“İklim Değişikliği” konulu kısa film yarışmamıza başvurularınızı bekliyoruz!

kısa film yarışması
İklim Değişikliği

İklim Değişikliği Konulu
Kısa Film Yarışması Şartnamesi
“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ” KONULU KISA FİLM YARIŞMASI HAKKINDA

Küresel ısınma

Bu konuda yapılacak en iyi işlerden biri doğaya ve hayvana yönelik şiddete karşı toplumda farkındalığı arttırmak ve toplumsal duyarlılığı oluşturmaktır. Esaretten Cesarete Ekibi olarak, bu yıl 5.sini düzenliyor olduğumuz kısa film yarışması ile “İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ” konusunda toplumu aydınlatmayı ve toplumumuzun en önemli sorunlarından birine sizlerin filmleri ile birlikte ışık tutmayı amaçlıyoruz. Sizlerin de “İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ konusunu işlediğiniz filmlerle, topluma öncü olmanızı temenni ediyoruz. Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği MD118-U Federasyonu Lions Kulüpleri ve Leo Kulüpleri, Hacettepe Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi MEDİSEP Öğrenci Topluluğu, Türkiye Barolar Birliği, Lions Eğitim ve Hizmet Vakfı ile TEMA ortaklığında düzenlenecek olan yarışmamıza ilişkin katılım ve başvuru süreçleri ise aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır.

1. KISA FİLM YARIŞMASI BAŞVURU KOŞULLARI
1.1 Yarışma Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerde; ön lisans, lisans veya lisansüstü bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin katılımına açıktır.

1.2 Katılımcılar başvurularını, bireysel veya ekip adına yapabilir. Başvurunun ekip adına yapılması durumunda, ilgili şartnamedeki ve başvurudaki koşulların temin edilmesinden “Ekip Sözcüsü” sorumludur.

1.3 Katılımcının başvurunun yapıldığı tarihte 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.

1.4 Yarışmaya katılacak filmlerin süreleri, en az 60 saniye uzunluğunda ve en fazla 600 saniye uzunluğunda olmalıdır. Katılımcılar, bireysel ya da ekip olarak başvuru yapabilir.

1.5 Film, Türkçe açıklamalı olmalıdır. Filmin diyaloglarında herhangi yabancı bir dilin kullanılabilmesi için bu metnin yeminli tercüman tarafından çevrilmiş olması ve başvuru evraklarının arasında çeviri metninin yeminli tercümanın imzasıyla Organizasyon Ekibi’ne sunulması gerekir. Filmin anlatıcısız – sessiz olması mümkündür.

1.6 Kısa filmler kurgusal, belgesel veya animasyon olarak sadece grafik ögelerden de oluşabilir.
Kurgusal ve Belgesel Kısa filmler, gösterime uygun, .avi, .mpeg2 veya .mpeg4, h264, mov formatında, 1920×1080 (HD) çözünürlükte olmalı; filmin sinopsisiyle birlikte we-transfer veya vimeo ile teslim edilmelidir.

1.7 Animasyon kategorisinde Yarışmaya katılacak filmlerin süreleri jenerik dahil en az 1 en fazla 10 dakika uzunluğunda olmalıdır.

1.8 Animasyonlar, gösterime uygun, quicktime, .avi, .mpeg2 veya .mpeg4, h264, mov formatında, 1920×1080 (HD) çözünürlükte olmalı; film sinopsisiyle birlikte internet üzerinden we-transfer ya da vimeo ile gönderilmelidir.

1.9 Animasyonlarda teknik serbesttir. Yarışma her tür teknikle yapılmış animasyon filmlerine açıktır.

2. KISA FİLM YARIŞMASI BAŞVURU SÜRECİ
2.1 Katılımcılar, imzaladıkları işbu şartnameyi, eksiksiz ve okunaklı bir biçimde doldurmalı ve katılım formunu, şartname ile birlikte, kısa film we-transfer veya vimeo ile teslim edilmelidir.

2.2 Son iletim ve başvuru tarihi 30 Nisan 2022 saat 24:00’dır.

2.3 İletimden önce aşağıda ilan edilen iletişim numaraları aracılığıyla sorumlu kişiyle iletişime geçilmesi filmleri tarafımıza ulaşabilmesi için çok önemlidir. İletim sürecinde meydana gelen veya gelebilecek olası bir hasar ve/veya gecikmeden dolayı, son başvuru tarihinden sonra tarafımıza ulaşan kısa filmler için, katılımcı/eser sahibi herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

2.4 Filmlerin gönderileceği kişi ve mail adresi bu maddede belirtildiği gibidir.

Prof. Dr. Şafak Güçer
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Patoloji Ünitesi 3 nolu kapı 06100 Sıhhiye- ANKARA

Telefon: 0 312 305 1304

E-mail:

ksgucer@gmail.com veya

info@esarettencesarete.com veya

sgucer@hacettepe.edu.tr

2.5 İletişim sorumluları ve iletişim numaraları bu maddede belirtildiği gibidir.

0532 254 9529 – Prof. Dr. Şafak Güçer

3. KATILIMCININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI
3.1 Kısa filmlerin içeriğinde doğrudan-açıkça şiddetin gösterilmesi, şiddete aracılık etmesi, şiddet propagandası yapılması doğrudan diskalifiye sebebidir.

3.2 Katılımcı yarışmaya katılmak için kendisinden istenen bilgileri doğru olarak ibraz etmekle ve başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmakla yükümlüdür.

3.3 Katılımcı başvuru formu ve şartnameyi, bireysel olarak başvurulması durumunda katılımcının, ekip olarak başvurulması durumunda ekip sözcüsünün ıslak imzası ile ibraz edilmelidir.

3.4 Katılımcının hukuken Eser Sahibi olduğu ve FSEK ve diğer içtihatlarda tanımlanan maddi ve manevi haklarını kullanabilme yetkisini haiz olduğu kabul edilir. Aksi bir durumun anlaşılması halinde, başvuran ve ekibi diskalifiye edilir.

3.5 Katılımcı bu başvuru yaparak sunduğu kendine ve diğer kişilere ait kişisel verileri hukuka uygun olarak paylaşmış olduğunu kabul eder. Aksi durumda doğabilecek hukuki sorumluk, bilgilerin yanlış ibraz edilmesi sebebiyle ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar, verilerin korunmasına yönelik diğer yükümlülükler katılımcıyı bağlar.

3.6 Katılımcının ekip adına başvurmuş olması halinde ödül, belgelerde imzası bulunan ekip sözcüsüne teslim edilecektir.

3.7 Yarışmaya gönderilecek eser içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. materyal kullanımları sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası katılımcının sorumluluğundadır.

3.8 Yarışmaya katılacak olan kısa filmler daha önce herhangi başka bir yarışmaya katılmış olabilirler ancak ödül almamış olmaları gerekmektedir.

3.9 Yarışmaya katılacak olan kısa filmlerin herhangi bir siyasi unsur-içerik, siyasi bir ima, argosöylem, hakaret, kişisel verilerin izinsiz aktarımı, cinsellik, çocuğun uygunsuz kullanılması unsurlarını içermesi ve reklam niteliği taşıması yasaktır.

3.10 İçinde ürün yerleştirme1 bulunduran kısa filmler başvuru formunda bunu açıkça belirtmelidir ve kısa filmler ürün yerleştirme ile ilgili mevzuata uygun olmalıdır.

3.11 İlgili yükümlülükleri sağlamayan filmler, eğer başvuru süresi dolmadan önce tespit edilmişse taraflara bu konuda gerekli yükümlülüklerin tamamlanmasına yoksa yarışmaya kabul edilemeyeceklerine ilişkin uyarı yapılır. Her halükarda son başvuru tarihinden sonra gönderilen ve ilgili koşulları sağlamayan kısa filmler değerlendirmeye alınmaz ve diskalifiye edilir.

3.12 Yasaklı unsurların kısa filmlerde kullanılmasından organizasyon ortakları sorumlu tutulamaz.

4. İLAN
4.1 Yarışmaya başvuruda bulunan ve dereceye giren kısa filmler, düzenlenen törende gösterilir ve dereceye giren kısa filmler tören günü içinde ilan edilir.

4.2 Organizasyon sorumlularının tören gününü ve yerini, ilan edilen tarihten en geç bir ay önce tüm katılımcılara bildirilerek ve internet sitesinde ilan edilerek değiştirilebilmesi mümkündür.

4.3 Yarışma sonuçlarının ilanen açıklanacağı tarih 14 Mayıs 2022’dir.

5. DEĞERLENDİRME KOŞULLARI
Değerlendirme yapılırken şu kıstaslar dikkate alınacaktır:
a. Filmin özgün olması
b. Verilen / verilecek olan mesajın içeriği
c. Verilen / verilecek olan mesajın algılanma kolaylığı
d. Tema ile uyumluluk
e. Konunun anlatım dili ve kurgusu
f. Anlatımın görsel – işitsel niteliği
g. Yaratıcılık unsurları

6. ÖDÜLLER:
6.1 Yarışmanın jüri tarafından değerlendirilmesinin tamamlanması ile birlikte ödüller ve ödül sahipleri tören eşliğinde açıklanır.

6.2 Organizasyon sahipleri, ödül törenine kadar herhangi bir tarihte ilgili ödül bedellerinde bir artış yapma hakkına sahiptir ve en geç bir ay önceden belirtmek koşuluyla tören yerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

6.3 Katılan herkes için katılım sertifikası düzenlenmektedir. Bunun dışında dereceye göre kısa filmlere belirlenen ödüller ve bedelleri aşağıdaki şekildedir:

Kurgulama kategorisinde
a. Birincilik ödülü 10.000 TL bedelindedir.
b. İkincilik ödülü 7.000 TL bedelindedir.
c. Üçüncülük ödülü 4.000 TL bedelindedir.
d. Jüri Özel Ödülü
e. En İyi Yönetmen
f. En İyi Kadın Oyuncu
g. En İyi Erkek Oyuncu
h. En İyi Senaryo Ödülü

Animasyon veya Belgesel kategorisinde;
En iyi Film Ödülü : 5000 TL bedelindedir.

6.4 Ödüllerini ve katılım sertifikalarını talep etmeyen katılımcıların, ilgili sertifika ve ödülleri gala tarihinden itibaren bir ayın sonunda (15.06.2022 tarihinde) talep edemez.

6.5 Esaretten Cesarete Yarışması Organizasyon Ortaklarından Türkiye Barolar Birliği, dereceye girmiş filmlere ilişkin olarak kendisine ortaklık altında devredilen hakları ticari bir amaç gütmeden istediği zaman kullanabilecektir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

18 + twenty =