III. Uluslararası Aksaray Sempozyumu

Değerli Meslektaşım,

Aksaray Üniversitesi’nin ev sahipliğinde III. Uluslararası Aksaray Sempozyumu düzenlenecektir.

Son on yılda, Türkiye’deki yükseköğretim sisteminde önemli değişiklikler olmuştur. Bunlardan biri de, “her ile bir üniversite politikası” çerçevesinde her ile bir üniversite kurulmasıdır. Bu çerçevede, Aksaray ilinde de 2006 yılında bir devlet üniversitesi kurulmuştur.

Yeni kurulan üniversitelerin bir işlevi evrensel ölçekte işler yaparak bilime katkı vermek, bir diğer işlevi de yereli gözeterek çalışma alanlarını belirlemek olmuştur. Aksaray Üniversitesi de sadece bu ile ve bu ilin değerlerine odaklanan çalışmalar yapma arzusundadır. Bu yönde atılan çok sayıda adıma ilaveten, Somuncu Baba Tarih ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’mizin öncülüğünde, Aksaray’ımızın tarihî ve kültürel birikimi üzerine bilimsel çalışmaları kamuoyuyla paylaşabileceğimiz bir mecra oluşturmaktır. Yapacak olduğumuz Sempozyumla Aksaray’ın tarihî, tarihî eserleri, edebiyatı, sosyal hayatı, siyaseti, ekonomisi, eğitimi; kısaca, dünü, bugünü ve yarını hakkında hemen her konuda bir birikim oluşturmayı amaçlamaktadır.

İlkini 2016 yılında yaptığımız ve her yıl devam edecek olan, Aksaray’ın tarih ve kültürü ile ilgili hemen her konunun tartışılacağı III. Uluslararası Aksaray Sempozyumu’nda sizleri de aramızda görmeyi umuyor, değerli katkı ve katılımlarınızı bekliyoruz.

Konu Başlıkları

-Tarih Öncesi Dönemlerde Aksaray
-Bir Anadolu Selçuklu Şehri Olarak Aksaray
-Aksaray Çevresindeki Hanlar, Saraylar, Medreseler ve Diğer Sanat Eserleri
-Osmanlı Egemenliği Boyunca Aksaray
-Coğrafi ve Beşeri Bir Havza Olarak İmkânlarının Gelişim ve Dönüşümü
-Aksaray’da Tarım ve Hayvancılık
-Aksaray’da Göç, İskân ve Toplumsal Hareketleri
-Şehirleşme ve Şehircilik Bakımından Aksaray
-Aksaray’da Tasavvuf /Tarikat Ekolleri, Dini Cemaatler ve Eğilimler
-Somuncu Baba
-Aksaray’da Gündelik Yaşam
-Geçmişten Günümüze Aksaray’ın Kültürü
-Geçmişten Bugüne Aksaray’ın İlim, Fikir, Sanat Ve Edebiyat Dünyasının Öncüleri
-Aksaray’da Eğitim

ÖNEMLİ TARİHLER

Özet Gönderme Son Tarih: 2 Temmuz 2018
Özet Kabul: 16 Temmuz 2018
Tam Metin Gönderme: 5 Ekim 2018
Sempozyum Programı Yayınlanma Tarihi: 12 Ekim 2018
Sempozyum Tarihi: 25-27 Ekim 2018
Erken Kayıt: 17 Temmuz- 16 Ağustos 2018
Geç Kayıt: 17 Ağustos- 28 Eylül 2018

SEMPOZYUM MERKEZİ
Aksaray Üniversitesi Konferans Salonu

http://aksaraysempozyumu.aksaray.edu.tr/