III. ULUSAL “ AMASYALI MİHRÎ HATUN” ŞİİR YARIŞMASI

III. ULUSAL “ AMASYALI MİHRÎ HATUN” ŞİİR YARIŞMASI

Amasya, dillerden düşmeyen destanların, dünyaya nam salmış aşkların yaşandığı şehirdir. Bu sevgi, yeri gelmiş Şirin’i uğruna Ferhat’ın külüngüyle su kanallarına yansımış, günü gelmiş “Hattatların Piri” Şeyh Hamdullah’la hat sanatını zirveye taşımış, günü gelmiş divan edebiyatımızın ilk kadın şairi Mihrî Hatun’la kelimelere dökülmüştür. 17 medeniyetin filizlenip boy verdiği bu topraklarda Milli Mücadele’nin de ilk kıvılcımı yakılmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’in silah arkadaşlarıyla Amasya’dan tüm dünyaya ilan ettiği “Amasya Tamimi”nin 94. Yılı’nı kutlayacağımız 2013’te “12-22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Haftası” etkinlikleri arasında bu yarışmamız üçüncü kez yerini alacaktır.

Şiir yarışmamıza adını verdiğimiz Amasyalı Mihrî Hatun ise, nazireleri ve divanıyla kadın şairler içinde sevda ile ilgili duygularını samimi bir şekilde yazması bakımından dünyada farklı bir yere sahiptir. Amasyalı Mihri Hatun’un; sade bir dille yazdığı kaside ve gazelleri ise adeta sevda şehri Amasya’nın hikâyesini anlatmaktadır. 1460 ya da 1461′de Amasya’da doğduğu ve 1506′da yine burada vefat ettiği rivayet edilmektedir. Güzelliğiyle bölgede ün salan Mihri Hatun hiç evlenmemiştir.

Tarihin akışında Amasya her zaman bir mihenk taşı olma konumunu korumuştur. Bu nedenle Amasya Belediyesi’nin karikatür ve fotoğraf yarışmaları ile birlikte sanatın bir başka estetik formatı olan şiirle süslenmesi ve sanatçılarımızın Sevdalar Şehri Amasya’dan esinlenerek, konu ve ana temasını tamamen kendi ruh dünyalarında anlam bulduracakları dizelere dökmeleri amaçlanmıştır.

2013 ŞARTNAMESİ

•Yarışmaya 18 yaş ve üzeri herkes katılabilir.

•Yarışma konusu şiirin evrensel değerleri çerçevesinde tamamen serbesttir.

•Seçici Kurul Üyeleri ve birinci derecede yakınları yarışmaya katılamazlar.

•Eserler Hece, Aruz ve Serbest ölçü olmak üzere üç kategoride değerlendirmeye alınacaktır.

•Yarışmaya katılacak şiirler, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve herhangi bir yarışmaya katılmamış olmalıdır.

•Yarışmacılar her üç kategoride (Serbest, Aruz ve Hece) en fazla ikişer (2) şiirle katılabilirler.

•Şiirler, iki A4 sayfa boyutunu geçmeyecek şekilde, Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto, tek sütuna ve 1,5 satır aralığında bilgisayarda yazılacaktır.

•İl dışından katılacak yarışmacılar eserlerini iadeli taahhütlü posta ya da kargo vasıtasıyla aşağıdaki irtibat adresimize teslim edecekler, e-posta yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

•Şiir metninin ön ve arka tarafına kesinlikle ad, soyad yazılmayacak, sadece şiir kategorisi (Hece, Aruz, Serbest) ve tek kelimeden oluşan rumuz yazılacaktır.
•Şartnameye uymayan şiirler değerlendirmeye alınmayacaktır..

•Şartnamede belirtilmeyen konularda Seçici Kurul tarafından (tutanakla) kayıt altına alınan kararlar geçerlidir.

•Şiirlerin sorumluluğu şairlerine aittir.

•Tüm eserlerin telif hakkı Amasya Belediyesi’ne ait olup geri iade edilmez. Yarışmacılar ödül alan ve yayınlanmaya uygun bulunan şiirlerinin Belediyemiz tarafından hazırlanacak olan albümde yayınlanmasını yarışmaya katılmakla kabul etmiş sayılacaklardır.

•Eserler kendi kategorilerinde ödüllendirilecektir.

•Yarışmada birincilik alan yarışmacılar bir sonraki yıl birincilik aldıkları kategoride yarışmaya katılamazlar.

•Ödül almaya hak kazanan ve dışarıdan Amasya’ya gelecek olan yarışmacıların kendilerine ait yol (geliş-dönüş otobüs) ve konaklama masrafları belediyemize aittir.

Eserlerin Teslimi:

•Her eser için tek kelimeden oluşan farklı rumuzlarla zarf oluşturulacaktır.
•Her eserden 7’şer nüsha olacaktır.
•Yarışmacılar; Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto ve 1,5 satır aralığında bilgisayarda yazdıkları her bir eser için ayrı ayrı olarak ad ve soyadlarını, özgeçmişlerini, adres ve telefon bilgilerini ve e-mail adreslerini içeren bir belgeyi (EK 1 FORMU) üzerine sadece rumuzlarını yazıp yine üzerinde sadece rumuz yazılı olan CD vb. dijital ortamdaki kayıtlarıyla birlikte kapalı bir zarfa koyacaklardır.
•Yarışmaya birden fazla eserle katılacak olan yarışmacılar yukarıdaki anlatılan şekilde oluşturdukları zarfları, üzerinde yine sadece rumuzları yazılı başka bir kapalı zarf içinde aşağıda belirtilen adresimize elden, posta veya kargo yolu ile teslim edeceklerdir.

Yarışma Takvimi:

Son başvuru : 12 Nisan 2013 Cuma

Jüri değerlendirmesi : 11 Mayıs 2013 Cumartesi

Sonuçların ilan tarihi : 13 Mayıs 2013 Pazartesi

Ödül töreni : 12-22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında Amasya Valiliği tarafından oluşturulacak İl kutlama Komitesi’nin belirleyeceği gün, saat ve yerde ödüller sahiplerine verilecektir.

İletişim ve Teslimat Adresi:

Yarışma Koordinatörü: Bülent KARAHOCAGİL

(0358) 218 48 14

(0358) 218 80 00 ( Dahili: 130 )

e-posta: yarisma@amasya.bel.tr

Eserler, 12 Nisan 2013 Cuma akşam 17.00’a kadar elden, posta veya kargo ile aşağıdaki adrese teslim edilmiş olmalıdır.

Amasya Belediye Başkanlığı

“Amasyalı Mihrî Hatun Şiir Yarışması”

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Şehit Özcan Özen Sok. No: 15 – 05100 AMASYA

Seçici Kurul:

1. Osman AKBAŞ

Amasya Belediye Başkan Yardımcısı

2. Prof. Dr. Hicabi KIRLANGIÇ

Ankara Üniversitesi

3. Prof. Dr. Mehmet ARSLAN

Cumhuriyet Üniversitesi

4. Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza AYAR

Amasya Üniversitesi

5. Dr. Barış DOĞAN

Şair – Yazar

6. İsa KOCAKAPLAN

Türk Edebiyat Vakfı

Öğretim Üyesi

7. Ali Rıza ATASOY

Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürü

İLESAM (Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği) Amasya Şube Başkanı

Değerlendirme Kriterleri:

Yarışmaya başvuran şiirler, Seçici Kurul tarafından belirlenen aşağıdaki kriterlere göre 100 üzerinden puanlama yolu ile değerlendirilecektir.

1. Özgünlük

2. Sanatsal değeri

3. Türk örf, adet ve geleneklerine uygunluk

4. Türkçe’nin kullanımı ve zenginliği

Ödüller:

Her Kategori için:

Birincilik Ödülü : 1.500.- ¨

İkincilik Ödülü : 1.000.- ¨

Üçüncülük Ödülü : 750.- ¨

Mansiyonlar (3 Adet) : 300.- ¨ (her kategori için)

Dereceye giren ve mansiyona değer bulunanlara ayrıca plaket verilecek ve Jüri değerlendirmesi sonucu belirlenen eserlerle birlikte albüm haline getirilerek yayınlanacaktır.

www.amasya.bel.tr.

(EK.1)

Amasya Belediyesi Ulusal Şiir Yarışması Katılım Formu

RUMUZ …………………

Adı – Soyadı : ____________________________________________ ________________

Adres: _________________________________________________________ __________

Telefon: ______________________________Faks: ___________________ ____

E-posta: __________________________ @ ______________________________________

Mesleği: ___________________________________________________________________

Sıra No Eser Adı Şiir Tekniği

(Serbest – Aruz – Hece)

1 ……………………………………………… …………………….

2………………………………………………. …………………….

TUTANAKTIR

Yukarıdaki şartname hükümlerini ve dereceye giren veya yayınlanmaya layık görülen eserlerimin kullanım haklarının Amasya Belediye’sine ait olduğunu kabul ediyorum.

Tarih: …… / …… / 2012 Eser Sahibi

Adı – Soyadı : …………………………………

İmzası : …………………………………