“İklim Değişikliği ve Denizlerimiz” Resim Yarışması

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TÜRK DENİZ ARAŞTIRMALARI VAKFI

“ANTALYA’NIN DENİZ VE KIYILARININ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE ADAPTASYONU” AB PROJESİ

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE DENİZLERİMİZ”

RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KONU: “İklim Değişikliği ve Denizlerimiz”

AMAÇ: Okyanuslar ve denizler gezegenimizdeki oksijenin yarısını üretirler ve yaşam destek sistemimizdir. Okyanuslar ayrıca iklim değişikliği sonucunda oluşan karbondioksiti ve ısıyı emer. Akdeniz, dünyanın iklim değişikliği açısından sıcak noktalarından biri olarak kabul edilmektedir. Her ne kadar alan olarak okyanusların % 0,8’inden azını temsil etse de, denizel fauna ve flora bakımından tanımlanan türlerin % 4-18’ini ve dünyadaki deniz memelilerinin % 8-9’unu barındırmaktadır. Bu nedenle biyoçeşitlilik açısından önemlidir.

İklim değişikliği, çeşitli yollarla denizlerimizi ve kıyı alanlarımızı etkileyebiliyor. Deniz seviyesinin yükselmesi, fırtınaların şiddet ve frekansındaki değişiklikler, su sıcaklığı ve asiditesindeki artışlar denizel habitatları ve biyoçeşitliliği olumsuz etkilenmektedir. İstilacı yabancı türlerin artan su sıcaklıkları ile birlikte dağılım alanlarını genişletmeleri yerel, endemik ve nesli tükenmekte olan türleri de savunmasız bırakmaktadır.

Doğal kaynaklar, toplumun ekonomik refahında önemli girdilerdir ve yerel ekonomiye (balıkçılık, tarım, turizm vb.), yerel nüfusun refah düzeyine ve yaşam kalitesine önemli katkılarda bulunur. Bu nedenle, sosyo-ekonomik etkilerin de değerlendirilmesi gerekmektedir.

“Antalya’nın Deniz ve Kıyılarının İklim Değişikliğine Adaptasyonu” (Climate Change Adaptation for the Sea and Coasts of Antalya) Avrupa Birliği Projesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yürütücülüğü ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV)’nın ortaklığıyla “Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı” kapsamında hibelendirilmiştir. Genel hedefi Antalya’nın deniz ve kıyılarının iklim değişikliğine karşı risk yönetimi stratejisinin hazırlanması ve bu konuda farkındalık faaliyetleri yürütmek olan iki yıllık proje kapsamında turizm, balıkçılık, biyolojik çeşitlilik, tarihi ve doğal miraslarımızı korumak için aktiviteler planlanmıştır.

Bu proje kapsamında 13-14 Haziran 2019 tarihleri arasında “İklim Değişikliği ve Denizlerimiz Festivali” düzenlenerek “İklim Değişikliği ve Denizlerimiz” konulu kompozisyon, şiir ve resim yarışması yapılmasına karar verilmiştir.

KATILIM ŞARTLARI:

Yarışmaya katılım ücretsizdir.
Hedef Kitle Yaş Grubu: Antalya’nın merkez ve ilçelerindeki tüm ilkokulların katılabileceği yarışma 2 ayrı yaş kategorisinde değerlendirilecektir.

Kategori : İlkokullar (1 ve 2. Sınıflar)
Kategori : İlkokullar (3 ve 4. Sınıflar)
Her katılımcı en fazla 1 (bir) adet eserle katılabilir.

Resimlerin boyutlarının kısa kenarı 35 cm, uzun kenarı 50 cm olmalıdır.

Resimler çerçevesiz, paspartusuz olarak ve iki sert karton arasında zarar görmeyecek şekilde yerleştirilerek gönderilecektir.

Yarışmada kullanılacak resim tekniği ve malzemeler serbesttir.

Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış resimler yarışmaya katılamaz.

Aksine davranış kural ihlali sayılır. Resmin yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması katılım açısından engel değildir.

Yarışmaya gönderdiği resim üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

Kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcıların ödül, ünvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır.

Belirtilen kurallar dışındaki eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışmaya katılan eser sahipleri eserlerinin arka sayfasına okunaklı bir şekilde el yazısı ile adını, soyadını, sınıfını, danışman öğretmeninin adını-soyadını, telefonunu ve e-posta adresini (kişinin açık rızasıyla), okul adını, adresini ve telefonunu yazacaklardır.

Resim, zarar görmeyecek şekilde zarfa konularak elden, posta veya kargoyla ilgili adrese gönderilecektir (e-mail vb yollardan ulaşan eserler kabul edilmeyecektir).

Katılımcı, yarışmaya gönderdiği resmin kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

DEĞERLENDİRME VE SEÇİCİ KURUL

Resimler 07.06.2019 tarihi mesai bitimine kadar Antalya Deniz Biyolojisi Müzesine gönderilecektir. Bu tarihten sonra gelecek çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirme “Antalya’nın Deniz ve Kıyılarının İklim Değişikliğine Adaptasyonu” projesi tarafından oluşturulacak seçici kurul tarafından yapılarak 3 kategoride (ilkokul, ortaokul, lise) birinci, ikinci ve üçüncü eserler seçilecektir.

ÖDÜLLER

Ödül töreni 13 Haziran 2019 tarihinde Atatürk Kültür Merkezinde yapılacaktır.

Birincilik ödülü: Bisiklet

İkincilik ödülü: Dijital Fotoğraf Makinesi

Üçüncülük ödülü: Mp3 Çalar Kulaklık

Tüm katılımcılara iklim değişikliği ve denizlerimizle ilgili kitapçık, bilgi föyleri ve broşürlerini içeren dosya ve katılım belgesi verilecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ

Son katılım tarihi: 07.06.2019 Cuma

Seçici kurulun değerlendirmesi: 08.06.2019-10.06.2019

Ödül töreni: 13.06.2019 Perşembe

TELİF HAKKI

Yarışmada ödül alan ve sergileme amacıyla seçilen resimlerin telif hakkı sahibine aittir. Ancak Antalya Büyükşehir Belediyesi eser sahibinden izin almak şartıyla basım ve yayın hakkına sahip olabilecektir.

RESİMLERİN İADESİ

Yarışmada ödül alan ve sergileme amacıyla seçilen resimler iade edilmeyecektir. Dereceye giremeyen ve sergilenmeyen resimlerin iadesi istek halinde 17 Haziran tarihinden itibaren 15 gün içinde alınabilir.

YARIŞMA SEKRETERYASI

Tel: 0242 243 28 27

E-posta: antalyadeniziklim@gmail.com

Adres: Selçuk Mahallesi, İskele Caddesi, Tuz Kapısı Sokak, No:4 (Eski PTT binası) Muratpaşa / ANTALYA