II.Zeka ve Yetenek Kongresi

II. Zeka ve Yetenek Kongresi 29-30 Kasım 2014
Türkiye Zeka Vakfı tarafından düzenlenen Zeka ve Yetenek Kongrelerinin ikincisi, 29-30 Kasım 2014 tarihlerinde, Ankara’da, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştiriliyor.
Üstün zekalı, üstün yetenekli bireylerin saptanmaları, eğitimleri, desteklenmeleri ve izlenmelerine ilişkin sorun, çalışma ve uygulamaların toplu olarak ele alınması amacıyla yola çıkılan Zeka ve Yetenek Kongrelerinin ikincisi, geniş katılımlı olmakla birlikte; farklı kapsam ve nitelikteki etkinliklerden oluşacak.
Kongrede; üstün zekalı, üstün yetenekli bireylere yönelik uluslararası yetkinlikte çalışmalar yapan davetli konuşmacıların sunumları yer alacak. Bunun yanında konu özelinde yapılan çalışmaları çok taraflı bir biçimde ele alan, dünya ve ülke ölçeğindeki gelişmeleri izleyen, değerlendiren, Zeka ve Yetenek Kavramının Yeniden Çerçevelenmesi ve Paydaşların Perspektifi isimli tartışma oturumları oluşturulacak.
İlk kongreden farklı olarak bu Kongrenin temel bileşenlerinden biri, İyi Uygulamalar ve Projeler başlığı altındaki oturumlar dizisi. Bu oturumlarda, Türkiye’de ve dünyada üstün zekalı, üstün yetenekli bireylerin potansiyellerinin yaşama geçirilmesine yönelik olarak geçmişte ve son dönemde yapılmış kayda değer nitelikteki uygulama örneklerinin, projelerin ve yine aynı amaç çerçevesinde gerçekleştirilen akademik çalışmaların ilgili taraflarla paylaşılmasını hedefliyoruz.
Katılımcıların üstün zekalı, üstün yetenekli bireylere yönelik çalışma ve uygulamaları izlemelerine ve bir arada ele almalarına farklı imkânlar sağlayacak olan Kongrenin, üstün zeka ve yeteneğe sahip bireyleri topluma kazandırabilmeye yönelik her düzeyde çalışmaya büyük katkılar sağlamasını umut ediyoruz.

İyi Uygulamalar ve Projeler
Üstün zekâlı, üstün yetenekli bireylerin desteklenmesi ve eğitilmesine yönelik özgün yaklaşımları, uygulamaları ve modelleri ilgililerle buluşturan İyi Uygulamalar ve Projeler oturumlarında sizlerin de katkı ve katılımlarını bekliyoruz.
Oturumlar akademiden, sivil toplumdan, kamudan, bunun yanı sıra üstün zekâlı / yetenekli bireyler ve ailelerinden her düzeyde katılımcının sunumlarına açık olacak. Olası başvuru konuları ise şu şekilde:
Başvuru Konuları
Üstün Zekâlı / Yetenekli Bireylerin Tespiti ve Kullanılan Materyaller
Üstün Zekâlı / Yetenekli Bireylerin Psikososyal Gelişimlerine Yönelik Çalışma ve Etkinlikler
Üstün Zekâlı / Yetenekli Bireylerin Eğitim ve Gelişimlerine Yönelik Farklı Ülke Uygulamaları
Üstün Zekâlı / Yetenekli Bireylerin Eğitiminde Ailenin Rolü
Üstün Zekâlı / Yetenekli Bireylerin Eğitmen Eğitimleri
İlgililer, yukarıda sunulan başlıklar dışında, konuyla doğrudan ilgili diğer alanlarda da sunum yapmak üzere başvuruda bulunabilirler.
Başvurular yalnızca elektronik ortamda, e-başvuru sistemi aracılığıyla yapılıyor. Posta ya da e-posta yoluyla yapılan başvurular ise değerlendirmeye alınamayacak.
Başvuruya ek olarak paylaşılmak istenen diğer materyaller (fotoğraf, video, sertifika, e-kitap vb.) sistem aracılığıyla elektronik olarak eklenebiliyor. Elektronik olarak gönderilemeyen ekler varsa da, elektronik başvuru tamamlandıktan sonra, başvuru numarasının yazdığı bir zarf içinde, postayla Türkiye Zeka Vakfına gönderilebilecek.
Elektronik başvuruda herhangi bir sorunla karşılaşmanız durumunda, kongre sekretaryası ile bağlantıya geçebilirsiniz. (Tel: 0312 210 00 20)
Başvurular için son gün 17 Ekim 2014 Cuma. Söz konusu gün saat 17:30’dan itibaren sistem otomatik olarak kapanacak ve sonrasında başvuru alınmayacak. Postayla gönderilen başvuru eklerinin ise en geç 15 Ekim’de postaya verilmiş olması gerekiyor.
Başvurular II. Zeka ve Yetenek Kongresi Danışma Kurulu tarafından değerlendirilecek ve değerlendirme sonuçları başvuru sahiplerine 31 Ekim 2014 tarihinde ulaştırılacaktır.

TÜRKİYE ZEKA VAKFI

ODTÜ-Halıcı Yazılımevi, İnönü Bulvarı 06531, ODTÜ-Teknokent/ANKARA

0 312 210 00 20
0 312 210 16 28
[email protected]

http://kongre.tzv.org.tr/

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin