III. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu

III. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu

Kurulduğu günden beri Türkiye’deki sayıları her geçen gün artan Uluslararası Öğrencileri ve dünyada yükselen trend olarak Uluslararası Öğrenciliği misyonunun, vizyonunun ve çalışmalarının temel meselesi eden Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu-UDEF kendisini hem bu olgunun sonucu hem onun sürekliliğinin devinimi olarak görmektedir. Uygulama ve teoride gelişmekte olan bu süreç devlet ve sivil kurumları adına yabancı kalamayacakları yeni fırsatlar ve sorunlar barındırmaktadır. Bu sebeple 14-15 Ekim 2017 tarihlerinde sahadaki deneyimleri, devlet politikaları ve uygulama pratiklerini hem de sürecin akademik altyapısını ele alacak, çözümler getirecek ve perspektifler önerecek çalışmalar için Necmettin Erbakan Üniversitesiyle işbirliği içinde Konya’da III Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu düzenlenecektir.

Uluslararası Öğrencilik – Beklentiler, Sorunlar, Stratejiler olarak belirlenen ana tema şimdiye kadar ağırlıklı olarak sosyoloji, antropoloji, psikoloji, ekonomi, siyaset ve uluslararası ilişkiler bilimlerinin standart araştırma konusu olmasının ötesine taşıma amacıyla sempozyum kurulu, yeni bakış açıları sunacağı inancıyla ilahiyat, dil ve edebiyat bölümleri gibi farklı alanlarda çalışmalar yürütenlerin de bu olguyu kendi disiplinleri çerçevesinde ele almaları için tüm akademisyenlere, akademik çalışmalar yürüten araştırmacılara çağrıda bulunmaktadır.

Bu minvalde III Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu alt başlıkları aşağıdaki gibidir.

Uluslararası Öğrenciler ve Algı
Türkiye’deki Afrika ve Afrikalı Algısı ve bunun Afrikalı Öğrenciler açısından yarattığı sorunları
Güncel Siyasi Olaylar ve Uluslararası Öğrenci Mağduriyetleri
Üniversitelerde Uluslararası Öğrenci Algısı
Uluslararası Öğrencilere Göre Türkiye Algısı

Eğitim Süreci
Uluslararası Öğrencilerin Türkiye’yi Tercih Etmedeki Motivasyonları
Dil Eğitimi ve Bu Süreçte Yaşanan Sorunlar
Oryantasyon Süreçleri- Mevcut Yaklaşımlar, Uygulanan Programlar ve Perspektifler
Eğitim sürecinde uluslararası öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar veya eğitimden memnuniyet düzeyleri
Adaptasyon Süreci- Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Eğitimin tamamlanmasından sonraki aşamada öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar (Türkiye’de kalma izinleri, istihdam, vs.)

Uluslararası Öğrencilik ve Altyapı- Mevcut Durum, Sorunlar, Perspektifler
Barınma Sorunları
Staj, Uzmanlık ve Çalışma İzni Sorunları
Oturum Hakkı, Süreci ve Bu Süreçte Karşılaşılan Sorunlar
Sağlık Hizmetleri ve SGK Sorunu
Yurtdışı Tanıtım Faaliyetler- Örnekler, Eksiklikler ve Perspektifler
Uluslararası Öğrencilik Politikası- Geçmiş, Bugün ve Gelecek
Avrupa’da Uluslararası Öğrencilik Politikaları
Uluslararası Öğrencilikte Öne Çıkan Ülkeler – Politikaları, Uygulama Pratiği, Bürokrasi ve STK’da Teşkilatlanma Yapılanmaları
Medeniyetimizde Sınırlar Ötesi Eğitim-Rihle
Doğu-Batı Dikotomisinde Medeniyetler Etkileşimi Aracı Olarak Eğitim- Dün ve Bugün

Bir Sermaye Olarak Uluslararası Öğrenciler
Beyin Göçü ve Uluslararası Öğrencilik
Kamu diplomasisi ve Uluslararası Öğrencilik
Uluslararası Eğitimin Ülke Ekonomisine Katkıları- Perspektifler, Dünya Geneli Karşılaştırmalar

Göçler ve Uluslararası Öğrencilik
Suriyeli Mülteciler ve Eğitim
Unutulmuş Misafirler – Orta Asyalı Göçmenler, Sığınmacılar ve Mülteciler ve Çocukları
İlkokuldan Üniversiteye Türkiye’de Uluslararası Öğrencilik

Bildiri dili Türkçe veya İngilizcedir. Yollanacak bildiri özetlerinde zorunlu olmadıkça şekil, tablo, formül, resim, sayfa numarası yer almamalı ve bildiri özetleri 250-300 kelimeden oluşmalıdır. Anahtar kelimeler 3-5 adet ve İngilizce ve Türkçe olmalıdır. Sayfa düzeni dikey, A4 boyutunda ve kenar boşluklar 2,5 santim olmalı. Metin tüm bir buçuk satır aralığı ile “12 punto”, “iki yana yaslı” ve “Times New Roman” yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır. Yazarların isimleri ana başlığın altına “ortalı”, “Times New Roman”, “12 punto”, “kalın-italic” ve “sadece baş harfleri büyük” olarak belirtilmelidir. Kişilerin unvanları, iletişim adresleri ve kurumları dip not olarak (“9 punto” ve “Times New Roman”) belirtilmelidir.

Bildiri özetleri, [email protected] mail adresine gönderilecektir.

Özetlerin Son Gönderilme Tarihi:17 Temmuz 2017
Kabul Edilen Özet Metinlerin İlanı: 24 Temmuz 2017
Tam Metinlerin Toplanması: 20 Eylül 2017
Sempozyum Programı Duyurusu: 1 Ekim 2017
Sempozyum Tarihi: 14-15 Ekim 2017

Anasayfa

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.