III. Uluslararası Farkındalık Kongresi

Değerli Katılımcılar,
III. Uluslararası Farkındalık Kongresi, 05-07 Aralık 2019 tarihleri arasında Çanakkale / Türkiye’de gerçekleştirilecektir. Konferansımızın teması ile ilgilenen bütün akademisyenleri, araştırmacıları, sanatçıları, öğretmenleri ve öğrencileri bildiri sunmaya davet ediyoruz.

Konferansın temel amacı, FARKINDALIK kavramı çerçevesinde bir akademik platform oluşturmaktır. Konferansımız sağlık bilimleri, sosyal bilimler, eğitim bilimleri, fen bilimleri ve güzel sanatlar gibi bütün alanlara açık olup, çok disiplinli ve disiplinlerarası çalışmalara yer verilecektir.

Konferansın dili İngilizce ve Türkçe’dir. Bildiri değerlendirme süreci hakemlerin onayına müteakip olacaktır. Bildiriler yayınlanan kriter ve standartlar doğrultusunda, Bilimsel Komiteden en az iki üye ve diğer bağımsız hakemler (ihtiyaç olması halinde) tarafından çift-kör hakem değerlendirmesi ile incelenecektir. Tam metinli bildiriler, Kongre kitabında basılacaktır. Ayrıca, uygun görülen bildiriler uluslararası endeksli Rating Academy Dergilerinde hakem değerlendirmesi sonrasında yayınlanacaktır.

Organizasyon komitemiz adına sizleri, Çanakkale’de gerçekleşecek olan bu Kongremize davet etmekten onur duyuyorum.

Saygılarımla,

Doç. Dr. Özlem TONGUÇ YAYINTAŞ

Kongre Başkanı, 2019

KONULAR
Sosyal ve Beşeri Bilimler
Sosyoloji
Tarih
Din Araştırmaları
Psikoloji
Edebiyat
Dil Bilimi
Sanat Tarihi
Ekonomi ve Finans
İşletme
Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler
Kamu Yönetimi
Felsefe
Sanat (Resim, Müzik, Heykel, Seramik, Çini, Tiyatro, Opera, Bale vb.)
Turizm
Arkeoloji
Coğrafya
Basın ve Medya
İletişim
Antropoloji
Kütüphanecilik, bilgi ve belge yönetimi
Sosyal Hizmetler
Sağlık Yönetimi
Mühendislik ve Temel Bilimler
Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim
Çevre Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Fizik ve Fizik Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Kimya ve Kimya Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Metalurji Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Diğer Mühendislik Dalları
Uzay Bilimleri
Yer Bilimleri (Genel)
Matematik
İstatistik
Mimarlık
Şehir Bölge Planlama
Sağlık Bilimleri
Tıp Bilimleri
Diş Hekimliği
Farmakoloji ve Eczacılık
Hemşirelik
Beslenme ve Diyet
Veteriner Hekimlik
Yaşam Bilimleri
Biyoloji
Çevre Bilimleri
Gıda Bilimleri ve Teknolojisi
Hayvancılık
Ormancılık
Denizcilik ve Su Ürünleri
Tarım Bilimleri
Spor Bilimleri
Antrenörlük Eğitimi
Rekreasyon
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Spor Yöneticiliği
Eğitim Bilimleri
Eğitimde Program Geliştirme
Eğitim Programları ve Öğretim
Eğitsel Ölçme ve Değerlendirme
Eğitim yönetimi
Eğitim psikolojisi
Eğitim teknolojisi
Öğretim teknolojisi
Eğitim tarihi
Eğitim felsefesi
Eğitim toplum bilimi
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Okul psikolojisi
Uluslararası eğitim
Özel eğitim
Hukuk Bilimi
Sosyal ve Beşeri Bilimler
Sosyoloji
Tarih
Din Araştırmaları
Psikoloji
Edebiyat
Dil Bilimi
Sanat Tarihi
Ekonomi ve Finans
İşletme
Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler
Kamu Yönetimi
Felsefe
Sanat (Resim, Müzik, Heykel, Seramik, Çini, Tiyatro, Opera, Bale vb.)
Turizm
Arkeoloji
Coğrafya
Basın ve Medya
İletişim
Antropoloji
Kütüphanecilik, bilgi ve belge yönetimi
Sosyal Hizmetler
Sağlık Yönetimi
Mühendislik ve Temel Bilimler
Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim
Çevre Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Fizik ve Fizik Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Kimya ve Kimya Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Metalurji Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Diğer Mühendislik Dalları
Uzay Bilimleri
Yer Bilimleri (Genel)
Matematik
İstatistik
Mimarlık
Şehir Bölge Planlama
Sağlık Bilimleri
Tıp Bilimleri
Diş Hekimliği
Farmakoloji ve Eczacılık
Hemşirelik
Beslenme ve Diyet
Veteriner Hekimlik
Yaşam Bilimleri
Biyoloji
Çevre Bilimleri
Gıda Bilimleri ve Teknolojisi
Hayvancılık
Ormancılık
Denizcilik ve Su Ürünleri
Tarım Bilimleri
Spor Bilimleri
Antrenörlük Eğitimi
Rekreasyon
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Spor Yöneticiliği
Eğitim Bilimleri
Eğitimde Program Geliştirme
Eğitim Programları ve Öğretim
Eğitsel Ölçme ve Değerlendirme
Eğitim yönetimi
Eğitim psikolojisi
Eğitim teknolojisi
Öğretim teknolojisi
Eğitim tarihi
Eğitim felsefesi
Eğitim toplum bilimi
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Okul psikolojisi
Uluslararası eğitim
Özel eğitim
Hukuk Bilimi

Önemli Tarihler
Özet son gönderme tarihi: 24.10.2019
Kabul bildirimi: 25.10.2019
Kayıt Ücretlerinin yatırılması: 27.10.2019 – 22.11.2019
Tam metin gönderimi için son tarih: 22.11.2019
Konferans tarihi: 05-07 December 2019