III. Matematik Yarışması

Matematik Yarışması

İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ
III. Matematik Yarışması Şartnamesi
Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda geleceğimizin teminatı olan
gençlerimizin matematiksel düşünmelerini sağlamak, matematiğe olan ilgisini arttırmak,
matematik düzeyi yüksek olan öğrencileri tespit etmek, girişimci ve rekabetçi bir ruh ile barış
içinde yarışmayı teşvik etmek, başarı elde eden öğrencileri onurlandırmak ve en önemlisi
öğrencilere matematiğin güzelliklerini göstererek matematik sevgisi aşılamaktır.

Konu: Matematik Yarışması

Kapsam:

Madde 1: Sınavda ortaokul matematik müfredatı ve 9, 10 ve 11. sınıf matematik
müfredatında yer alan konulardan sorular sorulacaktır.

Madde 2: 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında İstanbul il genelindeki resmi ve özel liselerin
herhangi bir sınıfında okuyan öğrenciler matematik yarışmasına katılabilirler.
Madde 3: Her okuldan en fazla 2 öğrenci yarışmaya katılabilir.

Yasal Dayanak

Madde 4: Bu esaslar 08.06.2017 tarih ve 30090 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan MEB
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında
düzenlenmiştir.

Başvuru

Madde 5: Başvurular İstanbul Atatürk Fen Lisesi internet sitesinde www.iafl.meb.k12.tr
3 Aralık 2018’de açılacak olan başvuru bağlantısı (linki) kullanılarak 5 Mart 2019’a kadar
yapılabilecektir. Kontenjan 120 öğrenci ile sınırlıdır. Kontenjanın dolması durumunda son
başvuru tarihi beklenilmeden başvurular sonlandırılacaktır.
Madde 6: Yarışmaya gelecek öğrenciler yanlarında ıslak imzalı ve fotoğraflı öğrenci belgesi
bulundurmalıdır. Hesap makinesi, çizim aleti gibi araçlar kullanılamaz.

Yeri ve Tarihi

Madde 7: Yarışma 4 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 10.00’da İstanbul Atatürk Fen
Lisesinde yapılacaktır.

Yarışma Şekli

Madde 8: Sınav çoktan seçmeli 20 sorudan oluşmaktadır. Her sorunun doğruluk değeri eşit
puanda olacak ve yanlış yapılan soruların dörtte biri doğru soru sayısından çıkarılarak
öğrencinin neti hesaplanacaktır.

Madde 9: Sınavda öğrenciler bireysel yarışacaktır. Değerlendirme bireysel olarak
yapılacaktır.

Madde 10: Değerlendirme Atatürk Fen Lisesi okul idaresi tarafından görevlendirilen
matematik zümre komisyonu tarafından yapılacaktır. Değerlendirme sonucunda eşitlik olması
halinde yaşı küçük olan, yaşların da eşit olması halinde sınıf seviyesi küçük olan öğrenci ödül
almaya hak kazanacaktır.

Sonuçların Duyurulması

Madde 11: Ödül töreni İstanbul Atatürk Fen Lisesinde 4 Mayıs 2019 Cumartesi günü saat
15:00 da yapılacaktır.
Madde 12: Bireysel değerlendirmede;
1. olan öğrenci ALTIN Madalya
2. olan öğrenci GÜMÜŞ Madalya
3. olan öğrenci BRONZ Madalya
ile ödüllendirilecektir.

Madde 13: Yarışmaya katılan tüm okullara teşekkür belgesi ve öğrencilere katılım belgesi
verilecektir.

Madde 14: İstanbul Atatürk Fen Lisesi gerekli hallerde bu şartnamede değişiklik yapma
hakkına sahiptir.

Madde 15: Bu Şartname İstanbul Atatürk Fen Lisesi Müdürlüğünce hazırlanmış olup 15
maddeden oluşmaktadır.

Atatürk Fen Lisesi Matematik Yarışması Başvuru Formu

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin