III. Turgut Uyar Şiir Ödülü 2013

III. Turgut Uyar Şiir Ödülü 2013

Bencekitap Yayınları olarak, Türk şiirinde önemli bir yeri olan, değerli şair Turgut Uyar adına verdiğimiz Turgut Uyar Şiir Ödülü yarışmasının bu sene üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Bu ödülün, Ankara edebiyat ortamına canlılık getirmenin yanı sıra, Çağdaş Türk Edebiyatı’na yeni değerler kazandırmak bağlamında katkı sağlaması en temel amaçlarımızdandır.

Bugüne kadar edebiyata katkı sunmak için yaptığımız tüm girişimlerimiz yanında bu yarışma bizler için büyük önem taşımakta, okura ulaşma çabamıza ayrı bir değer katmaktadır.

Geçen senelerde olduğu gibi, bu sene de, birçok önemli yazarımızın desteğini alarak hazırladığımız Turgut Uyar armağan kitabı, bu dönemde yayına hazırlanıp raflardaki yerini alacaktır.

III.Turgut Uyar Şiir Ödülü 2013 Seçici Kurul Üyeleri: Gonca Özmen, Gültekin Emre, Hami Çağdaş, Sennur Sezer ve Tarık Günersel’dir.

Bu yarışmanın düzenlenmesindeki iyi niyetli çabamızı görerek bize manevi anlamda tam destek veren Sayın Uyar Ailesi’ne, edebiyatın gelişmesi uğruna çok zahmetli bir iş kotaran sevgili seçici kurul üyelerimize, yarışmanın düzenlenmesi sürecinde yanımızda olan tüm kurumlara ve edebiyatseverlere çok teşekkür ederiz.

Katılım Şartları:
1. Yarışmanın başvuru tarihi, 19 Kasım 2012 / 19 Mart 2013 tarihleri arasındadır. Bu tarihten sonra gelecek eser dosyaları kabul edilmeyecektir.

2. Yarışmaya, kitap bütünlüğü taşıyan bir şiir dosyası ile yurt içinden ve yurt dışından herkes katılabilir.

3. Yarışma dosyalarında konu ve uzunluk serbesttir.

4. Her yarışmacının eser dosyası, bilgisayarla 12 punto ve 1,5 satır aralığı ile yazılacak ve A4 boyutunda, 6 nüsha olarak gönderilecektir.

5. Eserin üzerinde ve/veya herhangi bir sayfasında kimlik bilgileri yer almayacaktır. Bunun yerine, rumuz yazılacaktır. Yarışmacının adı, soyadı, telefonu (cep, ev, iş), adres ve e-mail bilgileri, kapalı bir zarf içinde gönderilecektir.

6. Yarışma sonuçları 20 Mayıs 2013 tarihinde ilan edilecektir.

7. Yarışmaya katılan eserlerden dereceye giren ilk üç dosya, Bencekitap tarafından basılacaktır. Seçici Kurul’un yayımlanmaya değer bulduğu eserlerin ilk baskıları için yazara telif ücreti ödenmeyecektir. (daha sonraki baskılar için yazarla telif anlaşması yapılacaktır), ayrıca yarışmaya gönderilen hiçbir eser dosyası iade edilmeyecektir.

8. Yarışmanın ödülleri (ilk üç) Haziran ayı içinde İstanbul Pera Palas otelinde düzenlenecek bir ödül töreniyle sahiplerine verilecektir.

9. Yarışmaya şiir dosyası ile katılanlar, eserin bütünüyle kendilerine ait olduğunu, dosyanın daha önce düzenlenmiş hiçbir yarışmaya gönderilmediğini, daha önce eser dosyalarına basılması içim hiçbir şekilde muvafakat vermediklerini, hiçbir kuruma kayıt ettirmediklerini ve Bencekitap tarafından düzenlenen 3. Turgut Uyar Şiir Ödülü şartnamesini aynen kabul ettiklerini belirten yazılı ve imzalı EK-1 belgeyi Bencekitap Genel Merkezi’ne göndermekle/vermekle yükümlüdürler. (Belgeye ve yarışmayla ilgili detaylı bilgiye adresinden ulaşabilirsiniz.)

10. Katılımcılar dosyalarını, en geç 19 Mart 2013 tarihine kadar, elden bırakarak ya da posta yoluyla, Ankara Bencekitap Yayınları ofisine ulaştırmalıdırlar. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

11. Yarışmaya gönderilen eserler yayınevimizde bir ön elemeye tabi tutulacak, bu şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılığının tespit edilmesi durumunda, yarışma dışı bırakılacaktır.

Bencekitap Yayınları
Selanik Cad. No:28/18
Kızılay-Ankara
T:0312 417 88 77
F:0312 425 24 58

editor@bencekitap.com.tr