III. Analitik Doğa – Kümeleme ve Ordinasyon Teknikleri

III. Analitik Doğa – Kümeleme ve Ordinasyon Teknikleri isimli bilimsel etkinliğimizin TÜBİTAK “2237-A – Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2018 / III Çağrı dönemine başvurusu yapılmıştır. TÜBİTAK tarafından desteklenmesi durumunda 06-12 Mart 2019 tarihinde Kervansaray Lara tesisinde gerçekleştirilecektir. Katılımcıların ve proje personelinin Yol-Yemek-Konaklama ve Kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanmaktadır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.

Hedef kitle – Seçim kriterleri
Etkinliğin internet sitesinde ve sosyal medya ortamlarında duyurular yapılarak etkinliğe katılmak isteyenlerin başvuruda bulunmasına imkân sağlanmaktadır. Her etkinlikte 24 katılımcı seçimi yapılacaktır.
Katılımcıların farklı okul/kurum/şehirlere göre seçilmektedir.
Daha önce aynı düzeyde eğitimi almış olanlar katılımcı olarak seçilmemektedir.
Katılımcıların statüsü yaş ve eğitim seviyesi bakımında aynı seviyede tutulmaktadır.
Eğitime lisansüstü öğrencileri ve genç araştırmacı (35 yaş altı, en az lisans derecesine sahip, Üniversite ya da Ar-Ge Kuruluşlarında çalışan kişileri) katılabilmektedir.
Katılımcıların daha önce bu program kapsamında desteklenen bir eğitim etkinliğine katılmamış olması gerekmektedir.

http://www.kantitatifekoloji.net/analitikdoga

Analitik Doğa – Kümeleme ve Ordinasyon Teknikleri isimli projemiz doğa bilimlerine meraklı, doğa bilimleriyle uğraşan genç araştırmacılar ve lisansüstü öğrencilerinin herhangi bir dağ, tepe, yöre vb. bir çalışma alanının ekolojik olarak bilimsel bir değerlendirmesinin nasıl yapıldığını öğretmeyi ve uygulamalı olarak bu konuları aktarmayı hedefleyen bir eğitim projesidir.

Konuyla ilgili eğitim katılımcılarına doğal ekosistemlerde canlı toplumlarının sınıflandırmasında kullanılabilecek en yaygın analitik yöntemlerin (kümele analizi, birliktelik analizi, iki yönlü gösterge analizi, DCA, PCA, CCA, NMDS vb.,) öğretilmesi ve ilgi alanlarına uygulama imkanı sunacak bilgilerin verilmesi hedeflenmektedir.