III. Uluslararası Hamza Nigarî Sempozyumu

III. Uluslararası Hamza Nigarî

Türk Dünyası Kültürel Mirası Sempozyumu

DAVET

Amasya Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Miras Medeni İrsin Öyrenilmesine Kömek İctimai Birliği’nin İşbirliği, TADEF (Türkiye Azerbaycan Türkleri Dernekleri Federasyonu) ve Amasya Azerbaycan Türkleri Kültür-Sanat ve Dayanışma Derneği ile 27-28 Ekim 2016 tarihleri arasında “III. Uluslararası Hamza Nigarî Türk Dünyası Kültürel Mirası Sempozyumu”düzenlenecektir. Düzenlenecek olan bu sempozyumun temel amacıHamza Nigarî’nin fikir dünyası ve hayatının yanı sıra geçmişten gelen perspektif üzerinden Türk ve İslam dünyasının bugününü değerlendirmektir.

Sempozyum İştirak Şartları

İstanbul Üniversitesi’nde yapılacak olan bu sempozyumda bildiriler Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, İngilizce ve Rusça olarak sunulabilecektir. İştirakçiler bildirilerini, bildiri özetlerini ve kısa özgeçmişlerini aşağıda belirtilecek olan tarihlerde göndermelidir. Özetler 300 kelimeyi geçmemelidir. Özetler [email protected] adresine belirlenen tarihte gönderilmelidir. Katılımcıların İstanbul’daki iki günlük konaklama giderleri sempozyum teşkilatçıları tarafından karşılanacaktır. Yol harcamaları ise iştirakçilere aittir.

Sempozyum Konuları

Türk Dünyasının Kütürel Mirasının Tarih, Edebiyat, İlahiyat, Coğrafya, Arkeoloji, Musiki gibi Sosyal Bilimlerdeki İzleri
Azerbaycan’da Sufizm: Halvetilik, Nakşîlik, Yesevîlik.
Türkiye-Azerbaycan Ortak Tarihî Kültürel Değerleri ve Temsilcileri.
Azerbaycan Türkiye Edebî Alakaları ve Temsilcileri.
Türkiye’de Yaşamış Azerbaycan Muhaceret Edebiyatı Temsilcileri.
Türk Kültür Tarihinde Azerbaycan Etkisi. Sufiler, Şairler, Alimler, Sanatkarlar, Siyasetçiler ve Fikir Adamları.
Türkiye (Selçuklu ve Osmanlı dönemi) – Azerbaycan Tasavvufi Alakaları.
Ortak Kültür Temsilcisi Olarak Karabağlı Mir Hamza Nigarî. Edebî ve Tasavvufî Şahsiyeti.
İsmail Siraceddin Şirvanî ve Hamza Nigarî’nin Türkiye ve Azerbaycan’daki Etkileri.
Kafkaslarda Tasavvuf. İsmail Şirvanî ve Hamza Nigarî’nin Kafkasya’ya Etkileri.
Multikültüralizm ve Sufizm

Sempozyumun Adı

III. Uluslararası Hamza Nigarî Türk Dünyası Kültürel Mirası Sempozyumu

Sempozyumun Tarihi

27-28 Ekim 2016

Sempozyumun Yeri

İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Beyazıt / İstanbul

Sempozyumun Dili

Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, İngilizce ve Rusça

Kongre Takvimi

Özet Son Teslim Tarihi

29 Nisan 2016

Kabul Edilen Özetlerin İlanı

13 Mayıs 2016

Resmî Davetlerin Gönderilmesi

27 Mayıs 2016

Bildirilerin Son Gönderilme Tarihi

26 Ağustos 2016

Kongre Programının İlanı

01 Nisan 2016

Sempozyum Günleri

1. Gün:27Ekim 2016 ( Kayıtlar Saat 09.00-10.00)

2. Gün:28 Ekim 2016

Onur Kurulu

Prof. Dr. Metin ORBAY

Amasya Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mahmut AK

İstanbul Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Vahit KONAR

Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Kubra ALİYEVA

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi

Düzenleme Kurulu

Düzenleme Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı

Düzenleme Kurulu Üyeleri

Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Metin HAKVERDİOĞLU

Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Arş. Gör. Mevlüt İLHAN

Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Arş. Gör. Ömer GÜVEN

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Arş. Gör. Ayşegül KUŞDEMİR

Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Muttalip ULUTANRIVERDİ

Azerbaycan Türkleri Kültür Sanat ve Dayanışam Derneği Başkanı

Bilal DÜNDAR

TADEF (Türkiye Azerbaycan Türkleri Dernekleri Federasyonu) Başkanı

Düzenleme Kurulu Üyeleri

Azerbaycan

Fariz HALİLİ

Azerbaycan

Şöle BAYRAMOVA

Azerbaycan

Memmed RAHİMOV

Azerbaycan

Mehman MİKAYILOV

Azerbaycan

Uğur GİYASİ

Azerbaycan

Vugar GULİYEV

Azerbaycan

Fergane CABBAROVA

Azerbaycan

Mehbare ABBASOVA

Azerbaycan

Günel SEYİDAHMEDLİ

Azerbaycan

Valeh CEFEROV

Azerbaycan

Bilim Kurulu

Bilim Kurulu

Türkiye

Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN

Türkiye

Prof. Dr. A. Azmi BİLGİN

Türkiye

Prof. Dr. Mehmet EVSİLE

Türkiye

Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR

Türkiye

Prof.Dr. Veli ALİYEV

Azerbaycan

Prof.Dr. Cafer GİYASİ

Azerbaycan

Prof.Dr. Gafar CEBİYEV

Azerbaycan

Prof.Dr. Minehanım Nuriyeva-TEKLELİ

Azerbaycan

Prof.Dr. Şikar GASIMIOV

Azerbaycan

Prof.Dr. Luigi SCRİNZİ

İtalya

Prof. Dr. Jaloliddin MİRZO

Özbekistan

Prof.Dr. Rubin ZEMON

Makedonya

Prof. Dr. Ergin JABLE

Kosova

Doç. Dr. Mücahit KAÇAR

Türkiye

Doç. Dr. İbrahim SERBESTOĞLU

Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Metin HAKVERDİOĞLU

Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Kürşat EFE

Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Orhan Fatih KUŞDEMİR

Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Savaş ŞAHİN

Türkiye

Yrd. Doç. Dr.Gülsüm TARAKÇI GÜL

Türkiye

Yrd.Doç. Dr. Recep Orhan ÖZEL

Türkiye

Yrd.Doç. Dr. Abdülkadir TEKİN

Türkiye

Dr. Andrea MACCHİA

İtalya

Dr. Ağaselim AZİZOV

Azerbaycan

Dr. Habiba ALİYEVA

Azerbaycan

Dr. Könul HACIYEVA

Azerbaycan

Dr. Gulnara SEFEROVA

Azerbaycan

Dr. Kemale PANAHOVA

Azerbaycan

Dr. Fariz HALİLLİ

Azerbaycan

Dr. Melahet BABAYEVA

Azerbaycan

Dr. Kubilay AKMAN

Türkiye

Dr.Ahmet AYTAÇ

Türkiye

Maulen Sadıkbekov

Kazakistan

Sempozyum Destekçileri

İstanbul Üniversitesi

Amasya Üniversitesi

ASSAM (Amasya Üniversitesi Sosyal ve Stratejik Araştırmalar, Uygulama ve Araştırma Merkezi)

MİRAS Medeni İrsin Öyrenilmesine Kömek İctimai Birliği

TADEF (Türkiye Azerbaycan Türkleri Dernekleri Federasyonu)

Amasya Azerbaycan Türkleri Kültür, Sanat ve Daynışma Derneği

İstanbul Fatih Belediyesi

Amasya Valiliği

Amasya Belediyesi

Avrasya Beynelhalk Araştırmaları Enstitüsü

Web adres:www.miras.az ( ve ) hamzanigari.amasya.edu.tr

E-mail: [email protected]

Adres:İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Merkez Kampüsü 34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

(İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ordu Cad. No: 6, 34459 Laleli/İstanbul/Türkiye)

Telefon:0 (212) 440 00 00 (10054)

Yrd. Doç. Dr. Metin HAKVERDİOĞLU: 0 (358) 242 1613 (4708)

Muttalip ULUTANRIVERDİ: 0 505 292 5264

Arş. Gör. Ömer GÜVEN: 0 (212) 440 00 00 (15852)

Arş. Gör. Mevlüt İLHAN: 0 551 608 1070

Dr. Fariz HALİLLİ: 00994508764043 / +994553573130

[email protected]

[email protected]

III. INTERNATIONAL HAMZA NIGARI SYMPOSIUM

(History of the Turkish World Cultural Heritage)

27-28 October 2016
İstanbul-Türkiye

TOPICS

History of the Turkish World Cultural Heritage, Literature, Theology, Geography, Archaeology Traces such as Music in the Social Sciences

Sufism in Azerbaijan: Halveti, Nakşîlik, Yesevîlik.

Turkey-Azerbaijan Joint Historical and Cultural Values of Representatives.

Representatives of Azerbaijan, Turkey and literary relevance

Immigration lived Azerbaijan Literature Representative in Turkey.

Effect of Azerbaijan Turkish Culture. Sufis, poets, scholars, artisans, Politics and Intellectual men.

Turkey (Seljuk and Ottoman period) – Azerbaijan relevance of Sufism.
Common Cultural Representative Karabakh as Mir Hamza Nigar. Literary and Mystical Personality.

Siraceddin Ismail Shirvani and Hamza Nigarî’n Effects on Turkey and Azerbaijan.

Sufism in the Caucasus. Ismail Shirvani and Hamza Nigarî’n Effects Caucasus.

Multiculturalism and Sufizm

TERMS OF PARTICIPATION

Working languages of symposium are Azerbaijani, Turkish, English and Russian.
Participants must send abstract, contact details and short biography.
Abstract most cover the topic; not exceed 300 words.
Abstract must be sent to e-mail: [email protected]
All costs of İstanbul are met by symposium organizers.

Transport costs are paid by participants.

SYMPOSIUM ORGANIZERS

Istanbul University

Amasya University

Amasya University of Social and Strategic Research, Application and Research Center (ASSAM)

Azerbaijani Turks Culture, Art and Support Association

Eurasia International Research Institute Public Union

MIRAS Social Organization in Support of Studying of Cultural Heritage

Amasya Governorship

Amasya Municipality

Fatih Municipality

SYMPOSIUM DATES

Registration and deadline for abstracts: 29 Apr. 2016
Announcement of acceptances: 13 May 2016
Official invitations: 27 May 2016
Deadline for papers: 26 Ags. 2016

Participants’ arrival and registration: 27 October 2016 (09.00-10.00)
Symposium date: 27-28 October 2016

CONTACTS

Adres:İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Merkez Kampüsü 34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul/ TÜRKİYE

(İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ordu Cad. No: 6, 34459 Laleli / İstanbul/ TÜRKİYE)

Telefon:0 (212) 440 00 00 (10054)

Web adres:www.miras.az (ve) hamzanigari.amasya.edu.tr

E-mail:[email protected]

Yrd. Doç. Dr. Metin HAKVERDİOĞLU: 0 (358) 242 1613 (4708)

Muttalip ULUTANRIVERDİ: 0 505 292 5264

Arş. Gör. Ömer GÜVEN: 0 (212) 440 00 00 (15852)

Arş. Gör. Mevlüt İLHAN: 0 551 608 1070

Dr. Fariz HALİLLİ: 00994508764043 / +994553573130

[email protected]

[email protected]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.