İkinci İktisadi ve İdari Bilimlerde Gelecek için Bilimsel İşbirliği Uluslararası Konferansı

İkinci İktisadi ve İdari Bilimlerde Gelecek için Bilimsel İşbirliği Uluslararası Konferansı 6-8 Eylül 2017 tarihleri arasında Selanik Aristoteles Üniversitesi’nde icra edilecektir.

Konferansın amacı, dünyadaki bütün araştırmacı, akademisyen ve profesyoneller için bir tartışma platformu sağlamaktır. Konferans iktisat, maliye, muhasebe ve finans, islami finansman, yönetim, turizm işletmeciliği, yönetim bilişim sistemleri, pazarlama, kamu yönetimi ve sosyal hizmetlere alanında tüm konulara açıktır. Konferans konuları aşağıda sunulmuştur, ancak bu konferans bu konularla sınırlı değildir.

İktisat, sağlık ekonomisi, enerji ekonomisi, ekonomik küreselleşme, ekonomik büyüme teorileri, ekonomik liberalleşme,

Uluslararası iktisat, ekonomik bütünleşme,

Maliye, finansal sürdürülebilirlik, optimum vergilendirme, vergiden kaşınma, kayıt dışı ekonomi,

Muhasebe, denetim, kurumsal yönetim,

Finans teorisi, uluslararası finans, davranışsal finans, girişimcilik finansmanı, İslami finansman ve bankacılık,

Yönetim, yönetim teorisi, stratejik yönetim, farklılıkların yönetimi, kamu yönetimi,

Pazarlama, hizmet pazarlaması, turizm pazarlaması,

Sosyal hizmetler.

Konferansta sunulan bildiriler tam metin olarak yayınlanacak, ayrıca konferans bilim kurulu tarafından değerlendirildikten sonra seçilen makaleler konferansı destekleyen dergilere gönderilecektir.

Konferansın resmi dili İngilizce ve Türkçe’dir.

Kongremiz bilim hakem kurulunda 10 ayrı ülkeden toplam 21 yabancı akademisyen yer aldığı için, kongremizde sunulup yayınlanacak bildirilerin sahipleri akademik teşvik ödeneğinden yararlanabilecektir.