III. Uluslararası İşletme Öğrencileri Kongresi

ULUSLARARASI İŞLETME ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ

III. Uluslararası İşletme Öğrencileri Kongresi (UİÖK), Yalova Üniversitesi ile Sakarya Üniversitesi tarafından 13-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında Sakarya’da düzenlenecektir. Bu alanda üçüncü kez düzenlenecek olan bu kongre ile üniversite öğrencilerine akademik çalışma yapma ve çalışmalarını paylaşacakları bir tartışma platformu oluşturma amacı güdülmektedir.

Kongreye katılmak isteyen tüm öğrencilerin ICOBS Yazım Kılavuzu doğrultusunda İngilizce ya da Türkçe olarak hazırlayacakları ampirik ve teorik özet çalışmalarını, 21 Mart 2016’e kadar kongre eposta adresine (icobs@yalova.edu.tr) göndermeleri gerekmektedir. Hakem değerleme sürecinden sonra kongrede sunulmak üzere kabul edilen bildiriler Kongre web sitesinde ilan edilecektir.

En İyi Bildiri Ödülleri’ne aday olacak katılımcıların bildirini tam metin olarak 20 Nisan 2016’ya kadar kongre eposta adresine göndermeleri gerekmektedir. Ekte özet ve tam metin bildiriler için yazım kılavuzunu bulabilirsiniz. Bildiri başvuruları ve En İyi Bildiri Ödülleri hakkında daha fazla bilgi almak için kongre sayfamızı (www.icobs.org) ziyaret edebilir ya da kongre sekretaryamızla (icobs@yalova.edu.tr) irtibata geçebilirsiniz.

Uluslararası İşletme Öğrencileri Kongresi’ne yurt içi ve yurt dışından tüm üniversite öğrencileri, öğretim üyeleri, kamu ve özel sektör temsilcileri davetlidir.

UİÖK Organizasyon Komitesi

Uluslararası İşletme Öğrencileri Kongresi Bildiri Konuları
Küresel Ticaret ve Paydaş Yönetimi
Girişimcilik & Yeni İş Girişimleri
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
Yenilik Yönetimi
Strateji Yönetimi
Tedarik Zinciri Yönetimi
Kurumsal Yönetim
Girişimcilik
Uluslararası Strateji ve Sürdürülebilirlik
Perakende Pazarlama
Hizmet Pazarlama
Entegre Pazarlama İletişimi
İlişkisel Pazarlama
Doğrudan Pazarlama
Reklamcılık
Dijital Pazarlama
Bilgi Yönetimi
E-İş ve Rekabet Stratejisi
Bilgi Sistemleri Proje Yönetimi ve Bilgi Sistemleri Geliştirme
Liderlik
Örgütsel Davranış
Küresel Rekabet
Yenilik
Pazarlama
Yönetim ve Organizasyon
İş Ekonomisi
İş Hayatında İnsanın Önemi
İş Etiği
Türkiye’de İş Hayatı
Türk İşletmelerin Uluslararası Pazarlaması
İş, Finans ve Muhasebe
Ekonomi Dersi ve İş Kursu (Benzerlikler ve Farklılıklar)
İş Hayatında Hukuk’un Önemi
Lojistik
Halkla İlişkiler
İnsan Kaynakları Yönetimi
Üretim Yönetimi
Stok Yönetimi
Sivil Toplum Kuruluşları
Yalın Yönetim
İşletmede İnovasyonun Önemi
İşletmelerde Yalın Düşünce
Yalın Muhasebe
İşletme Derslerinde Vaka Analizleri
İşletme Enformatiği
Nicel Karar Teknikleri
Sosyal Medya ve Gençlik
Markalaşma
Stratejik Yönetim
Sosyal Sorumluluk ve Etik
Elektronik Ticaret
Finansman
Ürün Yönetimi
Küreselleşme
Ticaret Hukuku
Maliye
Kamu Yönetimi
Sosyal Hizmet

İLETİŞİM
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Yalova Universitesi, İİBF, Bağlarbası Mah.
Safranyolu Cad. Yalova, 77100, Türkiye/Turkey

icobs@yalova.edu.tr