III. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı

02-05 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşecek III. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı’na tüm bilim insanları davetlidir.

 

Konferansımız Sosyal ve Beşeri Bilimlerin her alanından bilim insanlarına, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerine, tüm araştırmacı ve ilgililere açıktır.

 

KONFERANSA KATILIM ŞARTLARI

 

1. Alanında uzman hakem tarafından değerlendirilen bildiri özetinin kabul edilmesi (Prof. unvanına sahip bilim insanlarının bildiri özeti göndermelerine gerek yoktur, sunacakları bildiri başlıkları ile başvurmaları yeterlidir. Lakin bildiri özeti kitabında özet metinlerinin yayınlanmasını isteyen Prof. unvanına sahip hocalarımızın başvuruda özet göndermeleri gerekmektedir.)

 

2. Kabul edilen bildiri özeti ile konferansa katılımı için gerekli katılım ücretinin yatırılmış olduğu dekontun info@iarsp.org mail adresine gönderilmiş olması.

 

Katılım ücretinin hangi döneme (erken, normal, geç) ait olduğunun belirlenmesinde bildiri özetinin onaylandığı tarih değil, ödemenin yapıldığı tarih baz alınmaktadır

 

Konferans katılımcıları tebliğlerini oturumlara bizzat katılarak veya videokonfrerans (Skype) aracılığıyla sunabilirler.

 

BİLDİRİ ÖZETİ

Bildiri özeti aşağıdaki şartları sağlamalıdır:

 • 12 kelimeden uzun başlığa sahip olmamalı
 • 100-300 kelime içermeli
 • 3-5 anahtar sözcük kullanılmalı. Anahtar kelimelerin ilk harfi büyük ve virgül ile ayrılmalıdır.
 • Araştırmanın kapsamını ve esas amaçları belirtmeli
 • Kullanılan yöntemi tanımlamalı
 • Bulguları kısaca özetlemeli
 • Ana sonucu belirtmeli

 

 

KULLANILACAK DİL

 

 • Konferans katılımcıları tebliğlerini Almanca, İngilizce veya Türkçe dillerinden herhangi birinde sunabilirler.
 • Tebliğnin sunumunda kullanılacak dil kayıt esnasında seçilmiş dil olmalıdır.

KATILIM BELGESİ

Katılım belgesi oturum, videokonferans (Skype) ve dinleyici olarak katılacak tüm katılımcılar için düzenlenecektir.

KONFERANS TEMALARI

 • Göçmen ve Mülteci Hareketleri

 • Şiddet Araştırmaları

 • Avrupa Birliği ve Geleceği
 • Toplumsal Cinsiyet
 • Çok Dillilik ve Çok Kültürlülük

 

Konferans temaları sosyal ve beşeri bilimler alanına giren aşağıdaki bilim dalları çerçevesinde ele alınabilir

Antropoloji
Arkeoloji
Bankacılık
Coğrafya
Çalışma Ekonomisi ve End. İlişkileri
Davranış Bilimleri
Demografi
Dil Bilimi
Edebiyat
Eğitim Bilimleri
Eğitim Teknolojileri
Ekonometri
Ekonomi
Felsefe
Gazetecilik ve Medya Çalışmaları
Girişimcilik
Güzel Sanatlar
Hukuk
İletişim Bilimleri
İnsan Kaynakları Yönetimi
Kadın Araştırmaları
Kamu Yönetimi
Kırsal Kalkınma
Maliye
Mesleki Eğitim
Mimarlık
Muhasebe ve Finans
Örgütsel Davranış
Pazarlama
Psikoloji
Rekreasyon
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sanat Tarihi
Siyaset Bilimi
Sosyal Hizmet
Sosyal Politika
Sosyal Psikoloji
Sosyoloji
Spor Bilimleri
Suç Bilimi
Şiddet Araştırmaları
Tarih
Turizm
Uluslararası İlişkiler
Yönetim Bilişim Sistemleri
Yönetim ve Organizasyon
Diğer Alanlar

https://www.iarsp.org/tr/konferans-detaylari.html