III. Ulusal Biyosidal Kongresi

Değerli Katılımcılar;

Ankara Üniversitesi, Şanlıurfa Belediyesi, Harran Üniversitesi, ARGEFAR (Ege Ünv.) ve Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi işbirliğinde, 01- 04 Kasım 2012 tarihlerinde Şanlıurfa’da “ III. Ulusal Biyosidal Kongresi ” düzenlenecektir.

Sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşama isteği insanlar için her zaman öncelikli konuların başında gelmektedir. İnsan sağlığı bireysel olarak sağlansa bile güvenli ve sağlıklı bir çevre olmadıkça bireysel yaşam kalitesinin ve sağlıklı bir yaşamın sürdürülmesi mümkün değildir. İnsan sağlığını doğrudan ilgilendiren Çevre sağlığıyla ilgili sorunların artması; gelişen bilim ve teknoloji ile daha önceleri bilinmeyen risk ve etmenlerin bilinir ve ölçülebilir olması; zararlılarla mücadelede kullanılan yöntemleri daha bilinçli yapma gereğini ortaya çıkarmaktadır.

Yaşam alanlarımız olan açık ve kapalı alanlarda doğal olarak bulunabilen çeşitli canlılar ve mikroorganizmalar insanları sağlığını ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyecek potansiyele sahip olduğu bilinen bir gerçektir. Haşerelerden kaynaklanan bulaşıcı hastalıklardan korunmak, yaşam kalitemizi artırmak ve ekonomik kayıplara uğramamak için haşerelerle yoğun bir mücadele programı uygulanmaktadır. Bu amaçla birçok kimyasal ve biyolojik ürünü kullanmaktayız. Bu ürünler “BİYOSİDAL” olarak adlandırılmaktadır.

Her gün bireysel olarak kullandığımız el dezenfektanları veya antibakteriyel ürünlerin yanında, belediyelerimiz tarafından haşere mücadelesinde kullanılan kimyasallar veya içme sularının dezenfeksiyonunda kullanılan kimyasallar da Biyosidal ürünlerdir. Ülkemizde bu ürünlerin piyasaya arzı ve kullanımıyla ilgili işlemler Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yürütülmektedir.

Bu çalışmaları daha geniş kesimlerle paylaşmak ve bilimsel zemine oturmak amacıyla 4-7 Kasım 2010 tarihleri arasında birincisi, 17-20 Kasım 2011 tarihlerinde ikincisi düzenlenen kongrenin, katılımcıların talebi üzerine bilgi birikiminin arttırılması, paylaşılması, sorunlara çözüm önerilerinin sunulması, tartışılması amacıyla ve yabancı uzmanların da davet edilmesiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenmiştir. Sizlerin katılımıyla birlikte gerçekleştirmeyi amaçladığımız bu kongrede buluşmak dileğiyle.

Bildiri Konuları aşağıda verilmiş olup Biyosidal ürün tipleri ve tanımları açıklanmıştır.

1. Biyosidal Ürünler Yönetmeliği ve Mevzuat

2. Avrupa Birliği ve Dünyadaki Uygulamalar

3. Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

4. Hastane dezenfektanları

5. Antibakteriyel ürünler

6. Dezenfektanlar

7. Boya ürünleri

8. Rodentisitler

9. İnsektisitler ve Akarisitler

10. Koruyucu Biyosidal Ürünler

11. Biyosidal Kimyası

12. Koruyucu Ekipmanlar

13. Uygulama Cihaz ve Ekipmanları

13. Biyositlere Direnç

BİYOSİDAL ÜRÜN TİPLERİ VE BUNLARIN TANIMLARI

1. ANA GRUP: Dezenfektanlar ve genel biyosidal ürünler

Bu ürünlere yıkama losyonları, pudralar ve benzer ürünler gibi biyosidal etkisi olmayan temizleme ürünleri girmez.

1. Ürün Tipi: İnsan hijyeni ile ilgili biyosidal ürünler

Bu gruptaki biyosidal ürünler insan hijyeni için kullanılan ürünlerdir.

2. Ürün Tipi: Kişisel alanlarda ve umumi alanlarda kullanılan dezenfektanlar ve biyosidal ürünler

Hava, yüzey, eşya, ekipman ve mobilyaların dezenfeksiyonunda kullanılan (hastane yüzey dezenfektanları ve yosun öldürücü ürünler dahil olmak üzere kişisel, umumi ve sınai alanlarda) gıda ve yemlerde doğrudan kullanılmayan ürünlerdir. Kullanım alanlarına yüzme havuzları, akvaryumlar, banyo suları ve diğer sular; klima sitemleri, sağlık kuruluşları ve diğer kurumlardaki duvar ve yerler, kimyasal tuvalet malzemeleri, atık sular, hastane atıkları, toprak ve diğer substratlar (oyun sahalarında) dahildir.

3. Ürün Tipi: Veteriner hijyenine yönelik biyosidal ürünler

Bu gruptaki biyosidal ürünler veteriner hijyeni ve hayvanların tutulduğu, taşındığı ya da yaşadığı yerlerde kullanılan ürünlerdir.

4. Ürün Tipi: Gıda ve yem alanlarında kullanılan dezenfektanlar

Ekipmanların, saklama kaplarının, tüketim aletlerinin, yüzeylerin ve üretimle bağlantılı olan boru hatlarının, insan ve hayvanlar için gıdanın, yemlerin ya da içeceklerin taşınması, depolanması ya da tüketiminde kullanılan aletlerin dezenfeksiyonunda kullanılan ürünler.

5. Ürün tipi: İçme suyu dezenfektanları

İçme sularının dezenfeksiyonunda kullanılan ürünlerdir. (insan ve hayvanlar için)

2. ANA GRUP: Koruyucular

6. Ürün Tipi: Konserve koruyucuları

Gıda ya da yem malzemelerinden farklı olarak üretilmiş ürünlerin konserve olarak korunmasında mikrobik bozulmanın kontrolünü sağlayarak raf ömrünü garanti etmek için kullanılan ürünlerdir.

7. Ürün Tipi: Film koruyucular

Boya, plastik, yalıtım malzemeleri, duvar zamkı, bağlayıcı, kâğıt, sanat eseri gibi malzemelerin ve eşyaların filmlerin ya da kaplamaların korunması amacıyla mikrobik bozulmanın kontrolünü sağlayarak yüzey özelliklerinin korunması için kullanılan ürünlerdir.

8. Ürün Tipi: Ahşap koruyucuları

İnsanlar tarafından kullanılan her türlü ahşap malzemeye zarar veren organizmaların kontrolünde ve ahşapların genel korunmasında kullanılan ürünlerdir. Bu ürün tipine önleyici ve iyileştirici etkisi olan ürünler dâhildir.

9. Ürün Tipi: Elyaf, deri, lastik ve polimer maddeler

Deri, lastik, kâğıt, tekstil ürünleri gibi lifli ya da polimer maddelerde mikrobik bozulmanın kontrolünü sağlayabilmek için kullanılan ürünlerdir.

10. Ürün Tipi: Duvarcılık koruyucuları

Duvarcılık ya da ahşap olmayan diğer yapı malzemelerinin korunmasında ve iyileştirilmesinde mikrobik bozulmanın kontrolünü sağlayabilmek için kullanılan ürünlerdir. Boyalar bu gruptadır.

11. Ürün Tipi: Sıvı soğutucu ve arıtma sistemleri koruyucuları

Su ve diğer sıvıların soğutulmasında ve arıtma sistemlerinde mikrop, yosun ve midye gibi zararlı organizmaların kontrolünde kullanılan ürünlerdir. İçme suların korumasında kullanılan ürünler bu ürün tipine dâhil değildir.

12. Ürün Tipi: Slimicidler/ Salyangoz Önleyicileri

Sanayi işlemlerinde kullanılan malzemelerin, ekipmanların ve yapıların üzerinde salyangoz sümüğünü önlemek ve kontrol etmek için kullanılan ürünlerdir.

13. Ürün Tipi: Sıvı metal işleme koruyucuları

Metal işleme sıvılarının korunmasında mikrobik bozulmanın kontrolünü sağlayabilmek için kullanılan ürünlerdir.

3. ANA GRUP: Haşere Kontrolü için kullanılan biyosidal ürünler

14. Ürün Tipi: Rodentisitler – Fare, sıçan ya da diğer rodentlerin kontrolünde kullanılan ürünler.

15. Ürün Tipi: Avisisitler – Kuşların kontrolünde kullanılan ürünler.

16. Ürün Tipi: Mollusisitler – Mollusca grubu canlıların kontrolünde kullanılan ürünler.

17. Ürün Tipi: Pisisitler -Balıkların kontrolünde kullanılan ürünler, bu ürünlere balık hastalıklarında kullanılan tedavi ürünleri dâhil değildir.

18. Ürün Tipi: Insektisitler, akarisitler ve diğer artropodların kontrolünde kullanılan ürünler.

19. Ürün Tipi: Kovucular ve Çekiciler

Zararlı organizmaların kontrolünde kullanılan ürünler (pire gibi omurgasız, ya da kuş gibi omurgalı), kovma ya da çekme özelliğinden dolayı, insan ya da hayvan hijyeninde dolaylı ya da dolaysız olarak kullanılan ürünlerdir.

4. ANA GRUP: Diğer biyosidal ürünler

20. Ürün Tipi: Gıda ya da yem stokları koruyucuları

Zararlı organizmaların kontrolü ile gıda ya da yem stokların korunmasında kullanılan ürünlerdir.

21. Ürün Tipi: Bozunmayı önleyici ürünler

Tekne, su kültürü ekipmanları ve suda kullanılan diğer yapılar üzerinde yapı bozucu organizmaların (mikrop ve daha yüksek bitki ve hayvan türleri) büyümesini ve yerleşmesini kontrol etmek için kullanılan ürünlerdir.

22. Ürün Tipi: Mumyalama ve hayvan postu doldurma sıvıları

İnsan ya da hayvan cesetlerinin korunmasında ve dezenfeksiyonunda kullanılan ürünler.

23. Ürün Tipi: Diğer omurgalıların kontrolü.

KONGRE SEKRETERYASI;

Murat DOĞAN (Ankara, 0506 271 94 94)
Işınsu TÜRKER (Ankara, 0533 479 13 97)
Vildan POLAT (Şanlıurfa)
Ayşe GÜLLÜOĞLU (Şanlıurfa)
Filiz KANKUR (Şanlıurfa)

Tel: (0312) 447 57 82
Fax: (0312) 447 57 83
e-mail: [email protected]
[email protected]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.