İKLİMLER FARKLI DÜNYAMIZ AYNI

“Doğa hayatın öğretmenidir. Onun gittiği yolu izlemek gerekir.” Maria Montessori
Montessori felsefesine göre, insan dünyada var olan canlı cansız varlıklar ve çevre için sorumludur. Bu sorumluluk duygusu özellikle küçük yaşlardan itibaren çocuklara kazandırılmalı ve çocuğun bu bilinçle büyümesi sağlanmalıdır. Projemiz Montessori felsefesinden yola çıkarak küçük yaşlarda doğa bilinci oluşturmayı hedeflemiştir. Yaşadığı dünyadaki canlı cansız her varlığa karşı sorumluluk taşıdıklarını çocuklara özgün etkinliklerle anlatmayı istiyoruz. Kozmik eğitim ile doğayla ilgili tüm konular ,özellikle iklim konusu işlenecektir. Doğal hayata insanoğlunun yaptığı olumsuz etkiler iklim değişikliği kanalıyla vurgulanmak istenmektedir.