III.Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı

” Bilgi teknolojilerinde ortaya çıkan gelişmeler tüm kamu ve özel sektörü önemli biçimde etkilemekte, yapılan faaliyetlerin niteliğini değiştirmektedir. Günümüzde tüm işletmeler bilgi teknolojilerinden yararlanmalı, bilgi teknolojilerini iş hedefleri ile uyumlu hale getirmelidir. Bilgi Teknolojileri Yönetişimi olarak tanımlayabileceğimiz bu süreç işlemlerin daha etkin, hızlı ve güvenilir yapılmasına imkân tanırken, kendisine özgü bazı riskler de yaratmaktadır. Bilgi sistemleri ile bu sistemler üzerindeki işlem ve uygulamaların düzgün ve güvenilir bir şekilde çalıştığının güvencesi yaratılmalı, riskleri yönetecek kontrol mekanizmaları kurulmalı ve bu kontroller denetlenmelidir.

Tüm bu konuların değerlendiridiği BTYD konferans serilerinin üçüncüsü İstanbul’da 1-2 Mart 2012 tarihlerinde Milli Reasürans Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir…

İstanbul’da ilk kez yapılacak bu konferansa şimdiden göstermiş olduğunuz yoğun ilgi ve destek için tüm katılımcılara, konuşmacılara, destekleyen kuruluşlara ve sponsorlara sonsuz teşekkürler…”
E-posta: info@btyd.org