İkinci Liseler Öykü Yarışması

Liseler Öykü Yarışması
Liseler Öykü Yarışması

ALANYA KAYMAKAMLIĞI
Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi
İKİNCİ LİSELER ARASI ÖYKÜ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Bu yıl ikincisini düzenlemekte olduğumuz yarışmanın onur konuğu Sayın Alper Canıgüz’dür.

YARIŞMANIN AMACI:
1. Lise çağındaki gençler arasında öykü yazanları özendirmek ve okuyucu ile buluşturulmasını sağlamak.
2. Kısa öykü yazınına yeni, çağdaş, özgün yapıtlar kazandırmak.
3. Türkçeye seçkin örnekler kazandırmak, genel olarak hedef kitle olan lise öğrencilerinin eğitimine katkıda bulunmak.
4. Kültür, sanat, çağdaş düşünce ve gelişmeye açık yapıtların yazılmasını özendirmek.
5. Öğrencilerin yazarlarla bir araya gelmesini sağlamak.

YARIŞMANIN KONUSU: Serbest konulu öykü yazmak

HEDEF KİTLE: Türkiye geneli tüm lise öğrencileri (Tüm devlet okulları ve özel okullar)

KATILIM ŞARTLARI:
1. Yarışmaya katılım ülkemizdeki tüm lise öğrencilerine yönelik olup gönüllülük esasına göre ve ücretsizdir.
2.Öykü yarışmasının konusu serbesttir.
3. Her bir yarışmacı tek öykü ile yarışmaya katılabilir.
4. Yarışmaya katılacak öyküler Times New Roman formatında, 12 punto ve 1,5 satır aralığında
beş sayfayı geçmeyecek şekilde olmalıdır.
5. Yarışmaya gönderilen yapıtlar hiçbir yerde tamamen veya kısmen yayımlanmamış olacak ve başka bir yayınevi ile yayımlanmak üzere bağlayıcı sözleşmeye tabi olmayacaktır.
6. Yapıtlar özgün olacak, herhangi bir eserden kopya bulundurmayacak, çağrışım yapmayacaktır.
7. Değerlendirmede konu ve anlatımın yanı sıra ileti, dil kullanımı, sözcük seçimi, tümce yapısı, düzeye uygunluk da göz önüne alınacaktır.
8. Yarışmaya katılanlar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.
9. Katılımcılar yarışmaya gönderdikleri eserin tümüyle kendilerine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını diğer hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhüt edecektir. (Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınacaktır. Tespit edildiği takdirde yarışmacı ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır.)
10. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na ve genel ahlak ilkelerine uymayan, siyasi amaçlara hizmet eden veya reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı bırakılacaktır.
11. Yarışmaya katılan kişiler, eserlerinin –kullanım hakkı kendilerinde olmak ve kendilerinden izin alınmak şartıyla- Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü tarafından yayın organlarında yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanılabileceğini ve bu şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü’ne aittir.
12. Yarışmada ödül töreninin çevrimiçi olarak yapılması planlanmaktadır.
13. Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü gerekli gördüğü durumlarda Milli Eğitim Bakanlığının onay ve izni ile şartname üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
14.Yarışmaya katılan görme engelli öğrenciler eserlerini Braille alfabesi ile yazabilir.

BAŞVURU VE İLETİŞİM
– Yarışmayı kazanan öğrencinin ödülü İBAN numaralarına aktarılacaktır.
Yarışmaya katılacaklar, eser ile birlikte bu şartnamede yer alan tüm ekleri doldurup ıslak imzalı taratıp , [email protected] e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.
Tel: 0 242 537 65 67
Adres: Türkler Mah. Deliktaş Cad.No:1/1 Alanya / ANTALYA

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PUAN DEĞERİ
Temayı yansıtma ve yorumlama 20 PUAN
Özgünlük 35 PUAN
Türkçeyi kullanma gücü (Sözcük dağarcığı, cümle kurma becerisi …) 20 PUAN
Hikâye unsurlarının uyumu (kişiler, olay örgüsü, yer, zaman, anlatıcı, bakış açısı…) 20 PUAN
Kompozisyon kuralları (imlâ-noktalama, paragraf vs) 05 PUAN
TOPLAM 100 PUAN

JÜRİ ÜYELERİ:
Alper Canıgüz, Ahmet ERASLAN, Hasan AVCUOĞLU, Firdevs ELBİSTAN, İlyas ARARAT, Ebru ÖZTÜRK, Rıdvan KAVAK, Emrah UYSAL, İsmail YÜCEDAĞ

YARIŞMA TAKVİMİ
– Eserlerin Son Teslim Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma
– Eserlerin Seçici Kurula Gönderilmesi: 29 Nisan 2022 Cuma
– Sonuçların Açıklanması: 27 Mayıs 2022 Cuma
-Sonuçlara İtiraz süresi:27 Mayıs 2022 -1 Haziran 2022
– Ödül Töreni: 3 Haziran 2022 Cuma

ÖDÜLLER:
Birinciye 800 TL
İkinciye 600 TL
Üçüncüye 400 TL
Mansiyon Ödülü 200 TL (Yarışma ödülleri okul-aile birliği bütçesinden karşılanacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin