III. Taksonomi Yaz Okulu

Çeşitlilik hücreden kommüniteye canlı dünyasının en temel olgusudur. Çeşitlilik ile ilgili bilginin işlevsel olması, doğru şekilde tanımlanması ve yorumlanmasına bağlı olup, organik evrimin karmaşık örüntü ve dinamiklerinin “modern araçlar ve yaklaşımlar” altında araştırılmasını gerektirir. Son yıllarda ortaya çıkan ve giderek artan bir hızla yaygın hale gelen moleküler teknikler, kısa sürelerde hacimli ve çok yönlü kullanılabilen verinin üretilmesine olanak sağlamaktadır. Buna paralel olarak, verinin analiz ve yorumlanmasında oldukça etkin yeni yaklaşımlar ortaya çıkmaktadır. Özellikle üretilen moleküler verinin gelişen ve yaygınlaşan bilgisayar teknolojisi yardımıyla, bu yeni yaklaşımlar altında analiz edilmesine ve çok çeşitli sistematik biyoloji hipotezlerinin ampirik olarak sınanmasına olanak sağlamaktadır.

Bu gelişmelerin ışığı altında III. Taksonomi Yaz Okulu sizlere güncel gelişmeleri kapsayan bir program sunmayı amaçlamaktadır. Karakterler, bireyler, populasyonlar ve taksonların sistematik analizlerinde başvurulan yeni yaklaşım ve araçların tanıtılması ve uygulanması bu okulun başlıca hedeflerini oluşturmaktadır. Yaz okulu programında bulunan teorik ders ve laboratuvar uygulamaları, öncelikle moleküler sistematik alanında araştırma yapmak isteyen, kariyerlerinin başlangıcında bulunan genç meslektaşlarımıza yöneliktir. Ayrıca, deneyim ve bilgilerini bizlerle paylaşmak isteyen tüm araştırmacıların katılım ve katkıları bizler için sevindirici olacaktır.
İlki Akdeniz Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümleri ve TÜBİTAK ortaklığı ile gerçekleştirilmiş olan ve 1997 yılında Antalya’da yapılan Taksonomi Yaz Okulu’nun ikincisini uzun bir aradan sonra 01-06 Temmuz 2013 tarihlerinde, Cumhuriyet ve Ege Üniversiteleri işbirliği ve TÜBİTAK’ın desteği ile İzmir’de Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde gerçekleştirilmiştir.

Sizleri 01.09.2015 – 08.09.2015 tarihleri arasında Cumhuriyet Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi ortaklığı ile Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi’nde gerçekleştirilecek olan III. Taksonomi Yaz Okulu’na davet etmekten büyük onur ve mutluluk duymaktayız.

Düzenleme Kurulu

Ders veren öğretim üyeleri
Prof. Dr. Ahmet Murat AYTEKİN
Prof. Dr. Ali DÖNMEZ
Prof. Dr. Ataç UZEL
Prof. Dr. Battal ÇIPLAK
Prof. Dr. Fevzi BARDAKÇI
Prof. Dr. Güven Özdemir
Prof. Dr. Hasan H. BAŞIBÜYÜK
Prof. Dr. İslam GÜNDÜZ
Prof. Dr. Mustafa SÖZEN
Prof. Dr. Süphan KARAYTUĞ
Doç. Dr. Bekir KESKİN
Doç. Dr. Nurşen ALPAGUT KESKİN
Yrd. Doç. Dr. E. Mahir KORKMAZ
Yrd. Doç. Dr. Efkan BAĞDA
Yrd. Doç. Dr. Mahir BUDAK
Dr. Sarp KAYA

Katılım Ücreti: 500 TL

* Konaklama+kahvaltı, öğle-akşam yemekleri, kurs dokümanlarının bulunduğu Yaz Okulu Dosyası, ders aralarındaki tüm ikramlar ve gezi aktiviteleri katılım ücretine dahildir.

E-posta: taksonomi.3@gmail.com
Web: