III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi

Dünya genelinde akademik çalışmaların disiplinlerarası bir içerik ve yaklaşım ile incelenmesine ilişkin uygulamalar giderek yaygınlaşmaktadır. Özü itibari ile disiplinlerarası bir alan olan turizmin çeşitli bilim dallarının kuramsal açıklamalarına referans verilmeden anlaşılması ve gelişmesi mümkün değildir. Turizm araştırmalarının disiplinlerarası bir yaklaşım çerçevesinde incelenmesine katkıda bulunmak üzere “Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi” düzenlenmektedir. Kongrenin düzenleneceği 2014 yılı birkaç yönden özel öneme sahiptir.
Katılım Bigileri:

Başvuracak çalışmaların şu önkoşulları taşıması gerekmektedir:

A) Turizm alanı dışından yapılacak başvurular: Turizm dışındaki bilim dallarında çalışan akademisyen ve lisansüstü öğrenciler bildirilerini tek yazarlı olarak hazırlayabilir ve Kongre’ye önerebilirler. Elbette ki bildiriler çok yazarlı da hazırlanabilir ve gönderilebilir. Başvurularda konu kısıtlaması yoktur; önerilecek çalışmaların turizm ile bir şekilde ilgisinin bulunması gerekmektedir.

B) Turizm alanından yapılacak başvurular: Turizm ile ilgili alanlarda görev yapan akademisyen ve lisansüstü öğrenciler, turizm dışındaki alanlarda çalışan akademisyen ve öğrenciler ile birlikte ortak çalışma hazırlamaları durumunda Kongre’ye bildiri gönderebilirler. Dolayısıyla bu tür durumlara uyan çalışmaların en az iki yazarlı olması gerekmektedir. Bu tür başvurularda da konu kısıtlaması yoktur; önerilecek çalışmaların turizm alanı ile bir şekilde ilgisinin bulunması gerekmektedir.

C) Özel oturumlar ve konuları: Turizm alanıyla ilgili ve/veya ilişkili konularda hazırlanacak çalışmalara ek olarak, aşağıda belirtilen konularda da hazırlanacak çalışmalar kongrede sunulabilir. III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi’nde aşağıdaki konularla ilgili “özel oturumlar” düzenlenecektir. Özel oturumlar ve hazırlanacak çalışmalarla ilgili olarak özel oturumlar başkanı Prof. Dr. Nazmi KOZAK ile irtibat kurulabilir.

ÖZEL OTURUM – I:
Türkiye’de turizmin akademik kurumsallaşmasının 50. Yılı (1964 – 2014):
Bu oturumda, 1964 yılından bu yana ülkemizde turizm alanındaki kurumsal gelişmeleri inceleyen çalışmalara yer verilecektir. Bu bağlamda aşağıda listesi yer alan kurum tarihi çalışmaları bu alanda araştırma yapmak isteyenlere yol gösterici olabilir.

Ankara Otelcilik Lisesi,
Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu,
Balıkesir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu,
Ege Üniversitesi Turizm Enstitüsü,
İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü,
İstanbul Hilton Oteli,
Park Otel,
Emek otelleri,
İzmir Efes Oteli,
Mersin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu,
T. C. Turizm Bankası A.Ş.,
Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu,
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu,
Turizm Bakanlığı Kütüphanesi,
Turizm Bankası A. Ş. Turizm Kütüphanesi,
Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TUGEV),
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı (1957 – 1982),
Ve turizmle ilgili diğer kurum tarihi çalışmaları.

ÖZEL OTURUM – II:
Turizm tarihi:
Bu alanda hazırlanacak çalışmalarda turizm tarihi alanına giren her türden konuda hazırlanmış araştırmalar kongreye önerilebilir. Olası çalışma konuları arasında şunlar yer alabilir:

Otellerin tarihi,
Hanlar,
Kervansaraylar,
Türkiye’de ve dünyada turizm destinasyonlarının gelişimi,
Türkiye ve dünyadaki kaplıcalar ve içmelerin tarihi,
Sağlık turizminin tarihi,
Turizm çeşitlerinin tarihi,
Turizmin endüstri olarak gelişimi,
vb. konular.

ÖZEL OUTURUM – III:
Seyyahlar ve Seyahatnameler:
Geçmiş dönemlerin resmi olmayan yazılı belgeleri olan seyahatnamelerin ve bunları hazırlayan seyyahların turizm tarihi açısından da önemli bir yerleri vardır. Bu özel oturumda, tarihin bilinen zamanlarından bu yana dünyayı gezen seyyahlar ve yazdıkları seyahatnamelerle ilgili çalışmalara yer verilecektir. Olası çalışma konuları arasında şunlar yer alabilir:

Seyyahlar ve seyahatnameler,
Evliya Çelebi Seyahatnamesi,
İbni Batuta seyahatnamesi,
Anadolu seyyahları,
İstanbul seyyahları,
Seyahatnamelerin dil ve anlatım,
Seyahatnamelerde yeme-içme kültürü anlatımları,
Seyahatnamelerde kaplıcalar,
Seyahatnamelerde konaklama tesisleri,
Seyahatnamelerin kültür tarihi yazımındaki yeri ve önemi
Seyahatnamelerin turizm tarihi yazımındaki yeri ve önemi
Anadolu’ya seyahat eden seyyahlar ve seyahatnameleri
Geçmişten günümüze seyyahlar ve seyahatnameler

ÖZEL OTURUM – IV:
Turizmde Sözlü Tarih Çalışmaları:
Bu bölümde yürütülen bazı çalışmaların sonuçları yer alacaktır. Öte yandan, turizm alanına yönelik sözlü tarih çalışması yürütenler de bu başlık altındaki özel oturuma bildirilerini gönderebilirler.

Turizmde sözlü tarih çalışmalarının önemi,
Eskişehir hizmet sektörü kurum ve işletmecilik tarihi çalışmaları,
Türkiye turizm tarihi çalışmaları.

Bildiri yazım kuralları için tıklayınız.

Not: Turizm alanında çalışan akademisyen ve lisansüstü öğrenciler çalışmalarını tek yazarlı olarak hazırlamaları durumunda, bildirilerini III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi ile eş zamanlı olarak aynı otelde düzenlenecek VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi’nin “Serbest Bildiriler” bölümüne önerebilirler.

Bunlardan ilki, 2014 yılı ülkemizde turizmin akademik kurumsallaşmasının 50. yılına tekabül etmektedir. Bu bağlamda akademik kurumsallaşmanın 50. Yılı III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi kapsamında çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır.

İkinci olarak, kongreyi düzenleyen taraflardan olan Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 1974 yılında kurulan ve ülkemizde lisans düzeyinde sektöre yönelik eğitim-öğretim yapan ilk turizm programı olma özelliğine sahiptir. 2014 yılı Yüksekokulun 40’ıncı kuruluş yılına tekabül etmektedir.

Üçüncü olarak da, yine kongrenin taraflarından olan Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 1990 yılında başladığı ve ilk yılından bu yana aralıksız sürdürdüğü yayıncılık faaliyetlerinin 25. yayın yılını 2014 yılında kutlayacaktır.

Her üç yıldönümü etkinliği kongre süresince düzenlenecek etkinliklerle kutlanacaktır.

Kongre Takvimi
Bildiri (tam metin) göndermek için son tarih: 10 Ocak 2014
Katılım bedelinin havale edilmesi için son tarih: 03 Mart 2014
Kongre programının ilan edilme tarihi 10 Mart 2014

Ödüller ve Jürilerin Oluşumu:

III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi’nde verilecek ödüllerin kategorileri aşağıda yer almaktadır.

En İyi Disiplinlerarası Çalışma Ödülü
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 25. Yıl Özel Ödülü

Ödül yönergesi için bkz:http://www.anatoliajournal.com/disiplinlerarasikongre.pdf

Önceki kongrelerde ödül kazananlar:

I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi (27 – 30 Mayıs 2010, Nevşehir)
Disiplinlerarası Çalışma Ödülü
“Rekreasyon İşletmelerinde Örgüt İklimi ve Örgüt İkliminin İşten Ayrılma Eğilimine Etkisi”
Özkan TÜTÜNCÜ,Turizm İşletmeciliği, Dokuz Eylül Üniversitesi
İpek KİREMİTÇİ, Hastane Yönetimi ve Sağlık İşletmeciliği, Dokuz Eylül Üniversitesi

Detay Yayıncılık Özel Ödülü
“Turizm ve Kültürlerarası İletişim Bağlamında Yahudilikte Yiyecek ve İçecek Kuralları”
Sami KILIÇ, Dinler Tarihi, Fırat Üniversitesi
Ali SELÇUK, Milli Eğitim Bakanlığı

II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi (15 – 18 Nisan 2012, Antalya)
En iyi disiplinlerarası çalşma ödülü
“Türkiye’de Turizm ve Mimarlık Alanında Bir Öncü: TUSAN”
Gökçe Çiçek SAVAŞIR, Dokuz Eylül Üniversitesi
Zeynep TUNA ULTAV, İzmir Ekonomi Üniversitesi

Bildiriler (Bildiri Gönderimi ve Danışma):
Öğr. Gör. Aysel YILMAZ ve Öğr. Gör. Duygu YETGİN
Anadolu Üniversitesi
Turizm Fakültesi
Yunus Emre Kampusu
26470 Eskişehir
E-posta: [email protected]
E-posta: [email protected]
Tel: 0222 – 335 05 80/2117 – 2120

Özel Oturumlar (Bildiri Gönderimi ve Danışma):
Arş. Gör. Emrullah TÖREN
Anadolu Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yunus Emre Kampusu
26470 Eskişehir
E-posta: [email protected]
Tel: 0222 – 335 05 80/1273

Kongre Organizasyonu (Konaklama, Transfer, Katılım Ücreti, vb.)
Senem ESKİ
Kartaca Turizm,
Kanuni Sultan Süleyman Cad.,
B Blok, No: 57,
Konacık, Bodrum, Muğla
Tel: 0252-319 15 01
E-posta: [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin