünlüğü,

 

 1. İşlenen konunun güncelliği ve Türk İktisat / Hukuk bilimine

katkıda bulunması,

 

 1. İşlenen konunun kamu oyunda ilgi uyandıracak nitelikte olması,

 

 1. İşlenen konunun işleniş başarısı

 

Madde 5: Yarışma Ödülleri:

 

Lisans üstü tezleri ve doktora tezleri ayrı ayrı değerlendirilir.

 

 1. Lisans üstü tezlerde dereceye giren eserlerin her birine 2.000 TL. nakit ödülü

 

 1. Doktora tezlerinde dereceye giren eserlerin her birine 3.500 TL. nakit ödülü

 

Dereceye giren tezler, aşağıda madde 8 de belirtilen usule uygun şekilde bastırılacaktır.

 

Madde 6: Yarışmaya katılım için istenen belgeler:

 

 1. a) Yarışmaya katılım başvuru yazısı
 2. b) Katılımcının öz geçmişi ve iletişim bilgileri
 3. c) Bir adet ciltli tez nüshası ile tezin Word ve PDF formatında, Times New Roman karakteri ve 12 punto ile yazılmış dört adet CD’si(Her CD’de isim belirtilmesi gerekmektedir.)
 4. d) Tezin beş sayfayı geçmeyen ve beş nüsha sunum özeti
 5. e) Yarışmacının Lisansüstü veya Doktora Diplomasının noter tasdikli sureti veya Tezin üniversite tarafından kabul edildiğine dair,Enstitüsünden alınacak bu hususu belirten bir yazının orjinali
 6. f) Yarışmaya sunulan tezin başka hiçbir yerde ve surette basılmadığını belirten yazı
 7. g) Yarışmacının,tezin teklif hakkının kendisinde olduğuna dair beyan yazısı ve ödül kazanması halinde bu tezle ilgili telif hakkını 3 yıl süre ile Vakfa devrettiğine dair noter tasdikli yazısı
 8. h) Yarışmacının bir adet fotoğrafı

 

Madde 7: Yarışmanın Yapılma Koşulu:

 

Her yarışma kategorisi için o yıl yeter sayıda başvuru olmaması halinde, o kategoride yarışma iptal edilir. Yarışmada kazanamamış tezler talep edildiği takdirde sahiplerine iade edilir.

 

Daha önceki yıllarda yarışma için İ.A.V.’ye verilen tezler, yeniden değerlendirilmez.

 

Madde 8: Kazanan Tezlerin Basılması ve Değerlendirilmesi:

 

Her kategoride ödüle layık görülen üç tez İktisadî Araştırmalar Vakfı tarafından bastırılarak, sponsora, üniversitelere ve diğer bilim kurumları kütüphanelere gönderilecektir.Ayrıca tez müellifine 25 adet kitap olarak gönderilecektir.

 

 

 

İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR VAKFI BAŞKANLIĞI’NA

 

İSTANBUL

 

Vakfınızın düzenlediği Ünal Aysal Tez Değerlendirme yarışmasına ……………………………….. başlıklı (doktora/master) tezimle katılmak istiyorum. Bilgilerinize arz ederim.

Adı-Soyadı

imzası

 

 

Adres – İrtibat Bilgileri

 

 

 

 

İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR VAKFI BAŞKANLIĞI’NA

 

İSTANBUL

 

Vakfınızın düzenlediği Ünal Aysal Tez Değerlendirme yarışmasına  sunduğum ……………………  isimli (doktora/master) tezim hiçbir yerde basılmamış, herhangi bir dergide yayınlamamıştır. Bilgilerinize arz ederim.

 

 

Adı-Soyadı

imzası

 

 

BEYANNAME

İktisadi Araştırmalar Vakfı Başkanlığı’na,

………………..Öğretim Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak hazırladığım ………………. dalında ………………… tarihinde kabul edilen tezimin tüm telif hakları tarafıma aittir. Yarışmada dereceye girmem durumunda tezimin tüm telif haklarını 3 yıl süre ile İktisadi Araştırmalar Vakfı’na devredeceğimi kabul ederim.

BEYANDA BULUNAN       :

Bu onaylama işlem (   ) altındaki imzanın gösterdiği,           nüfus müdürlüğünden

verilmiş  ………………… tarih,  ………………… kayıt,  ………………………………… numaralı fotoğraflı

nüfus  cüzdanıma   göre   ……………  ili   ………………….. mahallesi   /   köyü … cilt aile sıra,

……  numaralarında nüfusa kayıtlı  olup,  baba adı ………………..   ana adı…………………. ,  doğum tarihi    , doğum yeri……………………………………………………………………… olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen,  …………………………………………. T.C. Kimlik numaralı  , adlı kişiye  ait  olduğunu  ve  dairede  huzurumda  imzalandığım  onaylarım………………… yılı ……………………….. ayının      günü

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin