III. INES Education and Social Science Congress

Science Congress
Science Congress

III. INES Education and Social Science Congress

Saygıdeğer Bilim İnsanları

28 Nisan – 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz III. INES Education and Social Science Congress (ESS – 2018) kongrede bilim insanlarını ağırlamaktan mutluluk duyarız. Kongremiz DTI University, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Alanya HEP Üniversitesi, Amasya Üniversitesi ve Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Alanya Belediyesi işbirliği ile Alanya’da gerçekleştirilecektir.

Kongremizin amacı, bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşmak, Eğitim Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar alanlarında çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek, bilimsel ve sosyal etkileşimi sağlamak, bilim insanları arasında işbirliğini geliştirmek, yeni bakış açıları ve çalışma alanlarının oluşmasına katkı sağlamaktır.

Kongrede sunulan bildirilerin özetleri, e-kitap olarak kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri ise isteğe bağlı olarak tam metinlerin basıldığı konge bildiri kitabında ya da editörlü e-kitap bölümü olarak yayınlanacaktır. Ayrıca kongre kapsamında uluslararası karma sergi de düzenlenecektir.

Siz değerli bilim insanlarını 28 Nisan – 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında III. INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresinde görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz.

Saygılarımızla.
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı

KONU BAŞLIKLARI

Education & Teacher Training / Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme

Computer Education and Instructional Technology / Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Religious Culture and Ethical Knowledge Education / Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
Educational Studies / Eğitim Bilimleri
Fine Arts Education / Güzel Sanatlar Eğitimi
Secondary School Science and Maths Fields Education / Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
Secondary School Social Fields Education / Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi
Special Education / Özel Eğitim
Psychological Counseling and Guidance / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Primary Education / Temel Eğitim
Turkish Education / Türkçe Eğitimi
Foreign Language Education / Yabancı Dil Eğitimi

Linguistics / Filoloji

Modern Turkic Languages and Literatures / Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Translation Studies / Çeviribilim
World Languages and Literature / Dünya Dilleri ve Edebiyatları
Ancient Languages and Cultures / Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri
Comparative Literature / Karşılaştırmalı Edebiyat
Classical Turkish Literature / Klasik Türk Edebiyatı
Turkish Language / Türk Dili
Turkish Folklore / Türk Halk Bilimi
Modern Turkish Literature / Yeni Türk Edebiyatı

Fine Arts / Güzel Sanatlar
Traditional Turkish Arts / Geleneksel Türk Sanatları
Music / Müzik
Plastic Arts / Plastik Sanatlar
Performing Arts / Sahne Sanatları
Film / Sinema
Design / Tasarım
Movable Cultural Heritage – Restoration and / Taşınabilir Kültür Varlıkları / Sanat Eserleri
Movable Cultural Heritage – Restoration and Conservation of Art Works / Taşınabilir Kültür Varlıkları / Sanat Eserleri Restorasyonu ve Konservasyonu

Law / Hukuk
Constitutional Law / Anayasa Hukuku
Criminal and Criminal Procedure Law / Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
General Public Law / Genel Kamu Hukuku
Philosopy and Sociology of Law / Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
History of Law / Hukuk Tarihi
Administrative Law / İdare Hukuku
Labor and Social Security Law / İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Law and Economics / Mali Hukuk
Civil Law / Medeni Hukuk
Civil Procedure, Execution and Bankruptcy Law / Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku
Public International Law / Milletlerarası Kamu Hukuku
Private International Law / Milletlerarası Özel Hukuk
Roman Law / Roma Hukuku
Commercial Law / Ticaret Hukuku

Religion / İlahiyat
Philosophy And Religious Studies / Felsefe ve Din Bilimleri
Islamic History and Arts / İslam Tarihi ve Sanatları
Basic Islamİc Studies / Temel İslam Bilimleri

Social Science / Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Open and Distance Learning / Açık ve Uzaktan Öğrenme
Archaeology / Arkeoloji
Atatürk Principles and History Department / Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
European Union / Avrupa Birliği
Banking and Insurance / Bankacılık ve Sigortacılık
Western and Contemporary Arts / Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat
Human and Economic Geography / Beşeri ve İktisadi coğrafya
Information Management / Bilgi ve Belge Yönetimi
Regional Studies / Bölgesel Çalışmalar
Contemporary World History / Çağdaş Dünya Tarihi
Child Development / Çocuk Gelişimi
Linguistics / Dilbilimi
Econometrics / Ekonometri
Early Christianity and Byzantine Arts / Erken Hıristiyan ve Bizans Sanatları
Ancient History / Eskiçağ Tarihi
Philosophy / Felsefe
Finance / Finans
Physical Anthropology and Paleoanthropology / Fiziki Antropoloji ve Paleoantropoloji
Physical Geography / Fiziki Coğrafya
Journalism and Media Studies / Gazetecilik ve Medya Çalışmaları
Developmental Psychology / Gelişim Psikolojisi
General Turkish History / Genel Türk Tarihi
Visual Communication Design / Görsel İletişim Tasarımı
Public Relations / Halkla İlişkiler
Economic Thought / İktisadi Düşünce
Economics History / İktisat Tarihi
Communication Studies (Communication and Media Studies) / İletişim Çalışmaları
Public Administration / Kamu Yönetimi
Macroeconomics / Makro İktisat
Public Finance / Maliye
Microeconomics / Mikro İktisat
Accounting / Muhasebe
Quantitative Decision Methods / Nicel Karar Yöntemleri
Organizasyon / Organizasyon
Medieval History / Ortaçağ Tarihi
Ottoman Institutions and Civilization / Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti
Learning-Cognitive-Bio-Experimental Psychology / Öğrenme-Bilişsel-Biyo-Deneysel Psikoloji
Marketing / Pazarlama
Advertising / Reklamcılık
Art History / Sanat Tarihi
Film / Sinema
Political Thought / Siyasal Düşünceler
Political Life and Institutions / Siyasal Hayat ve Kurumlar
Politics / Siyaset Bilimi
Political History / Siyasi Tarih
Social Services / Sosyal Hizmet
Social Policy / Sosyal Politika
Social Psychology / Sosyal Psikoloji
Social and Cultural Anthropology / Sosyal ve Kültürel Antropoloji
Sociology / Sosyoloji
Tourism / Turizm
Turkish Islamic Arts / Türk İslam Sanatı
International Economics / Uluslararası İktisat
International Relations / Uluslararası İlişkiler
International Trade / Uluslararası Ticaret
Applied Psychology / Uygulamalı Psikoloji
Production and Operation Management / Üretim ve Operasyon Yönetimi
Contemporary History / Yakınçağ Tarihi
Modern History / Yeniçağ Tarihi
Local Administrations, Urban and Environment Policies / Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları
Management Information Systems / Yönetim Bilişim Sistemleri
Management and Strategy / Yönetim ve Strateji
Higher Education Studies Yükseköğretim Çalışmaları
Women’s Studies / Kadın Çalışmaları

Sports / Spor Bilimleri
Sports Sciences / Spor Bilimleri

ÖNEMLI TARIHLER

Açıklama Tarihler
Bildiri / Poster Özetlerinin Gönderilmeye Başlanması 15 Eylül 2017
Bildiri / Poster Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih 16 Mart 2018
Kongre Programının Açıklanması 10 Nisan 2018
Kongre Özet Kitabının Basılması 28 Nisan 2018
Kongre Tarihi 28 Nisan – 01 Mayıs 2018
Kongre Bildiri Kitapçığı ve E-Kitap İçin Tam Metinlerin Gönderilmesi 20 Mayıs 2018
Bildiri Tam Metin Kitabının Yayımlanması 30 Haziran 2018
E -Kitabının Yayımlanması ( Kitap Bölümü ) 30 Haziran 2018

Kongre web sitesi için tıklayınız

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin