III. YÜKLÜ PARÇACIK OPTİĞİ KIŞ OKULU

Yüklü Parçacık Optiği Kış Okulu (YÜKPOP), yüklü parçacık optiği ile ilgili farklı disiplinlerdeki uygulama ve çalışmaların, alanlarında uzman öğretim üyelerinin tecrübelerini aktardığı yoğunlaştırılmış bir kış okuludur. III. Yüklü Parçacık Optiği Kış Okulu (YÜKPOP 2015) uluslararası katılım ile 27-29 Mart 2015 tarihleri arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde düzenlenecektir. Kış okulunun bu seneki özel teması “Yüklü parçacık optiği uygulamaları” olarak belirlenmiştir.

Tarih: 27-29 Mart 2015
Yer: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Atatürk Kongre Merkezi

Kış okulunun Amacı: Yüklü parçacık hızlandırıcılarının daha geniş araştırmacı kitlesi tarafından tanınırlığını sağlamak ve bu alanda çalışma yapmayı düşünen lisans-yüksek lisans ve doktora öğrencilerine destek olmak. Yüklü parçacık optiği paralelinde temel ve uygulamalı bilimlerde araştırma yapan/yapmayı planlayan öğrenci ve araştırmacıları bir araya getirmektir. Çoğu temel ve uygulamalı bilimlerde kullanılan cihazların içeriğinde bulunan yüklü parçacık analizörlerinin çalışma prensipleri üzerine sunuların olacağı bu kış okulunun temel amacı, lisans seviyesinden doktora seviyesine kadar olan öğrencilerin kendi alanlarında ve aynı zamanda disiplinler arası araştırma potansiyelini artırmaya yönelik olacaktır.

Kış okulunun Kapsamı: Lisans-yüksek lisans ve doktora öğrencileri yanında bu alanda araştırma yapan veya kullandıkları sistemlerde yüklü parçacık analizörleri hakkında daha fazla bilgi edinmeyi düşünen tüm araştırmacılar katılabilir. Ayrıca bu kış okulunun teorik, deneysel çalışmaları içermesi yanında teknolojiye uygulanabilirlik özellikleri olması nedeniyle disiplinler arası çalışmalara öncülük edecektir. Ayrıca teorik bilgilerin kış okulu programı içerisinde doğrudan uygulamasının yapılacak olması ve katılımcıların workshopta yaptıkları ürünün gerçek bir deneyde çalıştığını görebilmesi nedeniyle ülkemizde düzenlenen ilk geniş kapsamlı kış okulu olacaktır.

İLETİŞİM

Düzenleme komitesi adına:

Prof.Dr. Mevlüt DOĞAN
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fizik Bölüm Başkanı
E-posta: mdogan@aku.edu.tr

Dr. Zehra Nur ÖZER
Afyon Kocatepe Üniversitesi
E-posta: zehraerengil@aku.edu.tr

 

“Başvuru Formu”na ulaşmak için tıklayınız.