‘İklim İçin Sen De harekete Geç’ projesi

27-30 Mart ile 4-7 Nisan 2019 tarihlerinde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde TUBİTAK desteği ile “İklim için Sen de Harekete Geç” isimli proje etkinliğinin düzenlenmesi planlanmaktadır.

Bu amaçla ülkemizin farklı illerinin eğitim fakültelerinde öğrenim gören 3. sınıf öğrencilerimizi düzenleyeceğimiz çalışmaya bekliyoruz. Çalışmaya katılmak isteyen lisans 3. sınıf öğrencilerinin, etkinlik başvurusu bölümündeki bilgileri doldurmaları yeterlidir.

Türkiye karmaşık iklim yapısı içinde, özellikle küresel ısınmaya bağlı olarak, görülebilecek bir iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ülkelerden biridir (Öztürk, 2002). Bu etkinin toplumumuzda her alanda (gıda, beslenme, sanayi, tıp vb.) yıkıcı bir etki yaratmaması için tüm bilim camiası bir çaba içerisindedir (Başol, 2018; Çelik, Bayram & Özüpekçe, 2018). Bu nedenle geleceğimizin mimarları olacak öğretmenlik mesleğine aday olan öğretmen adaylarının lisans eğitimi sırasında İklim değişikliği ve mücadele konusunda bilgi ve farkındalık kazandırılması önemlidir.

Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, ülkemizin farklı üniversitelerinin eğitim fakültelerinde öğrenim gören üçüncü sınıf lisans öğrencilerinin iklim değişikliği ve mücadele kavramını anlamaları, iklim değişikliği ve mücadeleye yönelik farkındalık oluşturmaları, iklim değişikline yönelik projeler geliştirmeye cesaretlenmeleri ve öğretmenlik mesleğini icra ederken İklim değişikliği ve mücadele konularını sınıflarında aktif öğrenme etkinliklerine dayalı bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamaları için gerekli bilgi, beceri ve deneyimi sağlamaktır.

Proje Yürütücüsü
Doç. Dr. Meryem Nur AYDEDE, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

https://iklimicinhareketegec.wixsite.com/nigde

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.