II.Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi

Kıymetli Bilim İnsanları,

Sizleri Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi’nin ev sahipliğinde University of Central Florida, Jalal-Abad State University ve University of Abuja’nın destekleri ile 20-21-22 NİSAN, 2019 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi’ne davet etmekten büyük kıvanç duyuyoruz.

Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi, sosyal bilimler alanındaki tüm çalışmalara yer vermektedir. Davetimiz, sosyal bilimler alanında çalışma yapan yurt içinden ve yurt dışındaki tüm kişi ve kurumlar için geçerlidir. Kongre sunum dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Kongreye kabul edilen bildiri özetleri ISBN’li Kongre Bildiri Özet Kitabı’nda, bildiri tam metinler ise ISBN’li Kongre Bildiri Kitabı’nda veya Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi’nde tam metin makale olarak hakem değerlendirme süreci sonunda ücretsiz yayınlanacaktır.

Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 2014 yılında kurulmuş olup doçentlik başvuruları ve akademik teşvik kriterlerini taşımaktadır.

Uluslararası II. Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi’ne Aşağıdaki Alanlarda Bildiri Özeti Gönderebilirsiniz.

Afet Yönetimi
Güzel Sanatlar
Politik Ekonomi
Anayasal Gelişmeler
Halkla İlişkiler
Psikoloji
Antropoloji
Hukuk
Risk Yönetimi
Arkeoloji
Hükümet
Sistemleri
Sağlık İşletmeciliği
Bankacılık Uygulamaları
İdarî Özerklik
Sağlık Turizmi
Bankacılık ve Sigorta
İdari Reformlar
Sağlık Yönetimi
Batı Dilleri ve Edebiyatları
İktisat
Sanayileşme
Beşeri Bilimler
İlahiyat
Seçmen Davranışları
Beşeri ve Sosyal Sermaye
İnanç Turizmi
Sinema-TV
Bölge Politikaları
İnsan Hakları ve Demokrasi
Sivil Toplum
Bürokrasi
İnsan Kaynakları
Siyasal Partiler
Coğrafya
İstatistik
Siyasal Psikoloji
Çağdaş Dilbilim
İşletme Yönetimi
Siyasal Sosyoloji
Çok Kültürlülük
İşsizlik ve İstihdam
Siyaset Yönetimi
Dış Ticaret
Kadın Araştırmaları
Sosyal Hizmetler
Din Bilimleri
Kamu Diplomasisi
Sosyal Politika
Din Eğitimi
Kimlik
Sosyal Psikoloji
Doğa Turizmi
Konaklama
Sosyoloji
e-Devlet
Kriz Yönetimi
Spor Ekonomisi
Eğitim Bilimleri
Kültür Turizmi
Spor Finansmanı
Eğitim Yönetimi
Kütüphanecilik
Spor Tesisi İşletmeciliği
Ekonometri
Lojistik
Spor Yönetimi
Ekonomi Yönetimi
Maliye
Stratejik Yönetim
Ekonomik Sistemler
Medya Yazarlığı
Tarih
Enerji
Merkezî ve Yerel Yönetimler
Temel Eğitim
Entegrasyon
Muhasebe
Turizm İşletmeciliği
Etkinlik Yönetimi
Müzik
Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Felsefe Mühendislik Ekonomisi
Uluslararası İlişkiler
Fen ve Matematik Eğitimi
Mühendislik Yönetimi
Uluslararası Ticaret
Finans Örgüt Teorisi
Yerel Yönetimler
Güvenlik ve Adli Bilimler
Örgütsel Davranış
Yönetim ve Organizasyon

Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi E-mail: uysadconference@gmail.com

Kongre Çağrısı