III. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı

III. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı

Sayın Katılımcılar,

Ülkemizdeki deniz bilimleri alanı, evrensel anlamda gezegenimizin geleceğine, bu gelecekte suyumuzun varlığına ilişkin endişelere, olanaklara odaklanmış çalışmalara başarıyla entegre olabilmiştir. Son bulgularla, günümüzden 8000 yıl öncesine uzanan bir deniz kenti olan İzmir’de düzenlenen III. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, küreselden ayrıştırılamayacak bir şekilde varlık gösteren ulusal deniz araştırmaları birikimimize odaklanmaktadır.

Dünyada günden güne gerek sayısı, gerekse yoğunluğu ve derinliği artan deniz araştırmalarına ülkemizde de hak ettiği önemi verileceği beklentisini tüm deniz araştırmaları kamuoyunun taşıdığına eminim. İlk ikisini yakaladığı sinerjiyle üçüncüsü düzenlenen konferansımızın önemli başarılara ulaşmış ve saygın bir yer edinmiş deniz araştırmaları ekosistemimizin görünürlüğüne de katkı sunacağı bir gerçektir.

En geniş anlamıyla deniz bilimleri alanındaki tüm dostlarımızın III. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı’na etkili katılımını bekler; İzmirimizin en güzel zamanlarında birlikte olmayı gönülden dileriz.

Prof. Dr. Erdeniz ÖZEL
Dokuz Eylül Üniversitesi
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü

III. ULUSAL DENİZ BİLİMLERİ KONFERANSI
9-12 Mayıs 2018
Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) Salonları
İzmir
Deniz bilimleri alanında öğretim ve araştırmalarıyla ülkemize önemli katkı sağlayan Türkiye’deki tüm deniz ile ilgili kurum ve kuruluşların katılımcılarının katkı vermesi beklenen, III. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı’na Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliği yapacaktır. İlki 2000 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapılan Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı’nın ikincisi de 2016 yılında ODTÜ tarafından üstlenilmiş ve her iki yılda bir farklı kurumun ev sahipliğinde gerçekleşmesi konusunda görüş birliğine varılmıştır.

Denizlerimizden sürdürülebilir bir şekilde yararlanma, denizle ilgili insan faaliyetlerinin doğru yönetimi, henüz ülkemiz için genç sayılabilecek fakat küresel anlamda saygın bir yere sahip deniz bilimleri alanında üretilen bilgiye dayanan karar ve yönetim süreçleriyle olanaklıdır. Bu kapsamda konferans, deniz bilimleri alanında öğretim ve araştırma etkinliklerini yürüten kurumlarımızın her düzeyden araştırmacılarının bir araya gelerek, yeni işbirliklerinin doğmasına zemin hazırlayacak strateji oluşturmalarını sağlayacaktır. Ayrıca konferansın, 8000 yıllık bir deniz kenti olan İzmir’de düzenlenmesi bu etkinliğe farklı bir değer ve anlam katmaktadır.

Deniz bilimleri birçok farklı disiplini kapsamaktadır ve denizle ilgili sorunların çözümü de farklı alanlarda uzmanlaşmış bilim insanlarının ortaklaşa çalışmasını gerektirmektedir. Disiplinler arası deniz bilimleri araştırmaları, denizlerin etkileşim içinde oldukları yer sistemi, iklim sistemi ve ekosistem gibi çeşitli alt sistemleri içeren bütünleşik yapılardan oluşmaktadır. Konu başlıklarını aşağıda sunarken bu başlıkların kısıtlayıcı değil, ele alınabilecek başka konular için de ilham verici olması umulmaktadır.

III. ULUSAL DENİZ BİLİMLERİ KONFERANSI KONU BAŞLIKLARI
A- Biyolojik Oşinografi
B- Kimyasal Oşinografi
C- Fiziksel Oşinografi
D- Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği
E- Deniz Teknolojileri ve Mühendisliği
F- Su Altı Arkeolojisi