III. Ulusal Botanik Kongresi

Saygıdeğer Biliminsanları,
Türkiye’de bitki bilimi alanında yapılan araştırmaların paylaşıldığı bir platform haline gelen Ulusal Botanik Kongresi’nin üçüncüsünü gerçekleştirmek üzere 26-29 Temmuz 2016 Konya’da bir araya geliyoruz.

Kongremizin amacı bitkiler üzerine araştırma yapan tüm meslek gruplarının akademik deneyimlerini paylaşacağı bilimsel bir ortam oluşturmaktır. Günümüzde multidisipliner çalışmaların önemi göz önünde bulundurulduğunda böylesi bir ortamın farklı alanlardan araştırıcıları bir araya getirmekle yeni çalışmaların temellerinin atılmasında da rol oynayacağı kanaatindeyiz.

Bitki bilimine gönül veren ve bu alanda araştırmalar yapan tüm bilim insanlarımızı kongreye davet ediyoruz.


Prof. Dr. Gülendam TÜMEN

III. Ulusal Botanik Kongresi Başkanı

KONGRE KONULARI
Aromatik Bitkiler
Bitki Biyoteknolojisi
Bitki Büyüme Maddeleri
Bitki Ekolojisi
Bitki Fizyolojisi
Bitki Gelişim Biyolojisi
Bitki Islahı
Bitki Kimyası ve Bitki Kaynakları
Bitki Koruma
Bitki Metabolizması
Bitki Yapısı ve İşlevi
Bitkilerde Genetik ve Epigenetik Kalıtım
Bitkisel Üretim
Biyoçeşitlilik
Biyotik ve Abiyotik Stres
Botanik Koleksiyonu
Dendroloji
Ekonomik Bitkiler
Ekosistem ve Küresel Değişim
Ekoturizm
Endüstriyel Bitkiler
Etnobotanik
Farmasötik Botanik
Floristik ve Fitocoğrafya
Fonksiyonel Morfoloji ve Evrim
Genomik, Genetik ve Moleküler Evrim
İşletme Ekonomisi ve Pazarlama
Koruma Biyolojisi
Ksiloloji
Moleküler Bitki Fizyolojisi
Moleküler Bitki Gelişimi
Moleküler Biyoloji
Orman Botaniği
Paleobotanik
Sentetik Biyoloji ve Bitki Sistemlerinin Yeniden Programlanması
Simbiyotik Yaşam
Sistematik Botanik
Sucul Botanik
Süs Bitkileri
Teorik ve Hesaplamalı Bitki Epidemiyolojisi
Tıbbi Bitkiler
Tohumlu Bitkiler Biyolojisi
Tohumsuz Bitkiler Biyolojisi
Tropikal Ekoloji
Viroloji ve Moleküler Bitki Patolojisi

KONGRE TAKVİMİ
Bildiri Özeti Gönderimi Son Tarihi 02 Mayıs 2016
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı 9 Mayıs 2016
Kongre Katılım ve Konaklama Ücretlerinin Yatırılması için Son Tarih 16 Mayıs 2016
Kongre Tarihi 26-29 Temmuz 2016

NİÇİN ‘ULUSAL BOTANİK KONGRELERİ’

Yeryüzünde bulunan 350.000 bitki türünün üçte ikisi içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda doğada yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. İnsan hayatının hemen her yönü bitkilere bağlıdır. Gelecekte sağlıklı ve daha iyi bir yaşam sürdürebilmek için bitkilere olan bağlılığımız giderek de artmaktadır. Zamanın geçmesi ile birlikte bitki çeşitliliği, habitat kaybının, bitki kaynaklarının yok edilmesinin, kirliliğin, iklim değişikliğinin, istilacı türlerin yayılmasının ve patojenler gibi diğer birçok faktörlerin etkisi ile dünya çapında tehdit altına girmektedir. Bitki çeşitliliği kaybının başarıyla durdurulması için hükümetler, hükümetler arası kuruluşlar, bilimsel ve çevresel koruma kurum ve kuruluşları tarafından dünya çapında büyük desteklere ihtiyaç vardır.

Gen kaynaklarının merkezi konumundaki Anadolu, halen Dünya’da bu özelliğini korumakla birlikte, hiçbir şekilde insan-çevre odaklı düşünülmeden acımasız bir şekilde kentleşerek bitkisel kökenli genetik kaynaklar tahrip edilmekte ve bu nedenle doğa hızla kirlenmektedir. Sanayileşme ile başlayan hazır gıda tüketimi ve kullanımı (yiyecekler, meyve suyu tüketimi, şoklanmış gıda tüketimin artması vb.) bazı bilim insanlarınca kalkınmanın göstergesi olarak belirtilirken, bazıları ise toplumsal sorunların bunlar ile başladığını iddia etmektedirler.

Diğer yandan artan nüfusun beslenmesi adına ıslah edilen, verimli ve dayanıklı tür/çeşitler beraberinde başka sorunları ortaya çıkarmaktadır. Çaresiz çevresel ve insani hastalıkların hızla artması ve buna karşılık çözüm olacağına inanılan gen aktarımlarıyla ıslah edilen çeşitler bile, bilim insanları ve tüketici kitlelerini de ikiye bölmüştür. Bir tarafta genetik çeşitlilik, uygun ekoloji ve halen kendine yeter düzeyde su kaynakları olan Türkiye’de bu kaynakların en etkin şekilde kullanılamaması tartışmaları, diğer yandan insan-çevre odaklı tehlikeleri öngören bilim insanlarının öngörüleri de göz ardı edilemez bir gerçektir.

Toplumda kalıcı çözüm ve öneriler geliştirmeyi bekleyen yoksulluğun kaldırılması, buna yönelik bitki ıslah politikaları, bitki koruma yöntemleri, endüstriyel ve ekonomik bitkilerin önemi ve bitkisel üretim teknikleri gibi konular bu kongrenin ana başlıklar halinde belirtilen konularına ilaveten tartışacağı konuları arasında olacaktır.

Nobel Bilim ve Araştırma merkezi olarak üniversitelerimizle birlikte düzenlemeyi planladığımız ‘Ulusal Botanik Kongreleri’nin ülkemize ve tüm araştırıcılara faydalı olması temennisi ile en derin saygılarımızı sunarız.

Konaklama ve oturumlar Konya Dedeman Otel’de yapılacaktır.
E-Posta: ulusalbotanikkongresi@gmail.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.