İklim Değişikliği Ekseninde Doğa Sevgisi ve İklim Elçileri eTwinning Projesi

Nezihe Koloğlu İlkokulu 1-D sınıfı öğretmeni Nalan BALDAN ve öğrencileri “İklim Değişikliği Ekseninde Doğa Sevgisi ve İklim Elçileri / Love of Nature and Climate Ambassadors on the Axis of Climate Change” adlı eTwinning projesinde yer almaktadır.

Kuruculuğunu Yaşar Gülten ve Meryem Öztürk’ün yaptığı “İklim Değişikliği Ekseninde Doğa Sevgisi ve İklim Elçileri / Love of Nature and Climate Ambassadors on the Axis of Climate Change” projesi daha yeşil bir Dünya yaratmak için insanları, toplulukları ve örgütleri iklim hareketinde yer almaya davet eden bir projedir. Proje;Türkiye’nin çeşitli illerinden (Manisa, Adıyaman, Denizli, Tekirdağ, Çorlu)7 Türk ortak ile 5 Yabancı ülkeden (Hırvatistan, Romanya, Gürcistan) öğretmen ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen uluslararası bir projedir. Proje, kasım ayında başlayıp nisan ayında biten 6 aylık bir projedir. Bu proje ile iklim bağlamında zorlukların üstesinden gelmek ve iklim değişikliği hakkında farkındalık yaratmak amacıyla uygulanan, eğitimin tüm alanlarında etkinliklerin yapıldığı ve böylece keyifli bir şekilde öğrenmenin sağlandığı bir projedir.

Proje,iklim değişikliği hakkında bilgi edinmek; tüm proje ortaklarına,öğrenci ve velilere doğa sevgisi kazandırmak; iklim elçileri oluşturmak; eğitim öğretim faaliyetlerinde veli ve öğrencilere rol model olmak genel ve özel amaçlar olarak belirlenmiştir. Bu amaçlara ulaşırken web2.0 araçlarını kullanmak, bilimsel, teknolojik, matematiksel uygulamalar yapmak, kodlama çalışmalarına yer vermek ve disiplinlerarası yaklaşımla etkinliklerin hazırlanmasına özen gösterilmiştir.

Projede öğrenci merkezli ve web2.0araçlarının aktif kullanıldığı etkinlikler yapıldı. Doğa yürüyüşü yapılarak öğrencilerin keşfetme duyguları aktif hale getirildi. Doğada yok olan ve olmayan nesneler belirlenerek toprağa gömüldü ve öğrencilerin gözlem yaparak öğrenmeleri sağlandı. Atık kağıtlardan origami yaptırılarak hem geri dönüşümün önemi vurgulandı, hem de keyifli vakit geçirilmesi sağlandı. Öğrenciler tarafından ağaç dikimi yapılarak geleceğimize bir nefes bırakmalarının gerekliliği vurgulandı. Projede yapılacak diğer etkinlikler öğrenciler tarafından sabırsızla beklenmektedir.

Proje sayesinde Doğa Takviminden ortak etkinliklere kadar iklim değişikliğini benimsemiş, doğa sevgisi kazanmış iklim elçileri ve iklim rozeti almış okullar yaratılarak proje bağlamında ülkemizde ve ortak ülkelerde farkındalık yaratılmış olacaktır.