III. ULUSAL İÇ MİMARLIK SEMPOZYUMU

10-12 Ekim 2012
“Mekan Tasarımında Endüstriyel Boyut”

 

İç Mimarlık alanında yaşanan gelişmeleri; farklı disiplinler ışığında ortak bir platformda toplayarak tartışmaya açmak, mesleki ve akademik anlamda bilgi paylaşımını güçlendirerek desteklemek amacı ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,                   İç Mimarlık Bölümü tarafından iki yılda bir düzenlenen                        ULUSAL İÇ MİMARLIK SEMPOZYUMLARI’nın üçüncüsü,                     10-12 Ekim 2012 tarihleri arasında M.S.G.S.Ü. Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu’nda gerçekleşecektir.

Teması: “Mekan Tasarımında Endüstriyel Boyut” olarak belirlenen, III. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu, öncelikle günümüz mekanları ile endüstriyel üretimin etkileşimini ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu perspektifte, bilgi ve teknoloji çağının mekan anlayışı içerisinde her geçen gün ağırlığını hissettiren endüstriyel gelişmeleri çok yönlü olarak irdelemek amaçlanmaktadır. Sempozyum teması kapsamında:
Mekan ve Endüstri; Mobilya, Marka, Kimlik/sizleşme, Üretim Teknikleri, Malzeme, Tarihsel Süreç ve Estetik alt başlıkları üzerinden ilişkilendirilen araştırma ve görüşlerin tartışmaya açılacak olması, tasarımcılar ve endüstriyel sektör açısından da ayrı bir önem taşımaktadır. 
 
Sempozyumda; belirlenen tema kapsamında değerlendirilerek, bilim kurulu tarafından seçilen bildiriler, üç gün boyunca sunulacak ve tartışılacaktır. Konu ile ilgili panel ve söyleşilerin yanı sıra sanatsal performansları ile de bilimsel toplantılar arasında ayrıcalıklı bir konumda olan etkinlik, 12 Ekim 2012 Cuma günü sona erecektir.

Sempozyuma katılmak isteyen akademisyen, araştırmacı ve meslek insanlarının bildiri özetlerini en geç 13 Şubat 2012 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir. III. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu ile ilgili detaylı bilgi ve programa www.icmimarliksempozyumu.org  adresinden ulaşılabilir.
Sempozyum Düzenleme Kurulu   
Sunuş

Köklü bir geçmişe sahip ve konusunda uzman meslek insanlarını yetiştirme görevini kendisine misyon edinen bir kurum olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü tarafından iki yılda bir düzenlenen olan “Ulusal İç Mimarlık Sempozyumları”nın üçüncüsü 10-11-12 Ekim 2012 tarihleri arasında Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu’nda gerçekleştirilecektir.

Bu yılki teması “Mekan Tasarımında Endüstriyel Boyut” olarak belirlenen, 3. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu, öncelikle günümüz mekanları ile endüstriyel üretimin etkileşimini ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu perspektifte, bilgi ve teknoloji çağının mekan anlayışı içerisinde her geçen gün ağırlığını hissettiren endüstriyel gelişmeleri çok yönlü olarak irdelemek amaçlanmaktadır.
Alt Başlıklar

3. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu  kapsamında kurgulanan “Mekan Tasarımında Endüstriyel Boyut” teması bağlamında belirlenen alt başlıklar aşağıdaki gibidir:

Mekan ve Endüstri
Mobilya
Marka
Kimlik/sizleşme
Üretim Teknikleri
Malzeme
Tarihsel Süreç
Estetik
Aydınlatma
Esneklik
Katılım Koşulları

Sempozyum ana teması ile ilgili bütün disiplinlerden gelecek bildiriler değerlendirilecektir. Sempozyum takviminde belirtilen tarihler ve adımlar uyarınca başvurular değerlendirmeye alınacak; bildiri, poster bildiri ve/veya sergi çalışması şeklinde sempozyum programında yer bulacaktır.

Bildiri özetleri ve sergi teklifleri, konuyla ilişkileri ve özgünlükleri açısından değerlendirilecek, belirtilen formata uygun teslim edilmeleri istenecektir. Tüm haberleşmeler e-mail yoluyla yapılacağından, geçerli bir e-mail adresi bildirilmesine özen gösterilmesi önem taşımaktadır.

Bildiri Özetleri

Yazı Tipi: Arial Türkçe Karakter
Punto: 12 Punto
Satır Aralığı: Tek
Sayfa Düzeni: Geniş Marjinli (sol ve üst 4cm, sağ ve alt 2 cm)

Sayfanın en üstünde koyu ve büyük harflerle bildiri başlığı yazıldıktan sonra başlığın alt kısmında yazar(lar) belirtilecek, yazara ait kimlik tanımları ve mesleki bilgiler ve e-mail adresleri yer alacaktır. Bu bilgilerin alt kısmında yaklaşık 200 kelimeden oluşan bir özet, bir sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanacaktır.
Tam Metinler

Özette kullanılan format aynen uygulanacak; başlık ve yazarla ilgili bilgiler tekrarlanacak tam metne geçilmeden soldan 6 cm, sağdan 4cm marjinle ve 10 punto ile yazılmış 50 kelimeden oluşan bir öz bulunacaktır. Burada amaç bildiri kitabında yer alacak çalışmada ayrıca bildiri özetleri basılmayacağından konuyla ilgili fikir vermesi amaçlanan tanıtımın yapılmasıdır. Daha sonra tem metin yazılacak, metnin içinde belirtilen referanslar metnin sonunda detaylarıyla yer alacaktır.
Poster bildiriler 70×100 cm formatında, yazarın öngördüğü sayfa düzeninde fotoblok olarak kabul edilecektir.
Takvim

Bildiri Özetleri Teslimi:                 13 Şubat 2012
Bildiri Özetleri Kabul İlanı:            05 Mart 2012
Tam Metinlerin Teslimi:                 04 Haziran 2012
Bilim Kurulu Onayı:                       25 Haziran 2012
Düzeltilen Bildirilerin Teslimi:      09 Temmuz 2012
Düzenleme Kurulu

Y.Doç.Dr.Saadet AYTIS
Y.Doç.Osman ARAYICI
Y.Doç.Şenay BODUROĞLU
Y.Doç.Damla ALTUNCU
Y.Doç.Ö.Barış ÖZTÜRK
Y.Doç.Şebnem UZUNARSLAN
Y.Doç.Burak TANSEL
Y.Doç.Didem TUNCEL
Arş.Gör.Işıl ÖZÇAM
Arş.Gör.Esin SARIMAN ÖZEN
Bilim Kurulu 

Prof.Dr. Onur ALTAN
Prof.Dr. İlgi AŞKUN
Prof.Dr. Oğuz BAYRAKÇI
Prof.Oya BOYLA
Prof.Dr.Müge BOZDAYI
Prof.Dr.Neslihan DOSTOĞLU
Prof.Dr.Cüneyt ELKER
Prof.Dr.Alpay ER
Prof.Dr.Halit Yaşa ERSOY
Prof.Dr.Meral NALÇAKAN
Prof.Dr.Hasan ŞENER
Prof.Nuran YENER
Sekreterya

Arş.Gör.Işıl ÖZÇAM
Arş.Gör.Esin SARIMAN ÖZEN

MSGSÜ Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık Bölümü

Tel : 0 212 252 16 00 / 269
Fax: 0 212 243 13 61

e-posta:
icmimarliksempozyumu@gmail.com
www.icmimarliksempozyumu.org
Teslim

Elektronik Posta:
icm.semp.bildiri@gmail.com

Mesaj Konusu:
“sempozyum2012soyad”