III. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU

III. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU

Günümüz dünyasında yaşanan gelişmeler, bilim dünyasını geleneksellikten uzaklaştırarak, disiplinler arası çalışmaları öne çıkaran bir sürece doğru evirmiştir. Disiplinlerin kendi çalışma alanlarının ve uzmanlaşmalarının getirdiği bilgi birikimi ve yoğunluğunun, bilimsel ortamda birleştirilerek ve etkileşimleştirilerek tartışılması, bilimsel bilginin niteliğini arttırmaktadır. Etkileşim içerisinde olmayan ve keskin sınırlar içinde araştırma yapan disiplinler, kendini tekrarlama ve farklı olay ve olgular arasında ilişki kuramama gibi durumlara düşebilmekte ve yeni fikir ve kavramların oluşmasını ve yeni stratejiler geliştirilmesini sekteye uğratabilmektedir.

Çok alanlı olarak kavramsallaşan “multidispliner” sözcüğü, bugün bilimsel platformların ana temasını oluşturur hale gelmiştir. Bu bağlamda bu uluslararası sempozyum; dünyanın farklı bölgelerinden gelen bilim insanlarını bir araya getirmeyi, eğitim, fen, sosyal, sağlık, güzel sanatlar ve spor bilimleri arasında bir köprü kurarak etkileşim kurdurmayı, farklı disiplinlerden gelen belirli sayıdaki uzman grubun belirli temalar altındaki bilimsel sorularını tartışmaya açmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu kapsamda sizleri 19-21 NİSAN 2019 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi ve Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi destekleriyle, YENİ AKADEMİK TEŞVİK YÖNETMELİĞİNE UYGUN olarak düzenlenecek olan III. Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu’na (IMASES 2019) davet etmekten mutluluk ve onur duyuyoruz.

SEMPOZYUM ANA BAŞLIKLARI

Eğitim Bilimleri

Fen Blimleri ve Matematik

Güzel Sanatlar

Mimarlık ve Mühendislik Bilimleri

Sağlık Bilimleri

Sosyal Bilimler

Spor Bilimleri

https://www.imases.net/index.php

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin