III. Uluslararası Sadrettin Konevi Sempozyumu

Sempozyum
Sempozyum

III. Uluslararası Sadrettin Konevi Sempozyumu

Meram Belediyesi Konevi Araştırmaları Merkezi (MEBKAM) olarak ilkini 20-21 MAYIS 2008 tarihinde, İkincisini ise 6 – 8 Ekim 2011 gerçekleştirdiğimiz Sadreddin Konevi Sempozyumumuzun üçüncüsünü uzunca bir aradan sonra 4-5 Mayıs 2018 tarihleri arasında Konya’da gerçekleştirecek olmanın sevinci içerisindeyiz.

Bilindiği Üzere genelde Konya özelde ise Meram dünya ve Türk kültürüne katkıda bulunan pek çok bilgeye ev sahipliği yapmıştır. Bunlardan birisi de İslam ve Türk düşünce tarihinde derin izler bırakmış, başta Anadolu olmak üzere hemen bütün Müslüman coğrafyayı etkilemiş, Müslümanların hayata ve varlığa bakışına yön vermiş olan büyük sufi ve düşünür Sadreddin Konevî’dir.

XII.-XIII. yüzyılda Konya’da yaşamış ve geride büyük bir ilim ve kültür mirası bırakmış olan Sadreddin-i Konevî, Ekberî-Konevî Geleneğinin kurucusu olarak kabul edilir. Bu özelliğiyle tasavvufi yorum içerisinde bulunanlar kadar, metafizik sahaya ilgi duyan, varlık, varoluş, insan, insan-ı kâmil, insan-Allah ilişkisi ve benzeri temel konulan araştırmak isteyenler için de vazgeçilmezdir. Dahası Konevî’nin düşünceleri İslam Düşünce geleneğinin hemen her mektebi için önemini korumaya devam etmekle birlikte çağdaş mistik ve metafizik çalışmalar için de önemli bir kaynaktır.

Sempozyumda genel olarak büyük bilge Sadreddin Konevi’nin engin bakış açısından istifade ile Tasavvuf, Felsefe ve Din, Akıl ve İnanç, Felsefenin ve Dinin Gerekliliği, Din ve Özgür Düşünce, İslam ve maneviyat, İslam’ın rahmet ve barış oluşunun yorumu olarak Tasavvufi yorum, tartışılmaya çalışılarak ilim ehlinin dikkatlerini büyük bilgeye yöneltmek hedeflenmektedir.

Konu Temaları

• Müteahhirin Tasavvufi Düşünce

• Ekberi-Konevi Gelenek

• Konevi Şarihleri

• Tasavvuf, Akıl ve Vahiy

• Marifet, Akıl ve İnanç

• Peygamber, Filozof, Sufi

• Hakikat, Felsefe ve Din

• Mistisizm, Tasavvuf ve Düşünce

• Din İstismarı ve Maneviyat

• Özgürlük Sorunu

• Modern Durum, Tarikat ve Din

• İlahiyat, İrfan ve Felsefe

• Etik, Estetik ve Din

• Siyaset, Hukuk ve Din

• Reform, Tecdit, Islah ve Din

• Modernite, Sekülarizm, Mistisizm

• Edebiyat, Musiki, Tasavvuf ve Din

• İlahiyat ve îslami İlimler Fakültelerinde Tasavvuf ve Felsefe

Sempozyum Tarihi: 4-5 Mayıs 2018
Son Özet Gönderme:26 Şubat 2018
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 31 Mart 2018
Tam Metin Gönderme Tarihi: 30 Nisan 2018
Program İlan Tarihi: 20 Nisan 2018