III. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

III. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU
19-21 Mayıs 2016

Sempozyum Çağrısı
M. Akmulla Başkurt Devlet Pedagoji Üniversitesi (Ufa, Rusya), Niğde Üniversitesi (Niğde, Türkiye) ve Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi (Almatı, Kazakistan) işbirliği ile yapılacak olan III Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu 19-21 Mayıs 2016 tarihleri arasında M. Akmulla Başkurt Devlet Pedagoji Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir. Sempozyum üç üniversite arasındaki güçlü işbirliği ve ilişkilerin neticesidir.

Sempozyumda, Türk Dünyasını ilgilendiren dil, edebiyat, din, eğitim, tarih, sosyoloji, sanat, çevre, arkeoloji, sanat tarihi, uluslararası ilişkiler, Türk Dünyası ilişkileri, iletişim, işletme, yönetim ve ekonomi, kadın ve cinsiyet sorunları gibi disiplinlerde akademik konuların tartışılması, karşılıklı deneyimlerin paylaşılması, araştırma metotlarının belirlenmesi, güncel meselelerin ortaya konması, bilimsel araştırmaların gelecekteki perspektiflerinin belirlenmesi ve gelecekte Türk Dünyasında ortak projelere zemin hazırlanması amaçlanmaktadır.

Konuyla ilgilenen akademisyen ve araştırmacıların bir araya gelmesine vesile olacak bu sempozyumun nitelikli bilgi üretimine katkı sağlaması ve yeni bakış açıları sunması beklenmektedir.

http://symposium.bspu.ru/index_tr.php#anasayfa_tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.