İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Resim Yarışması

MİTHATPAŞA İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK KONULU
RESİM YARIŞMASI

YARIŞMANIN ADI: “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık”

YARIŞMA KONUSU: “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık” konularından herhangi birisi ile ilgili çalışmanızı gerçekleştirebilirsiniz.

YARIŞMANIN AMACI:
– 2021-2022 eğitim öğretim yılında başladığımız E-twinning projemiz olan “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Farkındalığı” yaygınlaştırma çalışması kapmasında ülkemiz genelinde ilkokul öğrencilerine “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık” bilincini vermek,
-‘İklim Değişikliği ve Sıfır Atık” isimli yarışma ile ilkokul öğrencilerimizin konu hakkında farkındalığını arttırmak,

– Öğrencileri küçük yaşlarda : “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık” bilincine sahip olmalarını sağlamak,

– “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık” hakkında duygu, düşünce ve hayallerin resim ile ifade edilmesini sağlamaktır.

YARIŞMANIN TÜRÜ:
Resim yarışması.

YARIŞMANIN KAPSAMI ve KATILIMCILAR:
Resim yarışmasına Türkiye genelindeki resmi ve özel olmak üzere İlkokullarda öğrenim gören bütün öğrenciler katılabilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI:
-Yarışma, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Türk Milli Eğitiminin genel ve Özel amaçlarına, uluslararası sözleşmelere, politika belgelerine, 24.03.2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 20.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği başta olmak üzere yürürlükte olan mevzuata uygun olarak yapılacaktır.

-Etkinlik ticari amaç güdülmeden ve katılımcılardan ücret talep edilmeden düzenlenecektir.

-Katılım, gönüllülük esasına göre yapılacaktır.

-Resimler 35X50 cm ölçülerindeki resim kağıdına yapılacaktır.

-Her türlü resim tekniği ve boya malzemesi kullanmak serbesttir.(Pastel boya, kuru boya)

-Yarışmada 1.2. ve 3. olan öğrencilerimize ödül verilecektir. Ayrıca komisyon tarafından 1 öğrenciye mansiyon ödülü verilecektir.

-Eserin ön yüzüne eser sahibiyle ilgili hiçbir bilgi yazılmayacak: arka yüzüne sırasıyla AD, SOYAD, OKUL, SINIF, NUMARA bilgileri yazılacaktır.

-Öğrenciler yarışmaya sadece bir resim ile başvuru yapacaktır.

-Katılımcı velileri, öğrencinin yarışmaya katılmasında ve eserinin farklı etkinlik, video vb. ortamlarda kullanılmasında onayının olduğuna dair ekte belirtilen formu elle doldurup başvuru esnasında eserin arka kısmına yapıştıracaklardır. Veli izin yazısı gönderilmeyen başvurular geçersiz sayılacaktır.

-Yarışmaya katılım aşamasında başvuru yapan engelli yarışmacıların başvuru formunda durumlarını beyan etmeleri durumunda kayıt veya ödül töreni sürecinde ihtiyaç duyulması halinde muhtemel yardım imkanları sağlanacaktır.

-Katılımcı, başvuru için gönderdiği resmin, başvuruyu yaptığı andan itibaren eserin tüm hakkını Mithatpaşa İlkokuluna devretmiş sayılır, hiçbir hak talebinde bulunamaz.

-Katılımcı, yarışmaya başvurduğu andan itibaren eserin kendisine ait olduğunu kabul etmiş sayılır. Kendisine ait olmadığı ve başka yerde kullanıldığı anlaşılan eserler yarışmaya katılma hakkını kaybedecektir.

-Bilgileri eksik veya yanlış gönderilmiş eserler komisyon tarafından değerlendirilmeye alınmayacaktır.

-Ödül almaya hak kazanan resimlerin değerlendirilmesinde; yarışmanın konusuna uygun, özgün, 35X50 cm boyutunda, serbest boyama tekniği kullanılarak resim kağıdına çizilmiş olmasına dikkat edilecektir.

-Yırtık, katlanmış, buruşuk eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

-Gönderilen resimler oluşturulacak komisyon vasıtasıyla Mithatpaşa İlkokulunda değerlendirilecek 1.2. ve 3. olan eserler ile mansiyon ödülü olan eser Mithatpaşa İlkokulu tarafından 11.04.2022 günü okul web sitesinde ilan edilecektir.

-Kazanan öğrencilerin ödülleri Mithatpaşa İlkokulu Müdürlüğü tarafından kendilerine takdim edilecektir. İl dışından katılım gösteren katılımcılara ödülleri kargo yoluyla ulaştırılacaktır.

-Öğrencilerden yarışmaya katılımlarında, velisinin yazılı ve imzalı olarak doldurduğu Ek-1 ve Ek-2 formu ile katılımcı tarafından gönderilen eserin aslı alınacaktır.

-Eserler, Mithatpaşa İlkokuluna Ek-1 ve Ek-2 eserle birlikte aynı zarfın içinde Mithatpaşa İlkokuluna kargo yoluyla ya da elden teslim edilecektir. Kargo ücreti gönderici tarafından karşılanacaktır.
Adres: Dilekler Mahallesi Kıbrıs Caddesi No:71 Çan kay a/ANKARA Posta Kodu: 06590

-Yarışmaya başvuran yarışmacılar yarışma hakkındaki bilgilendirmeleri Mithatpaşa İlkokulu web sitesinden takip edebilirler,

-Yarışma ile ilgili her türlü yazışma ve bilgi almak için aşağıdaki adres ve telefon numarası kullanılacaktır.

Mithatpaşa İlkokulu Adres: Dilekler Mahallesi Kıbrıs Caddesi No:71 Çankaya/ANKARA Posta Kodu: 06590 Telefon: 0 312 431 47 12
http://mithatpasailkokulu06.meb.k12.tr

ÖDÜLLER
Resim yarışmasında dereceye girenler için
-Birinciye: Tablet-Boya seti
-İkinciye:Akıllı saat-Boya seti
-Üçüncüye: Lego seti-Boya seti
-Komisyon Mansiyon Özel Ödülü: Sanat Proje Çantası – Boya seti

ÖDÜLLERİN NİTELİKLERİ, BÜTÇESİ VE KAYNAĞI:
– Android işletim sistemli tablet. 750 TL -Akıllı saat 600 TL
– Lego seti 250 TL
-Sanat Proje Çantası 100 TL (2 Adet)
-Boya seti, 12 renk kuru boya, 8 renk pastel boya, 6 renk keçeli boya, silgi ve kalemtıraş bulunan Çantalı set 70 TL (4 Adet)
Hediyelerin toplam değeri: 1 Adet Tablet (750 TL) + 1 Adet Akıllı saat (600 TL) + 1 Adet Lego seti (250 TL)+ Sanat Proje çantası (2 XI00 TL) + Boya seti (4 X 70 TL)
Bütçe 2.080,00 TL tutarındadır.
Bütçe kaynağı Mithatpaşa İlkokulu Aile Birliği’dir.