İkinci Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu

İkinci Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu

Sayın Meslektaşım,

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde düzenlenecek olan “İkinci Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu”nun amacı 21. yüzyılda değişen ve gelişen dünyada Eğitim Sistemi’nin önemli bir parçasını teşkil eden Sosyal Bilimler Eğitimine katkıda bulunmaktır. 30 Ekim- 1 Kasım 2018 tarihleri arasında ikincisi düzenlenecek olan Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu’nda Sosyal Bilimler Eğitimi Alanında (Coğrafya Eğitimi, Din Eğitimi, Edebiyat Eğitimi, Felsefe Eğitimi, Psikoloji Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Sosyoloji Eğitimi, Tarih Eğitimi, Türkçe Eğitimi ve Yabancı Dil Eğitimi) uluslararası ve ulusal düzeyde gerçekleştirilen uygulamaların ve karşılaşılan sorunların ele alınması planlanmaktadır.

Sempozyumda uluslararası ve ulusal düzeyde farklı üniversite ve kurumlardan alanlarında uzman kişilerin ve bilim adamlarının bir araya getirilmesi ve alanda yaşanan sorunlara ilişkin çözümlerin tartışılması öngörülmektedir. Sempozyum kapsamında; sözel bildirilerin yanı sıra, çağrılı konuşmacıların katılacağı paneller düzenlenecek, ayrıca bilim kurulunun uygun gördüğü sayıda poster sunumuna da yer verilecektir.

Sempozyuma sizlerin de katılımlarınızı ve katkılarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Prof. Dr. Salih Zeki GENÇ
Dekan

Sempozyum Konuları

1. Coğrafya Eğitimi

2. Din Eğitimi

3. Edebiyat Eğitimi

4. Felsefe Eğitimi

5. Psikoloji Eğitimi

6. Sosyal Bilgiler Eğitimi

7. Sosyoloji Eğitimi

8. Tarih Eğitimi

9. Türkçe Eğitimi

10. Yabancı Dil Eğitimi alanlarında;

a. Çağdaş Öğretim ve Öğrenme Kuramları,

b. Öğretim Strateji, Yöntem ve Teknikleri,

c. Öğretim Programları (Yeterlilikler, Değerler ve Beceriler),

d. Ölçme ve Değerlendirme,

e. Ders Kitapları,

f. Öğretmen Eğitimi.

temaları ele alınacaktır.

Tarihler Sempozyum Takvimine Göre Yapılacaklar
30 Ekim 2018 Sempozyumun İlk Günü(Açılış)
1 Kasım 2018 Sempozyumun Son Günü
02 Ocak 2018 Başvuru Formunun Doldurulması ve Özet Gönderimlerinin Başlangıcı
1 Haziran 2018 Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih
2 Haziran 2018 Hakem Değerlendirmelerinin Başlangıcı
16 Temmuz 2018 Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi ve Kabul Mektuplarının Sistemden Alınması
16 Temmuz 2018 Katılım Ücretini Yatırmak İçin Son Tarih
30 Temmuz 2018 Bildiri Tam Metninin Son Gönderilme Tarihi
15 Ekim 2018 Sempozyum Programının Açıklanması
16 Kasım 2018 Sempozyumda Sunulan ve Tartışılan Bildirilerin Düzeltilmiş Tam Metninin Gönderilmesi İçin Son Tarih

http://usbes.org/