III. Zeynep Başak Gülsoy Anısına Deneme Yarışması

Bu yıl Zeynep Başak Gülsoy Anısına Deneme Yarışması III için konu, yapılan anket
sonucunda “Dostluk” olarak belirlenmiştir. Yarışmanın amacı 13 Mart 2016’da Güvenpark terör
saldırısında kaybettiğimiz Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Zeynep Başak Gülsoy’un anısını
yaşatmak ve üniversite öğrencilerinin toplumsal ve hukuksal sorunlara ilişkin duyarlılıklarına katkıda
bulunmak, yazınsal becerilerini geliştirmektir. En önemlisi, sevgili öğrencimiz sembol olmak üzere terör
kayıplarımızı sanatla anmak ve şiddetin sanatla tedavi edilebileceğini hatırlatmaktır.

YARIŞMA ŞARTLARI VE TAKVİMİ
1. Yarışmaya katılabilmek için, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan üniversitelerde lisans aşamasında
öğrenci olmak gerekir. Yarışmaya katılım ücrete tabi değildir.

2. Yarışmaya her yarışmacı sadece bir deneme ile ve tek başına katılabilir. Yarışmada
değerlendirilmesi istemiyle gönderilen denemeler daha önce başka hiçbir yarışmada, dergide vb.
kullanılmamış veya yayımlanmamış olmalıdır.

3. Yarışma için gönderilecek denemelerin yazı dilinin Türkçe olması, yayın etiği kuralları, dilbilgisi
ve yazım kurallarına uygun olması zorunludur. Denemeler “Times New Roman” yazı tipinde, 12
punto, 1,5 satır aralığında ve iki yana yaslı şekilde yazılacaktır ve en çok 700 sözcükten oluşacaktır.
Denemelerin yazılı olduğu dosyanın sağ üst köşesine büyük harflerle “rumuz” belirtilecektir.
Kesinlikle gerçek ad ve soyadı yazılmayacaktır.

4. Katılımcılar denemelerini PDF formatında e-posta aracılığıyla aşağıda belirtilen adrese
göndereceklerdir. E-posta iletisinde katılımcılar ayrı bir dosyada adlarını, kısa yaşamöyküsü,
yazışma adresi, e-posta adresi ve telefon bilgilerini belirteceklerdir. Ayrıca iletiye onaylı güncel
öğrenci belgesi taranmış olarak eklenmelidir. Bu bilgi ve belgelerin eksikliği halinde başvuru
değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Denemeler, Erendiz Atasü, Yekta Güngör Özden ve Attilâ Şenkon’un oluşturduğu Seçici
Kurul tarafından değerlendirilecektir.

6. Değerlendirme 1. 2. ve 3. sıralaması ile olacaktır. Birincilik ödülü 3000 TL, ikincilik ödülü
2000 TL, üçüncülük ödülü 1000 TL’dir. Dereceye giren ve özendirme ödülünü (Seçici Kurul
uygun görürse) hak eden katılımcılara ayrıca onurluk ve kitap seti takdim edilecektir.

7. Son katılım tarihi 15 Eylül 2019’dur. Gecikme veya kaybolmadan düzenleyen kurum sorumlu
değildir. Yarışma sonuçları 20 Eylül 2019’da Ufuk Üniversitesi’nin internet sitesinde
(https://www.ufuk.edu.tr/zbgdeneme) açıklanacaktır. Ödüller, 30 Eylül-4 Ekim 2019 tarihleri
arasında belirlenecek bir günde Dr. Rıdvan Ege Yerleşkesinde (İncek, Ankara) gerçekleştirilecek
törenle sahiplerine verilecektir.

8. Yarışmaya katılacak olan tüm katılımcıların eserlerinin yayımlanması konusundaki haklar Ufuk
Üniversitesi’ne aittir. Katılımcılar, bu şartnamedeki hükümleri baştan itibaren tamamıyla kabul
etmiş sayılırlar.

9. Yarışmaya katılmak için gerekli şartları taşımadığı Düzenleme Kurulu tarafından tespit edilen
yarışmacıların başvurusu reddedilir ya da yarışmadan ihraç edilir.

DÜZENLEME KURULU
Dr. Öğr. Üyesi Nezahat DOĞAN DEMİRAY – Hukuk Fakültesi, Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Özge YÜCEL – Hukuk Fakültesi, Öğretim Üyesi
Türkan AKKUŞ – Hukuk Fakültesi, Fakülte Sekreteri

GÖNDERİM ADRESİ
E-Posta: ZBGDeneme@ufuk.edu.tr
İleti Konusu: Zeynep Başak Gülsoy Deneme Yarışması
İletişim: Türkan AKKUŞ, 0312 586 7302 – 0312 5867301