III. TURİZMDE İNSAN KAYNAKLARI GELİŞİMİ SEMPOZYUMU

Değerli Katılımcılar,

        Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ve İnsan Kaynakları Yöneticileri Derneği (İNKAY) olarak bu yıl “III.Turizmde İnsan Kaynakları Gelişimi Sempozyumu”nu düzenlemekten onur duyuyoruz.        

        İlki 9-11 Nisan 2010 tarihlerinde, ikincisi 11-13 Mart 2011 tarihlerinde organize edilen ve bu yıl 10-11 Mayıs 2012 tarihlerinde üçüncü kez düzenlenecek olan sempozyumun 2 Ana Teması bulunmaktadır; “Turizm Endüstrisinde Sertifikasyon Uygulamaları ve Eğitimli İşgücü” ve “Yetenek Yönetimi ve Uygulamaları”. Gerek geçmiş yıllarda organize edilen sempozyumlardan elde edilen geribildirimler doğrultusunda ve gerekse İnsan Kaynakları Yönetimi anlayışının ve uygulamalarının çağımızın gerektirdiği biçimde ortaya konabilmesi amacıyla ana temalar belirlenmekle birlikte sempozyumda İnsan Kaynakları fonksiyonlarını içeren turizm endüstrisine yönelik bildiriler de değerlendirmeye alınmaktadır. 2023 Türkiye Turizm Stratejisi vizyonu içerisinde ve Avrupa Birliği İnsan Kaynakları Politikalarına paralel biçimde yakın gelecekte ülkemizde sadece turizm endüstrisini değil tüm endüstrileri etkilemesi beklenen sertifikasyon uygulamaları ve eğitimli işgücü konusunun ve ayrıca küreselleşen dünyamızda özellikle küresel düzeyde faaliyet gösteren turistik işletmelerde yetenek yönetiminin bu yıl Ana Temalar olarak incelenmesinin katılımcılar nezdinde ve ulusal basında önemli yer tutması beklenmektedir. İnsan Kaynakları üzerine çalışan akademisyen ve uygulamacıları bir araya getirmeyi ve bunu geleneksel bir uygulama olarak sürdürmeyi, yeterli alt yapı oluştuğunda yakın bir gelecekte ulusal boyutun yanı sıra uluslararası katılımı da sağlamayı öngören vizyona sahip Sempozyum Düzenleme Kurulu her geçen yıl artan ilgiden memnuniyet duymaktadır. 2012 yılı için belirlenen 2 Ana Tema çerçevesinde en son gelişmelerin, uygulamaların, yaşanan sorunların, çözüm önerilerinin, yurtdışı örneklerinin, değişen veya değişmek durumunda olan paradigmaların akademik ve sektörel platformda tartışılması en büyük dileğimizdir. 2 gün sürecek olan ve siz değerli katılımcıların desteği ile güçlendireceğimiz “III.Turizmde İnsan Kaynakları Gelişimi Sempozyumu”nda sizleri aramızda görmekten, memnuniyet duyacağımızı belirtir, 2012 yılının Mayıs ayında Antalya’da buluşabilmek dileğiyle,

Saygılarımızı sunarız.

Öğr.Gör.Dr.Osman ÇALIŞKAN      Talat KANBİR            Prof.Dr.A.Akın AKSU

Sempozyum Koordinatörü         İNKAY Başkanı           Yüksekokul Müdürü