III. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu

III. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
Tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Nevşehir; mucize doğa olaylarıyla, geçmişinden günümüze kültürel değer ifade eden eserleriyle dikkat çeken bir kenttir. Dünyaca ünlü Peri Bacaları ve Kapadokya gibi önemli turistik mekânlara sahip olan kent, onlarca gezi noktasıyla cezbedici bir özelliğe sahiptir.

Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz sempozyumumuzda sizleri Nevşehir’de görmekten mutluluk duyacağız. 25-27 Haziran 2019 tarihleri arasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (https://www.nevsehir.edu.tr/) ev sahipliğinde düzenlenecek olan ve bir RESSJOURNAL (www.ressjournal.com) organizasyonu olan RESSCONGRESS’e (Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, www.resscongress.com) siz değerli araştırmacıları davet ediyoruz.

RESSCONGRESS; nitelik açısından akademisyenlerin çalışmalarına ve araştırmalarına en üst düzeyde katkı sağlamayı, disiplinler arası çalışma ortamı oluşturmayı hedeflemektedir. Bu bilimsel toplantı aracılığıyla Türkiye özelinden dünya geneline ulaşarak tüm sosyal ve eğitim bilimleri alanlarındaki disiplinleri Nevşehir’de bir araya getirmek sempozyumumuzun önemli amaçlarından biridir.

Kabul edilen bildirilerin özetleri sempozyum özet kitabında; bildirilerin tam metinleri, yazarın seçeceği sempozyumu destekleyen ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde hakem süreci tamamlandıktan sonra ücretsiz olarak yayınlanacaktır. Ayrıca isteyen yazarların bildiri tam metinleri (proceeding) elektronik/basılı kitap olarak yayınlanacaktır.

Konu başlıkları; Antropoloji, Arkeoloji, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Beşeri Bilimler, Coğrafya, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Dilbilim, Din Bilimleri, Din Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Ekonomi, Etnobiyoloji, Etnozooloji, Etnokültür, Felsefe, Finans, Gazetecilik ve Medya, Güzel Sanatlar, Halkla İlişkiler, Hukuk, İktisat, İlahiyat, Temel Eğitim, Yüksek Öğretim, İşletme, Kadın Araştırmaları, Kamu Yönetimi, Kütüphanecilik, Maliye, Mimari, Müze Çalışmaları, Müzik, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Psikoloji, Resim, Sanat ve Sanat Eğitimi, Sağlık Bilimleri, Sinema-TV, Siyasal Bilimler, Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Spor Bilimi ve Eğitimi, Su Ürünleri Politikaları ve İstihdamı, Tarih, Tarım Politikaları ve İstihdamı, Tıp Tarihi ve Halk Hekimliği, Turizm Çalışmaları, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Türk Halk Bilimi, Türkçe Eğitimi, Uluslararası İlişkiler ve sosyal bilimlerin diğer alanlarını kapsamaktadır.

Sempozyum kapsamında ayrıca uluslararası karma resim sergisi düzenlenecektir. Sempozyuma resim gönderen katılımcıların çalışmaları Seçici Kurul tarafından değerlendirilecektir. Kabul edilen çalışmalar sempozyum süresince sergilenecektir. Kabul edilen çalışmalar kongre merkezinde 25-27 Haziran 2019 tarihleri arasında sergilenecektir. Sergilenen çalışmalar için e-katalog hazırlanacaktır.

http://resscongress.com