III. Uluslararası Ahilik Sempozyumu

III. Uluslararası Ahilik Sempozyumu

Değerli Katılımcılar,
Ahilik, Türk-İslam Medeniyetinin en önemli müesseselerinden biridir. Bu anlamda onun Ortaçağ İslâm dünyasında doğup, gelişmesi, devlet ve toplum hayatı ile günümüz İslam dünyasını ve Türk topluluklarını etkilemesi önem arz etmektedir.

Bu bağlamda Ahi Evran Üniversitesi olarak 5-6-7 Ekim tarihleri arasında üçüncüsünü düzenleyeceğimiz uluslararası bir sempozyum tertip etmeyi planlamaktayız. Sempozyumun amacı çeşitli konu başlıkları çerçevesinde “XIII. yüzyıla kadar Türk ve İslam Dünyasında Ahiliğin Temelleri”nin uzman bilim insanları tarafından akademik bir ortamda tartışılması, çeşitli fikirlerin tespiti ve yeni bilgilerin ortaya çıkarılmasıdır.

Sempozyumda sunulan tebliğler üniversitemiz tarafından III. Uluslararası Ahilik Sempozyumu başlığı adı altında bastırılacaktır. Ahilik Sempozyumuna yapacağınız katkılardan dolayı şimdiden teşekkür eder, saygılar sunarız.

Düzenleme Kurulu adına,
Yrd. Doç. Dr. Rıfat İlhan ÇELİK

SEMPOZYUMUN ANA KONU BAŞLIKLARI
Kavram Olarak Fütüvvet,
XII. Yüzyıldan Önce Feta Anlayışı ve Temel Özellikleri,
XII. Yüzyıldan İtibaren Teşkilat Olarak Fütüvvet,
Halife Nasır Dönemi Fütüvvet Anlayışı ve Teşkilatı,
Halife Nasır Sonrası Fütüvvet Teşkilatı,
Fütüvvet-nameler, Fütüvvet Kültürü ve Ahilik Teşkilatına Olan Etkileri,
Arapça Fütüvvet-nameler,
Farsça Fütüvvet-nameler,
Türkçe Fütüvvet-nameler,
Ahilik ile İlgisi Bulunan Fütüvvet Benzeri Diğer Metinler,
Orta Asya’dan Anadolu’ya Ahiliği Etkileyen Temel Dinamikler,
Türk Dünyasında Ahilik Benzeri Sosyal Davranış Örnekleri,
İlk Türkçe Metinlerde Ahilik Değerleri İle İlgili Bilgiler,
İlk Müslüman Türk Devletleri Döneminde Yazılan Eserlerde Ahilik ve Fütüvveti Çağrıştıran Bilgiler,
Kadim Dünyada Meslek Örgütlenmeleri ve Gençlik Hareketleri,
XII. Yüzyılda Örgütlü Sosyal ve Dinî Yapıların Ortaya Çıkışı.

SEMPOZYUM TAKVİMİ
Sempozyum Duyurusu 13.03.2017
Özet Göndermek İçin Son Tarih 29.05.2017
Katılımcıların İlan Edilmesi 15.09.2017
Tamamlanmış Bildirilerin Son Gönderilme Tarihi 25.09.2017
Sempozyum Tarihi 05-06-07.10.2017

ahiliksempozyumu@ahievran.edu.tr
Sempozyum Web Adresi