III. ULUSLARARASI KENT ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

KENT ARAŞTIRMALARI

Sürdürülebilirlik olgusu günümüzde, sosyal, ekonomik, çevresel çok boyutlu küresel bir paradigma olarak karşımıza çıkmaktadır.

“Sürdürülebilir kentler”, “kentlerde sürdürülebilirlik” kavramlarının uluslararası ve ulusal platformlarda sıkça tartışılması, sosyal, ekonomik ve çevresel sorumlulukları giderek arttırmakta ve kentliden yerel yönetimlere, yerel yönetimlerden sivil toplum kuruluşlarına kentin tüm paydaşlarına pek çok önemli sorumluluk yüklemektedir.

Özellikle ideal bir yerel yönetimden bu konuda önemli politikalar üretme ve bunları teşvik etme, destekleme, birlikte üretme, uygulama, izleme, denetleme, ölçme sorumlulukları beklenmektedir.

“Sürdürülebilir kentler”, “akıllı kentler” gibi kavramlarının öne çıktığı günümüz dünyasında daha yaşanabilir, daha güvenilir, daha erişilebilir, daha iyi bir çevre ve sosyal yaşam için, kentlinin isteklerini dikkate alan, kentli ile bütünleşen, kentin öncelikli problemlerini belirleyip rasyonel çözüm araçları geliştiren, bilgiye erişimde hız ve şeffaflık sağlayan; şeffaf, katılımcı, sürekli üreten yerel yönetimlerin öne çıkması iyi bir yönetim/yönetişimin koşulu olduğu unutulmamalıdır.

III. ULUSLARARASI KENT ARAŞTIRMALARI KONGRESİ’nde “Sürdürülebilir Kentler ve Yerel Yönetim(ler)” ana teması etrafında tartışmalara yer verilerek geleceğin kentine katkıda bulunmak hedefleniyor.

KONGRE KONULARI
Kentsel sürdürülebilirlik ve yerel yönetimler
Sürdürülebilir katılımcılık ve yönetim
Sürdürülebilirlik ve yenilikçilik
Sürdürülebilir kent planlaması
Planlamada sürdürülebilirliğin yasal ve yönetsel boyutları
Sürdürülebilir mimarlık
Sürdürülebilir peyzaj planlaması
Sürdürülebilir kentsel dönüşüm
Tarihi alanlarda sürdürülebilir koruma
Sürdürülebilirlik ve akıllı şehirler
Planlamada akıllı ve yeşil teknolojiler
Kentsel kalkınma ve sürdürülebilirlik
Kırsal kalkınma ve sürdürülebilirlik
Metropoliten alanlarda sürdürülebilirlik
Kentsel ve çevresel haklar
Sosyal ve kültürel sürdürülebilirlik
Sürdürülebilir kentler ve ölçülebilirliği
Sürdürülebilir yerleşme tasarımı ve akıllı binaların yansımaları
Sürdürülebilir ulaşım ve lojistik
Kent içi ulaşımda sürdürülebilirlik ve toplu taşıma
Kentlerde sürdürülebilir enerji kullanımı ve yönetimi
Katı atık yönetimi
Sürdürülebilir teknik altyapı planlaması
Yeşil Ekonomi ve kentsel sürdürülebilirlik
Bilişim teknolojileri ve sürdürülebilirlik
Çevresel etki yönetimi ve akıllı yer seçimi

TAKVİM
20 Eylül 2018 Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih
21 Eylül 2018
10 EKİM 2018’A KADAR Geç Kayıt
10 EKİM 2018 Kongre Programının Açıklanması
26-27-28 EKİM 2018 Kongre Tarihi

http://www.kentarastirmalari.org/icus2018/index.php

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin