III. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi

Çocukla çalışmaya gönül veren değerli dostlar,

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü tarafından 11-12-13 Mayıs 2015 tarihlerinde düzenlenecek olan “Erken Müdahale” temalı “III. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi”ne ev sahipliği yapmaktan mutluluk duymaktayız.

Birincisi 1997 yılında “Okulöncesi Eğitiminin Yaygınlaştırılması” , ikincisi de 2009 yılında “Sağlık Gelişim ve Eğitimde Çocuk” temalı olarak yapılan Çocuk Gelişimi Kongreleri Sağlık Bilimleri ve Eğitim Bilimleri alanlarından farklı meslek gruplarının yoğun katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Kongremiz bu yıl da gerek sağlık bilimleri alanı gerekse çocukla çalışan tüm meslek gruplarını ve bu alana ilgi duyan herkesi kucaklayacaktır.

Son yıllarda yapılan çalışmalar ışığında çocuk gelişiminde erken müdahale hizmetleri incelendiğinde bu konunun hızla önem kazandığı görülmektedir. Erken müdahale; yaşamın ilk üç yılı içinde başlatılan, gelişimsel gecikmesi olan, varolan risk biyolojik risk ve çevresel risk grubundaki çocuklara ve ailelerine hizmet eden sistematik ve planlı bir çaba olarak ele alınmakta olup transdisipliner bir çalışma ile gerçekleştirilmelidir. İlk üç yaşta yapılan çalışmaların devam ettirilmesi çok önemli olup kurulan sistemler aracılığıyla çocuğun ve ailenin güçlü yanları desteklenerek çalışmalar devam etmelidir. Bu konuda politikalar geliştirerek uygulamaların belirlenip bir araya getirilmesi hem ülkemizdeki erken müdahaleye gereksinim duyan çocuk ve aileler adına hem de hizmet eden bütün meslek grupları adına yararlar sağlayacaktır.

Kongremizde erken müdahale basamaklarını oluşturan müracaat, ilk hizmet koordinatörü, tanılama Bireyselleştirilmiş Aile Hizmet Planı, hastane, kurum, ev, kurum ve ev tabanlı erken müdahale hizmetlerinin ele alınarak, Türkiye’de erken müdahale hizmetleri doğrultusunda yapılan uygulamalar tartışılıp uygulanabilir modeler üzerinde durulacaktır.

Genç nüfusun hızla arttığı ülkemizde sağlıklı nesiller yetiştirebilmemiz için çocuğun gelişimi bakımından erken müdahalenin öneminin vurgulanacağı ve tanılama , aile merkezli uygulamalar, doğal çevre, dahil olma, geçiş ve işbirliği konuları bağlamında ele alınacağı bu kongre “çocuk gelişiminde erken müdahale” konusuna önemli bir açılım sağlayacaktır. Bu konuda çalışan tüm disiplinlerin katılım ve ilgisi ülkemiz açısından en önemli kazanım olacaktır. Bu konuda çalışan ve ilgi duyan tüm disiplinlerdeki profesyonelleri kongremizde görmekten onur ve mutluluk duyacağız.

Prof. Dr. Pınar BAYHAN
Kongre Başkanı