II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu

Değerli Meslektaşlarımız,

Kamu ve Özel Sektörün Kıymetli Temsilcileri,

Akademisyenleri, araştırmacıları, kamu kurum yöneticilerini, özel sektör temsilcilerini, sivil toplum kuruluşları temsilcilerini ve yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerini sürdüren üniversite öğrencilerini buluşturma ve etkileşimi artırma amacıyla 22-24 Ekim 2015 tarihleri arasında Mersin/Silifke’de düzenleyeceğimiz II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu’na sizleri davet etmekten onur duymaktayız.

Mersin Üniversitesi Silifke Meslek Yüksekokulu olarak 22-24 Ekim 2015 tarihlerinde Torosların eteğinde, masmavi denizi, yüzyıllara meydan okuyan tarihi ve kültürel zenginliği ile Mersin/Silifke’de Çağ Üniversitesi ve Toros Üniversitesi işbirliğinde; Lamos Resort Hotel & Convention Center’da gerçekleştirilecek olan II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumuna ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu taşımaktayız.

Sempozyumun ana teması, kurumlar arasında işbirliğinin artırılması noktasında yükseköğretim kurumlarının taşıdığı misyon ve bu misyon doğrultusunda gerçekleştirilen akademik çalışmaların paydaşlara sunulması üzerine odaklanmaktadır.

Disiplinlerarası düzeyde gerçekleştirilecek olan sempozyumda Fen, Sağlık, Sosyal ve Eğitim alanlarında Temel ve Uygulamalı Bilimler üzerine yapılan çalışmalar; Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Bilgi Teknolojileri, Etik, Girişimcilik, Kalkınma Stratejileri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kurumlararası İletişim ve İşbirliği, Öğretim Teknolojileri, Örgütsel Davranış, Pazarlama, Sosyal Sermaye, Sosyoloji, Stratejik Yönetim, Tarım Ekonomisi, Turizm ve Yönetim ve Organizasyon konuları kapsamında sunulabilecektir.

Tebliğinizi sunmak, son gelişmeleri paylaşmak, tartışmak ve literatüre katkı sağlamak üzere siz değerli katılımcıları, 22-24 Ekim 2015 tarihleri arasında Silifke’ye bekliyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla.

Sempozyum Yürütme Kurulu

Ana Konular
Disiplinler Arası düzeyde gerçekleştirilecek olan II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu’nda; Fen, Sağlık, Sosyal ve Eğitim alanlarında Temel ve Uygulamalı Bilimler üzerine yapılan çalışmalar aşağıda belirtilen ana konular kapsamında sunulabilecektir:

Araştırma Yöntem ve Teknikleri,
Bilgi Teknolojileri,
Etik,
Girişimcilik
Kalkınma Stratejileri,
İnsan Kaynakları Yönetimi,
Kurumlararası İletişim,
Kurumlararası İşbirliği,
Öğretim Stratejileri,
Örgütsel Davranış,
Pazarlama,
Sosyal Sermaye,
Sosyoloji,
Stratejik Yönetim,
Tarım Ekonomisi,
Turizm,
Yönetim ve Organizasyon

Önemli Tarihler
Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 15 Ağustos 2015
Bildiri Özeti Kabul Bildirimi: 21 Ağustos 2015
Genişletilmiş Özet Son Gönderim Tarihi: 15 Eylül 2015
Sempozyum Kayıt Tarihleri: 21 Ağustos – 15 Eylül 2015
Sempozyum Tarihi: 22-24 Ekim 2015