III. ULUSAL KARTON AMBALAJ VE STANT TASARIM YARIŞMASI

AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
III. ULUSAL KARTON AMBALAJ VE STANT TASARIM YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ
İstanbul Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği organizatörlüğü, Akdeniz, Ege ve
Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçı Birlikleri, Karton Ambalaj Sanayicileri
Derneği ve Ambalaj Sanayicileri Derneği’nin katkılarıyla, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye
İhracatçılar Meclisi’nin izin ve destekleriyle, değişen teknolojiye ayak uyduran ve çevre dostu
karton ambalaj ve karton stantların tasarlanması ve bu alanlardaki genç tasarımcıların ülkemize
kazandırılması amacıyla “Karton Ambalaj ve Stant Tasarım Yarışması” düzenlenmektedir.

1- YARIŞMANIN AMAÇLARI

Karton Ambalaj ve Stant Tasarım Yarışmasının temel amaçları arasında,

• Karton ambalajların ihracatında rekabet sağlayıcı çözümler üretmek ve sektörün rekabet
gücünü artırmak,
• Karton ambalajın, çevreyi kirletmeyen çağdaş bir ambalaj olarak tanıtımını, kullanımını
teşvik etmek ve yaygınlaştırmak,
• Sektörün gelişimine katkıda bulunmak,
• Çevreyi daha fazla korumak,
• Tasarımın sektör için önemini vurgulamak ve tasarım fikrini teşvik etmek,
• Endüstriyel tasarım etkinliklerini yaygınlaştırmak ve özendirmek,
• İhracat potansiyeline sahip karton ambalaj ve stant tasarımlarının ortaya çıkarılmasında
aracı olmak,
• Türkiye’de üretici firmalar ile sektöre ilgi duyan genç dinamik tasarımcı adayları sektör
bünyesinde buluşturmak,
• Geleceğin karton ambalaj pazarında söz sahibi olabilecek ürünlerin geliştirilmesine öncü
olmak

yer almaktadır.

2- YARIŞMANIN KONUSU

Yarışma iki farklı temada düzenlenmektedir. Bunlar:

I. Karton ambalaj (Kartondan mamul, iki veya üç boyutlu, düz, katlamalı, katlamalı +
yapıştırmalı, her ebatta ambalaj malzemesini ifade eder): Çevreye duyarlı, fonksiyonel,
estetik, dayanıklı, ergonomik, çağdaş çizginin gereklerine uygun, ihraç potansiyeline sahip,
katma değer yaratan, sektöre ışık tutabilecek nitelikte ürünler,

II. Karton stand (Karton, mukavva, oluklu mukavvadan mamul, tezgah üstü, havuz veya
ayaklı, tek veya çok gözlü, ürün veya ambalajlanmış ürünü içerecek şekildeki, her ebatta
ambalaj/sunum elemanını ifade eder): Optimum taşıma kapasiteli, çevreye duyarlı,
fonksiyonel, dayanıklı, estetik, çağdaş çizginin gereklerine ve teknolojik değişime ayak
uydurabilecek, ihraç edilebilecek ve sektöre katma değer sağlayacak birim veya sistemler.

Ürünlerin tasarımı estetik kaygılar kadar; fonksiyonel zenginlik, kullanılabilirlik, üretime,
depolamaya ve nakliyeye uygunluk, maliyet, yenilik, katma değer yaratma ve ihracata yönelik
rekabet gücü oluşturma ölçütleri doğrultusunda değerlendirilecektir.

Her tema için geliştirilecek önerilerin; ekolojik değerlere duyarlı, ihraç potansiyeline sahip, çevre
dostu tasarımlar ile ürünün sevkiyat ve kullanım aşamalarında problem çözümlerini ortaya
çıkarması beklenmektedir.

3- YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

I. Yarışma, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki üniversitelerin, Endüstri Ürünleri Tasarımı
veya Endüstriyel Tasarım Bölümleri’nde lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim gören tüm
öğrencilerin katılımına açıktır.

Yarışmaya katılan öğrenciler aşağıda belirtilen şekilde değerlendirilecek ve
ödüllendirilecektir.

 Endüstriyel Tasarım Bölümü 1, 2 ve 3 üncü sınıf öğrencileri, (Sadece nakdi ödül
alabileceklerdir)
 Endüstriyel Tasarım Bölümü son sınıf ve lisansüstü öğrencileri (nakdi ödül ve
birinciler için yurtdışı öğrenim olanağı)

II. Öğrenciler yarışmaya iki şekilde katılabilir:

• Bireysel olarak
• Grup olarak (*)

(*) Grup olarak katılımlarda tüm grup üyelerinin öğrenci olması şarttır. Bir öğrenci grubunda
en çok bir lisansüstü öğrenci yer alabilir.
(*) Grup maksimum 5 öğrenciden oluşabilir. Bir grup lideri seçilir, seçilen grup lideri tüm
ödülleri teslim alma yetkisine sahiptir.

III. Yarışmacıların;

a. Jüri çalışmalarının hiçbir safhasına katılmamış bulunması,
b. Jüri üyelerinden birinci derece akrabası olmaması,
c. Yarışmayı açan kuruluşta çalışıyor ve/veya yarışmayı açan kuruluşta çalışan birinin birinci
dereceden akrabası olmaması,
d. Yarışma şartnamesinde belirtilebilecek olası koşullara uyuyor olması şarttır.

Bu şartlara uymayanların projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.

IV. Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük”, “daha önce herhangi bir yarışmada ödül
almamış olması” ve “hâlihazırda tasarımı yapılmış, üretilmiş ve satışa sunulmamış olması”
şartı aranmaktadır. Bunların aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin çoğunluğu
tarafından onaylanması halinde, söz konusu proje ve bu proje ile yarışmaya başvuran
yarışmacı/yarışmacıların başvuruları yarışma kapsamından çıkarılacaktır. Eğer proje ödül
kazandı ise, kazanılan ödülle beraber bu proje ile yarışmaya başvuran
yarışmacı/yarışmacıların kazandıkları tüm ödüller İstanbul Ağaç Mamulleri ve Orman

Ürünleri İhracatçıları Birliği (Sekretarya İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği – İİB)
tarafından geri istenir. Aksi durumlarda hukuki yollara başvurulacaktır.

V. Ödül kazanan bir projenin iptal edilmesi halinde, söz konusu projenin yerine en çok oyu alan
sıradaki tasarıma aynı ödül ve hakları devir edilecek ve yapılan değişiklik yarışma ilanının
yapıldığı WEB sitesinde (www.kartonkutu-stand-tasarim.org) duyurulacaktır.

4- TEMEL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

1. Yenilikçilik (Özgünlük)
2. Estetik
3. Uygulanabilirlik
4. Sürdürülebilirlik
5. İhtiyaca Yanıt Verebilirlik

5- YARIŞMANIN KURALLARI VE YARIŞMACILARDAN İSTENİLENLER

“Karton Ambalaj ve Stant Tasarım Yarışması”na katılmak için gerekli olan çizim ve anlatım kuralları
aşağıda sıralanmıştır:

I. Yarışma şartnamesi, yarışmaya katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar WEB
sayfasından temin edilecek ve yarışmaya başvuru da WEB sayfası (www.kartonkutu-stand

tasarim.org) aracılığıyla yapılacaktır.

II. Her yarışmacı grubu şu aşamaları gerçekleştirerek yarışmaya katılabilir:

• Tüm yarışmacılar WEB sitesinden (www.kartonkutu-stand-tasarim.org) temin edilecek
“Yarışma Şartnamesi”ni okuduktan sonra,

• Tüm yarışmacılar “Başvuru Başlangıç Bilgileri”ni dolduracak,

• Ardından tüm yarışmacılar “Kimlik Bilgi Formu”nu ve “Taahhütname”yi eksiksiz doldurup
internet üzerinden onaylayacak,

• A3 boyutundaki özel proje kâğıdına ister bilgisayar ortamında isterse dökümünü alıp elle
çizip tarayarak tasarımlarını (300 dpi, 24 Bit renk derinliğine sahip ve JPEG formatında)
beyaz zeminde ve ölçekli olarak 3 farklı şekilde gönderecektir:

1) e-posta ile ambalaj.tasarim@iib.org.tr adresine gönderilmeli (en fazla 3 MB
boyutunda),
2) Daha küçük boyutta WEB sayfasına (www.kartonkutu-stand-tasarim.org) doğrudan
eklenmeli, (en fazla 500 KB boyutunda)
3) A3 normunda kâğıt üzerine basılarak İstanbul Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri
İhracatçıları Birliği (Çobançeşme Mevkii Dış Ticaret Kompleksi C Blok Kat :2)’ne posta
yoluyla veya elden ulaştırılmalıdır.
4) Birebir veya ölçekli maket. (Açılım, katlı veya kurulmuş)

(Not: Tasarımların her üç şekilde de ulaştığının teyidinin alınması gerekmektedir.)

• Yatay olarak kullanılacak bu kâğıdın sağ üst köşesinde üç harf ve beş rakamdan oluşan bir
RUMUZ yazılacaktır. Her projede; tasarımın temel ilkelerini açık olarak tanımlayan ve
uygulamalarını anlatan görünüşler ile tasarımın plan, cephe ve kesit görünüşleri yer
alacaktır. Söz konusu projenin aynı hali e-posta yoluyla da İİB Genel Sekreterliği’ne
gönderilecektir.

• İİB Genel Sekreterliği’ne gönderilecek tasarımın üzerinde rumuz, tasarımla ilgili temel
bilgiler dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret
bulunmamalıdır.

• Tasarım yapılan sayfanın alt kısmına aşağıda detayları verilen şekilde tasarıma ait
açıklamalar yazılacaktır.

Sayfanın Altına Yazılacak Tasarıma Ait Açıklamalar :

(Sayfanın alttan 5 cm. yukarıda çizilecek bir çizginin sağ alt kısmına aşağıdaki sırayla
yazılacaktır)

 Tasarımın İsim Önerisi
 Tasarımın Konsepti ve Temel İlkeleri (En fazla 100 karakter ile)
 Üretimde Kullanılacak Malzemeler
 Üretimde Kullanılacak Teknikler

• Yarışmacılar tüm bu işlemlerin ardından “Öğrenci Belgesi”, “Vesikalık Fotoğraf” ve “Nüfus
Cüzdanı Fotokopisi”ni (T.C. Kimlik Numarası mutlaka olmalıdır) WEB sitesine
(www.kartonkutu-stand-tasarim.org) doğrudan yükleyerek İİB Genel Sekreterliği’ne
ulaştıracak ve yarışmaya başvuru işlemini tamamlayacaktır.

• Yarışmacılar isteğe bağlı olmak koşulu ile bu aşamadan sonra ekrana çıkacak ikonlar
vasıtasıyla “Proje Raporu” ve “Kısa Özgeçmiş”lerini WEB sitesine (www.kartonkutu-stand

tasarim.org) yükleyebilirler.

• Tüm “Başvuru Belgelerinin” eksiksiz doldurulması, onaylanması ve WEB sitesine
(www.kartonkutu-stand-tasarim.org) yüklenerek bilgilerin İİB Genel Sekreterliği’ne
ulaşmasını takiben her yarışmacı grubuna bir başvuru numarası verilecek ve başvurunun
İİB Genel Sekreterliği tarafından alındığı ve kabul edildiği teyit edilecektir. Bu numarayı
almayan yarışmacı / yarışmacı grubu başvuru yapmış sayılmayacaktır.

• Başvuru numarası ve yarışmacı / yarışmacı grubunun kendisi tarafından oluşturulan
şifrenin yarışmacılar tarafından unutulmaması için kaydedilmesi önem taşımaktadır.

I. WEB sitesinden (www.kartonkutu-stand-tasarim.org) başvuru sırasında eksik bilgi
doldurulması veya işaretlenmesi gereken bir alanın işaretlenmemesi halinde; otomatik
olarak bir sonraki aşamaya geçilemeyeceğinden, yarışma ile ilgili formların eksiksiz olarak
doldurulması gerekmektedir. Sırasıyla; tüm yarışmacılar tarafından yarışma şartnamesinin
okunması, ardından yarışma başvuru formlarının tüm yarışmacılar tarafından doldurulması
işlemlerinin ardından yarışma taahhütnamesinin onaylanması aşamasına geçilecektir. Tek
bir ikona tıklayarak yapılacak olan bu taahhütname onaylanması işlemi;

II. Yarışmaya başvuran kişilerin hazırlanan yarışma şartnamesi hükümlerine uygun olduğu,

III. Yarışmacıların şartname hükümlerini tüm yasal haklar ve sorumluluklar kendilerine ait
olmak üzere kabul ettiği,

anlamına gelmektedir. Yani yarışmaya katılan tüm kişiler, taahhütname onaylanması işlemi
ile katılım koşullarını harfiyen kabul ettiklerini ve uygun koşulları yerine getirdiklerini kabul
ve beyan etmiş sayılırlar.

IV. “Proje Raporu” ve “Kısa Özgeçmiş” zorunlu olmayıp, arzu edilirse yarışmacılar tarafından
hazırlanarak başvuruya ilave edilebilir. Proje raporu, proje fikrini yazılı olarak anlatan,
önerinin hangi noktada yenilik getirdiğini, ne ölçüde katma değer yarattığını ve ürünün
malzemesi ile üretim yöntemini açıklayan, 1 sayfalık yazılı metin şeklinde olacaktır. “Kısa
Özgeçmiş” ise en fazla 100 kelimeden oluşacak, grup çalışmasıysa her grup elemanı için ayrı
ayrı düzenlenecektir.

V. “Taahhütname Formu”nda, ilgili gruba ait kişi sayısınca ayrı taahhütname formu
doldurulacak, ekrana ilk çıkan “Taahhütname Formu” grubun temsilcisi olarak seçilen ve
formda belirtilen grup lideri adına doldurulacak, bu formun doldurulmasının ardından
ekrana ikinci “Taahhütname Formu” çıkacak bu form ise gruptaki diğer kişilerin bilgileri
girilerek doldurulacaktır.

VI. Yarışmacılar, yarışmaya sundukları bütün çalışmaların kendilerine ait olduğunu ve üçüncü
kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmeleri halinde sorumluluğun yarışmacıya ait olduğunu
bildiren “Taahhütname”yi doldurup onaylayacaklardır.

VII. Yarışmacıların “Kimlik Bilgi Formu”nun üzerindeki adres, telefon, faks ve e-posta adresi
bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları zorunlu olup, söz konusu form, grup
çalışmasıysa her grup elemanı için ayrı ayrı düzenlenecektir.

VIII. Yarışmacılardan WEB sitesi aracılığıyla başvuru sırasında vesikalık fotoğraflarını ekleyerek İİB
Genel Sekreterliği’ne göndermeleri, katalog ve/veya kitapçık içerisinde kullanılması amacıyla
istenilebilecektir.

IX. Yarışmacılardan WEB sitesi aracılığıyla başvuru sırasında, nüfus cüzdanlarının taranmış halini
yükleyerek İİB Genel Sekreterliği’ne göndermeleri, kimlik teyidi amacıyla istenilmektedir.

X. Tasarım üzerinde; sağ üst köşede belirlenen rumuz, tasarımların tasarımcı ismi ve eğitim
bilgileri ile sergilenip sergilenemeyeceğini beyan eden açıklama, katılım şekli yer alacaktır.

XI. “AÇIKLANABİLİR” ibaresi, projenin yarışma sonunda tasarımcı ismi ve eğitim bilgileri ile
sergilenmesine, ayrıca tasarımın düzenlenecek sergi, hazırlanacak kitap ve kataloglarda
tasarımcı ismi, iletişim bilgileri ve vesikalık fotoğrafı ile beraber yer almasına
tasarımcı/tasarımcılarının izin vermesi anlamına gelmektedir. “AÇIKLANAMAZ” ibaresi
yazılması halinde; söz konusu projeler yarışma sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak
kitapçıklar ve kataloglarda yer alacak ancak, tasarımcılarının ismi, iletişim bilgileri veya
vesikalık fotoğraflarına yer verilmeyecektir. “AÇIKLANAMAZ” ibaresi, kimliklerin sadece
medyaya ve topluma karşı kapalı olduğu anlamına gelmekte, Yarışma Sekretaryası Asli Jüri
Üyeleri’ne kapalı olduğu anlamına gelmemektedir. Üzerinde ibare belirtilmemiş zarflar

“AÇIKLANABİLİR” kabul edilerek, eser sahipleri, yarışma sonunda düzenlenecek sergi,
oluşturulacak kitapçıklar ve kataloglarda açık kimlikleri ile yer alacaktır.

XII. Rapor ve proje sunum paftaları üzerinde belirtilen yazı karakterleri dışında işaret veya
belirleyici herhangi bir iz görülmesi durumunda proje yarışma kapsamından çıkarılacaktır.

XIII. Yarışmacıların teknolojik araştırma yapmaya özendirilmesi, özgün tasarım yapmaları için
yönlendirilmesi, öğretim üyelerinin proje gruplarına sadece yol gösterici olarak destek
vermesi temel prensip olacaktır.

XIV. Okullar müfredatın gereksinimi olarak öğrencilerden herhangi yaratıcılık gerektiren bir işi
tamamlamış olmalarını isteyebilirler. Öğrenciler yarışmaya böylesi bir çalışmayı sunup
sunmamakta serbesttir.

XV. Yarışmaya katılan her tasarımcı, tasarımların sergilenmesine, bu şartname koşulları içinde
izin verir.

6- YARIŞMA TAKVİMİ ve SEÇİCİ KURUL

Yarışma İlan Tarihi : 01 Ekim 2013 Salı
Proje Kabulü (son başvuru tarihi) : 28 Şubat 2014 Cuma
Jüri tarihi : 04 Mart 2014 Salı
Sonuçların açıklanması Ödül Töreni : 11 Mart 2014 Salı

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ
Asil

Oktay DURAN TOBB Türkiye Ambalaj Meclisi Başkanı
Prof. Dr. Oğuz BAYRAKÇI Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı
Prof. Dr. İlhan ERHAN Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Gülay HASDOĞAN ODTÜ Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı
Doç. Dr.Gülname TURAN İTÜ Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkan V.
Yrd. Doç. Dr. Arslan ÖZBİÇER Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Pınar ÖZTÜRK Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı
Ali Can DURAN İstanbul Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Üyesi
Aslıhan ARIKAN Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Genel Sekreteri
Doç. Dr. Mehmet ASATEKİN Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK)
Süleyman ÖNCEL Sektör Temsilcisi
Sentez Ambalaj San. Tic. A.Ş. Genel Müdürü
Alper EREN Serbest Tasarımcı

Yedek

Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu’ndan (ETMK) 1 temsilci
Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği’nden (KASAD) 1 temsilci

Raportör

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden 1 kişi
Seçici Kurul Üyeleri tasarım yarışması sonucunda yarışma ve ödül alan projelere yönelik bir rapor
hazırlayacaktır.

Yarışma Moderatörü

Dr. Yasemin DEMİRDAĞ (İİB Genel Sekreteri)

7- TASARIMLARIN GÖNDERİLECEĞİ YER

Yarışma Sekretaryası İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) Genel Sekreterliği
Ağaç – Su – Yaşmeyve Koordinasyon Şubesi
Adres Çobançeşme Mevki Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi C Blok
BAHÇELİEVLER/İSTANBUL
Tel +90-212-454 05 00 (1549 – 1731)
Faks +90-212-454 08 52
GSM +90 530 512 29 00
E-Posta ambalaj.tasarim@iib.org.tr

olarak belirlenmiştir.

Yarışma ile ilgili tüm iletişimlerde söz konusu iletişim bilgileri kullanılacaktır. Kargo nedeniyle oluşan
üç günden fazla gecikmelerde, gelen başvurular yarışmaya alınmayacaktır.

8- ÖDÜLLER

Her iki kategoride ayrı ayrı olmak üzere;

 Endüstriyel Tasarım Bölümü 1, 2 ve 3 üncü sınıf öğrencileri için;

Yarışma birincilik ödülü 7.000 TL
Yarışma ikincilik ödülü 5.000 TL
Yarışma üçüncülük ödülü 3.000 TL
Jüri teşvik ödül (3 adet) 1.000 TL

 Endüstriyel Tasarım Bölümü son sınıf ve lisansüstü öğrencileri için;

Yarışma birincilik ödülü 8.000 TL
Yarışma ikincilik ödülü 6.000 TL
Yarışma üçüncülük ödülü 4.000 TL
Jüri teşvik ödül (3 adet) 1.000 TL

Bu ödüllerin dışında,

• Yarışmada derece alan projelerin listesi, TC Ekonomi Bakanlığı ve TİM Türkiye İhracatçılar
Meclisi tarafından 2014 yılı Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilecek 3. Türkiye İnovasyon
Haftası etkinlikleri içindeki “Tasarım Yarışmaları Sergisi” çerçevesinde düzenlenen “Yılın En
İnovatif Tasarımı” sergi ve yarışmasına gönderilerek, sergide yer alacak ve yarışmada
dereceye giren proje sahiplerinin, sözü geçen etkinliğin prosedürü içinde yer alması
nedeniyle bizzat sergide bulunmaları sağlanacaktır.

• 2008/2 Sayılı “Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” çerçevesinde yarışmada birinci olan grup
üyelerinden oluşan ve destek kapsamına alınan tasarımcıların, yurtdışındaki eğitim
giderlerinin tamamı ve aylık 1.500 ABD Doları’nı aşmamak kaydıyla yaşam giderlerinin en
fazla 2 (iki) yıl süresince desteklenmesi söz konusu olabilecektir. Bahse konu desteğe
yönelik detaylar ve ilgili desteğe dair uygulama usul ve esaslar aşağıda belirtilmektedir:

Söz konusu Tasarım Desteği”nden sadece son sınıf ve lisansüstü öğrenciler arasından
birinci olanlar yararlanabilecektir.

1. Tasarım yarışmalarının gerçekleştirilmesi sonrasında; birinci olan tasarımcılardan yurt dışı
eğitim programına başvurmak isteyen tasarımcılar (Ek-1)’de yer alan tasarım konusunda
uluslararası çapta tanınan eğitim kurumlarına başvurularını yaparlar.

2. Tasarımcılar, yurt dışı eğitimlerine ilişkin olarak başvurdukları tasarım kurumlarına kabul
edilmelerini müteakiben (Ek-2)’de yer alan belgelerle birlikte İstanbul İhracatçı
Birlikleri’ne başvururlar. Nihai incelemenin yapılabilmesi ve yurt dışı eğitime gönderilecek
tasarımcıların belirlenmesi amacıyla İstanbul İhracatçı Birlikleri adaylara ilişkin listeyi (Ek-
2)’de yer alan belgelerle birlikte Ekonomi Bakanlığı’na iletir. Ekonomi Bakanlığı’nın yurt
dışı eğitime gönderilecek tasarımcıların belirlenmesine ilişkin Onayını müteakiben
İstanbul İhracatçı Birlikleri, kabul alınan tasarım okulu ile ilgili gerekli işlemleri tamamlar.

3. Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenen tasarımcıların, Bakanlık Onayını takip eden ilk
eğitim döneminde eğitimlerine başlamaları zorunludur.

4. Bakanlık tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, yurt dışına eğitim almak üzere
gönderilecek tasarımcı ile İstanbul İhracatçı Birlikleri arasında yurt dışında alınacak
eğitime ve karşılıklı yükümlülüklere ilişkin bir sözleşme akdedilir. Söz konusu sözleşmede,
eğitim desteği verilen tasarımcının;

a. Yurtdışında yapacağı öğrenimi başarı ile tamamladıktan sonra, 2 (iki) yıl süre ile
İstanbul İhracatçı Birlikleri tarafından talep edilmesi halinde moda, trend ve
endüstriyel tasarım konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti vereceği,

b. İstanbul İhracatçı Birlikleri izni dışında eğitim programını değiştiremeyeceği,

c. Eğitim görmekte olduğu okuldan, İstanbul İhracatçı Birlikleri tarafından kabul
edilmeyen bir sebeple kendi isteği ile ayrılamayacağı,

d. Geçerli mazereti olmaksızın, eğitim programını en geç 2 (iki) yılda tamamlamadığı
hallerde, bu Uygulama Usul ve Esasları kapsamında yararlandırılan desteklerin, 6183
sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri ödenmesini taahhüt edeceği,

e. (d) bendi kapsamında verilen taahhütlere karşılık olarak şahsi kefil vesair bir teminat
göstereceği, gibi hususlara yer verilir.

5. Bu Uygulama Usul ve Esasları’nın işbu maddesi uyarınca yurt dışı eğitime gönderilen
tasarımcının, söz konusu eğitim programının tamamlanmasını müteakiben en geç 3 (üç)
ay içerisinde anılan yurt dışı eğitimin tamamlandığını gösterir sertifika, diploma vb.
belgenin aslını veya Noter onaylı örneğini Bakanlığa iletilmek üzere İstanbul İhracatçı
Birlikleri’ne ibraz etmesi gerekmektedir.

9- YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ

Yarışma sonucunda ödül kazananlar ödül töreninde açıklanıp, ödül töreni sonrasında Yarışma Jürisi
ve Komitesinin uygun gördüğü WEB sitelerinde ilan edilecektir.

10- YARIŞMAYA KATILAN PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖDÜL ALACAK TASARIMLARIN
BELİRLENME ŞEKLİ

Jüri Üyeleri tarafından ödül almaya layık görülen projeler, ödül töreninde açıklanacak ve kazanan
ismi boş bırakılarak basımı yapılan sertifikaların üzerine kazanan yarışmacıların isimleri yazılarak
ödül alan tasarımcılara sertifika ve ödülleri törende teslim edilecektir.

11- TASARIM HAKLARI VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ

• 27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren “Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname”ye göre, yarışmaya katılan bütün tasarımcıların, yarışmaya
katıldıkları “yeni ve ayırt edici özelliğe sahip” tasarımlarının korunması için, Türk Patent
Enstitüsü’ne başvurma ve tasarımlarına (masrafları kendilerince karşılanarak) “Endüstriyel
Tasarım Tescil Belgesi” almaya hakları vardır. Arzu eden tasarımcılar, Türk Patent Enstitüsü,
Hipodrom Cad. No:115 Yenimahalle 06330 Ankara adresine başvurabilirler.

• Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İstanbul İhracatçı Birlikleri, düzenlenen yarışma
sergisini, farklı şehir ve ülkelerde sergileme hakkını saklı tutar. Yarışmayı düzenleyen ve
finanse eden İstanbul İhracatçı Birlikleri, yarışmaya katılan tüm projeleri yayımlamak,
arşivlemek, yurtiçi ve yurtdışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır. Diğer
taraftan, eserlerin ve tüm dokümantasyonun güvenliğini sağlamayı bu belge ile katılımcılara
beyan eder.

• Dereceye giremeyen tasarımların paftaları 01 – 30 Haziran 2014 tarihleri arasında İstanbul
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden alınabilir. Bu süre zarfında geri alınmayan tasarım
paftalarından İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği hiçbir şekilde ve nedenle
sorumlu tutulamaz.

• Yarışmada dereceye giren projelerden bahse konu proje ile sınırlı olacak eserlerin, 5846
sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında korunacak bir eser oluştuğunda söz
konusu eserin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, kamuya iletim gibi mali hakları, tasarımların

12.06.1995 tarih ve 554 sayılı “Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname” kapsamında korunan “Endüstriyel Tasarımların Tescil Hakları ve
Buluşların 12.06.1995 tarih ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname” kapsamında korunan yeni buluşlara patent ve faydalı model belgesi
alınması hakları münhasıran yarışmaya katılan yarışmacılara aittir. Bahse konu hakların
belirli bir süre kullanımı için lisans almak isteyenler ile söz konusu hakları devir almak
isteyenlerin, yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birlikleri’nden bağımsız olarak,
yarışmacılarla sözleşme yapmaları ve ödenecek bedel konusunda tarafların anlaşmaları
şarttır.

• Yarışmaya katılan bütün tasarımların, ticari amaçlı kullanımı için tasarımcıların izninin
alınması gereklidir. Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birlikleri üyeleri, “Firma
Özel Ödülü” veren üye firmaların öncelik haklarını gözeterek uygun buldukları projeleri satın
alma girişiminde bulunabilirler. Bu nedenle, belirtilen Birliklerin, ödül alan projeler üzerinde
yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 6 ay süreli “Öncelik” ve “Ön Alım Hakkı”
vardır.

• Öncelik haklarını kullanarak lisans veya devir almak isteyen Birlik üyelerinin, ödemek
istedikleri bedelden daha fazla bir bedelin başkaları tarafından önerilmesi durumunda, Birlik
üyeleri ile özel ödül veren firmaların önalım haklarını kullanmaları, yarışmacılarla birlikte
yeniden belirlenecek bedele göre olabilir.

• Yarışmaya katılan yarışmacıların haklarının lisans veya devir alınarak kullanılması
durumunda, yarışmacıların; proje konusuna göre, tasarımcı veya eser sahibi veya buluşu
yapan olarak adlarının belirtilmesini istemek hakları saklıdır.

• Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İstanbul İhracatçı Birlikleri, yarışmaya katılan
tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların sergilenmesi amacıyla, bir ya da birden çok
sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli olarak sergileyebilir.

• Aksi yarışmacılar tarafından belirtilmediği durumda, katılımcıların isimleri, projeleriyle
birlikte duyurulabilir ve yayınlanabilir. Yarışmacıların tasarımlarının üzerine
“AÇIKLANAMAZ” ibaresi yazması halinde; söz konusu projeler yarışma sonunda
düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve kataloglarda yer alacak ancak;
tasarımcılarının ismi, iletişim bilgileri veya vesikalık fotoğraflarına yer verilmeyecektir.
“AÇIKLANAMAZ” ibaresi, kimliklerin sadece medyaya ve topluma karşı kapalı olduğu
anlamına gelmekte, Yarışma Sekretaryası ve teslim tarihinden sonra Asli Jüri Üyeleri’ne
kapalı olduğu anlamına gelmemektedir. Üzerinde ibare belirtilmemiş zarflar açılabilir kabul
edilerek, eser sahipleri, yarışma sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve
kataloglarda açık kimlikleri ile yer alacaktır.

• Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmamasından doğacak yasal sorumluluklar, Yarışmayı
düzenleyen ve finanse eden İstanbul İhracatçı Birlikleri’ni bağlamaz. Tüm sorumluluk
yarışmacıya aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında, yarışmanın ödülü iptal
edilerek, kendisine verilenler geri alınır. İptal edilen proje ve söz konusu proje ile yarışmaya
başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa diğer başvuruları yarışmadan diskalifiye edilir. Eğer
proje ödül kazandı ise, kazanılan ödülle beraber bahse konu proje ile yarışmaya başvuran
yarışmacı/yarışmacıların varsa kazandıkları tüm ödüller İİB Genel Sekreterliği tarafından geri
istenir. Aksi durumlarda gerekli hukuki yollara başvurulacaktır.

• Ödül kazanan bir projenin iptal edilmesi halinde, iptal edilen projenin yerine en çok oyu alan
sıradaki tasarıma aynı ödül ve hakları devir edilecek ve yapılan değişiklik yarışma ilanının
yapıldığı WEB sitesinde (www.kartonkutu-stand-tasarim.org) duyurulacaktır.

• Asli Jüri Üyeleri’nin ortak kararı ve yarışmanın yararlılığı açısından gerekli görüldüğünde,
yarışmanın ödül adedi ile ödül sayısı koşullarında veya Ödül Töreni esnasında değişiklik
yapılabilir.

• Yarışmada ödül alan tasarımcının aldığı ödül tutarının T.C. kanunlarına göre vergi sınırını
geçmesi halinde, verilmesi gereken vergiye ilişkin yükümlülük ilgili tasarımcıya aittir.

• Bu yarışmaya WEB sitesi (www.kartonkutu-stand-tasarim.org) aracılığıyla katılan ve
onaylayarak onay numarası alan yarışmacılar, bu şartnamenin belirlediği tüm koşulları kabul
etmiş sayılırlar.

EK-1
TASARIMCILARIN YURT DIŞI EĞİTİMİNE YÖNELİK ULUSLARARASI TASARIM OKULLARI

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (25)

• Academy of Art University, San Francisco www.academyart.edu
• Art Center College of Design, Pasadena, CA www.artcenter.edu/accd/contaccd.jsp
• Arizona State University, School of Design Tempe http://design.asu.edu/
• Auburn University www.auburn.edu/ind/
• CCA – California College of the Arts, Industrial Design, San Francisco www.cca.edu
• Carnegie Mellon University, School of Design, PA, www.cmu.edu/cfa/design/
• College for Creative Studies, Michigan www.collegeforcreativestudies.edu
• Cranbrook Academy of Art, 3D Design Department, Michigan www.cranbrookart.edu
• CSULB California State University Design Department www.csulb.edu/depts/design/
• FIT – Fashion Institute of Technology www.fitnyc.edu
• Illinois Institute of Technology, Institute of Design, Chicago www.id.iit.edu
• MIT Media Lab www.mit.edu
• North Carolina State University, School of Design, NC http://ncsudesign.org
• Ohio State University, www.osu.edu
• Otis College of Art and Design www.otis.edu
• Parsons The New School for Design www.paraons.newschool.edu
• Parsons School of Design, www.parsons.edu
• Pratt Institute, New York www.pratt.edu
• Rhode Island School of Design, Department of Industrial Design www.risd.edu
• Rochester Institute of Technology , New York www.rit.edu
• Savannah College of Arts and Design www.scad.edu
• School of Visual Arts www.schoolofvisualarts.edu
• Stanford University, Institute of Design, www.stanford.edu/dept/art/
• The Cleveland Institute of Art www.cia.edu
• University of Cincinnati, www.design.uc.edu/

ALMANYA (5)
• Burg Giebienstein, Hochschule für Kunst und Design Halle www.burg-halle.de
• Köln International School of Design http://kisd.de
• Stuttgart State Academy of Art and Design www.abk-stuttgart.de
• Universitat der Künste www.udk-berlin.de
• Universitat Essen www.uni-essen.de/industrialdesign

AVUSTRALYA (6)
• Monash University www.monash.edu.au
• Queensland University of Technology www.dbe.bee.qut.edu.au
• Royal Melbourne Institute of Technology www.rmit.edu.au
• Swinburne University www.swin.edu.au
• The School of Design Studies www.cofa.unsw.edu.au/schoolsunits/schools/design/
• University of Western Sydney www.uws.edu.au/about/acadorg/schools/engineering

BELÇİKA (1)
• Royal Academy of Arts Antwerp www.antwerp-fashion.be

BÜYÜK BRİTANYA (18)
• Birmingham Institute of Art & Design www.biad.uce.ac.uk
• Brunel University, Faculty of Design www.brunel.ac.uk
• Central St. Martins College of Art & Design www.csm.arts.ac.uk
• Chelsea College of Art & Design www.chelsea.arts.ac.uk
• Coventry University www.coventry.ac.uk
• Kent Institute of Art and Design www.kiad.ac.uk/index.asp
• Kingston University London www.kingston.ac.uk
• London College of Communication www.lcc.arts.ac.uk
• London College of Fashion www.lcf.arts.ac.uk
• Loughborough University, Department of Design and Technology www.lboro.ac.uk
• Northumbria University
• Notthingham Trent University www.ntu.ac.uk
• Ravensbourne College of Design and Communication www.rave.ac.uk
• Royal College of Art www.rca.ac.uk
• Sheffield Hallam University www.shu.ac.uk
• The Glasgow School of Art www.gsa.ac.uk
• The University College for the Creative Arts www.ucreative.ac.uk
• University of Salford www.salford.ac.uk

DANİMARKA (2)
• Denmarks Designskole / The Danish Design School http://www.dkds.dk
• Aarhus School of Architecture

FRANSA (4)
• Ecole National Superieure de Creation Industrielle ENSCI/Les Ateliers www.ensci.com
• ESMOD International Fashion University Group www.esmod.com
• Institut Français de La Mode www.ifm-paris.com
• Studio Bercot Paris www.studio-bercot.com

FİNLANDİYA (1)
• The University of Art and Design Helsinki www.uiah.fi

HOLLANDA (3)
• Design Academy, Eindhoven www.designacademy.nl
• Eindhoven University of Technology www.tue.nl
• Technical University Delft www.io.tudelft.nl

HONG KONG (1)
• The Hong Kong Polytechnic University School of Design www.sd.polyu.edu.hk/web/

İSPANYA (2)
• Elisava www.elisava.net
• IDAM International Design School of Malaga

İSVEÇ (4)

• Beckmans College of Design www.beckmans.se
• Hyper Island www.hyperisland.se
• Lund University www.lu.se
• UMEA University, Institut of Design www.dh.umu.se

ITALYA (10)
• Accademia Riaci, Florence www.accademiariaci.info
• Domus Academy www.domusacademy.com
• Florence Design Academy www.florencedesignacademy.com
• Instituto Europeo di Design www.ied.it
• Instituto Marangoni Milan www.institutomarangoni.com
• Institute of Applied Arts and Design-Turin www.iaad.it
• Master Design at NABA www.italian-design-academy.com
• Polimoda International Institute of Design and Marketing www.polimoda.com
• Politecnico di Milano University www.polimi.it
• SPD Scuola Politecnico di Design www.scuoladesign.com

KANADA (2)
• Carleton University www.id.carleton.ca
• University of Montreal www.din.umontreal.ca

EK-2
YURT DIŞI EĞİTİME GÖNDERİLECEK TASARIMCILARDA ARANAN
ŞARTLAR VE İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

a) T.C. vatandaşı olmak
b) Tasarımcı Başvuru Formu (Yurt dışı eğitime gönderilecek tasarımcı tarafından doldurulacak
ve imzalanacak)
c) İlgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından düzenlenen tasarım yarışmasında
dereceye girildiğine ilişkin belge
d) İlgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ile yurt dışı eğitime gönderilecek tasarımcı arasında
imzalanmış sözleşme (Bu sözleşme çerçevesinde söz konusu tasarımcı tarafından yurt
dışında alınacak eğitime ilişkin esaslar ve karşılıklı yükümlülükler belirlenir. Anılan
sözleşmeye, bahse konu eğitim programının tamamlanamaması vb. durumlarda yurt dışı
eğitime gönderilen tasarımcıya ilişkin giderlerin geri alınmasına ilişkin hüküm derç
edilecektir.)
e) Özgeçmiş (eğitim, iş tecrübesi, sosyal aktiviteler, akademik vb. ödüller vs.)
f) Yurt dışı eğitim programına gidiş amacını, programdan beklentileri ve program sonrası
hedefleri içeren asgari 300 azami 500 kelimelik niyet mektubu
g) Halen öğrenime devam edilen eğitim kurumundan alınacak öğrenci belgesinin aslı veya
Noter onaylı örneği
h) Yurt dışı eğitime gidilecek eğitim kurumundan kabul alındığını gösterir belgenin (kabul
mektubu) aslı veya Noter onaylı örneği,
i) Ekonomi Bakanlığı tarafından Talep Edilebilecek Diğer Bilgi ve Belgeler