II. Uluslararası Veri Bilimi ve Uygulamaları Konferansı

Değerli meslektaşım,
Yalova Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi desteğinde “2’nci Uluslararası Veri Bilimi ve Uygulamaları Konferansı” Kaz dağları eteklerinde Güre’de, Körfez Termal tesislerinde düzenlenecektir. Veri analizine dayanan hem fen hem sosyal bilimlerden çalışmalarınızı konferansımızdan görmekten kıvanç duyarız.

Konferansımızın ilki geçen yıl 6 farklı ülkeden 100’ün üzerinde akademisyenin katılımı ile düzenlenmiştir. Konferans kapsamında Türkiye’de ilk defa verilerin çevrimiçi paylaşımını mümkün kılan bir veri merkezi platformu oluşturulmuştur.

Konferansımıza gönderilen tüm çalışmalar, özgünlük, teknik, araştırma içeriği, doğruluğu, konferansla ilgisi, katkıları ve okunabilirliği esas alınarak kör hakem süreci ile bilim kurulu tarafından gözden geçirilerek değerlendirilmektedir. Konferansımıza özet metin, tam metin, poster ve sanal sunum olarak katılabilirsiniz. Değerlendirme aşamasından sonra kabul edilen ve sunulan bildiriler tam metin ve özet metin bildiriler kitabımızda yayınlanacaktır. Ayrıca, seçici kurul tarafından belirlenen en iyi 30 bildiri çalışması, makale olarak Data Science and Applications ve Veri Bilimi dergilerinde yayınlanacaktır. Ek olarak yine, seçici kurul tarafından uygun görülen 10 bildiri, IEEE Xplore (Digital Library)’ da taranacaktır.

Konferans dili Türkçe ve İngilizce’dir.

3 – 6 Ekim 2019 tarihleri arasında

Konferansımız güncel Akademik Teşvik ve ÜAK Doçenlik Kriterlerini sağlamaktadır.

Sizleri de Güre – Edremit’te düzenlenecek konferansımızda görmeyi umut ediyor, verilerimizi ve çalışmalarımızı paylaşmaya davet ediyorum.

Doç. Dr. Murat GÖK
Düzenleme Kurulu Başkanı

 

Ana Konular

* Konferansımız, veri analizi üzerine yapılan hem fen hem sosyal bilimlerden çalışmaları kapsamaktadır. Aşağıdaki ana konuların yanı sıra veri temelli tüm çalışmalar kabul edilmektedir.  

 • Mühendislik Bilimleri (Bilgisayar Bilimleri, Biyomedikal, Elektrik ve Elektronik,  Endüstri Mühendisliği, Matematik, İstatistik, Kimya/Polimer Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Ziraat Bilimleri)
 • Doğa Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji)
 • Eğitim Bilimleri (Yetişkin Eğitimi, Çocuk Gelişimi, Özel Eğitim, Okul Öncesi Eğitimi, Yabancı Dil Eğitimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Bilgisayarlı Öğretim Teknolojileri Eğitimi vb)
 • İdari Bilimler (Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler, Siyaset Bilimleri, Sosyal Hizmet vb)
 • İktisadi Bilimler(Ekonometri, Ekonomi, Finans, İktisat, Maliye, Muhasebe, Bankacılık ve Sigortacılık, Finans, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri vb)
 • İşletme (Yönetim Bilişim Sistemleri , Yönetim ve Organizasyon, Örgütsel Davranış, Pazarlama, Uluslararası İlişkiler, Halkla İlişkiler, Pazarlama ve Reklamcılık, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı)
 • Sağlık Bilimleri: (Klinik Araştırmalar, Hasta ve Çalışan Hakları, Hemşirelik, Sağlık Turizmi, Halk Sağlığı Uygulamaları, Sağlık Kurumlarında Kantitatif Teknikler, e-Sağlık, Teletıp, Mobil Sağlık, Yalın Sağlık Hizmetleri, Sağlık Kurumlarında Kalite, Hasta Dostu ve Akıllı Sağlık Hizmetleri)

TEORİK KONULAR

 • Olasılıksal ve İstatistiksel Modeller ve Teoriler
 • Biyoinformatik Analizler
 • Yapısal Eşitlik Modeli ile Meta-Analizi
 • ROC Analizi ve Alternatif Yöntemler
 • FROC ve AFROC Analizi
 • Öğrenme Teorisi
 • Optimizasyon Yöntemleri
 • Veri Sıkıştırma ve Örnekleme
 • İstatistik Öğrenme
 • Evrimsel Hesaplama
 • İşletim Sistemleri
 • Derleyici Tasarımı
 • Derin Öğrenme
 • Finansal Modelleme
 • Tahmin
 • Sınıflandırma
 • Kümelenme
 • Öğrenen Sınıflandırıcılar
 • Paralel ve Dağıtılmış Öğrenme
 • Bilimsel Veriler Ve Büyük Veri Analizi
 • Yapay Zekâ
 • Ölçeklenebilir Analiz Ve Öğrenme
 • Eğitimsel Veri Madenciliği
 • Veri Ön İşleme, Örnekleme ve Azaltma
 • Yüksek Boyutlu Veriler, Özellik Seçimi ve Özellik Dönüşümü
 • Veri Analizi İçin Yüksek Performanslı Hesaplama
 • Veri Bilimi İçin Mimari, Yönetim ve Süreç

MAKİNE ÖĞRENMESİ VE BİLGİ KEŞFİ

 • Bilgi Keşfi Teorileri, Modelleri ve Sistemleri
 • Bilgi Keşfi ve Yönetimi İçin İnsan-Makine Etkileşimi
 • Biyomedikal Bilgi Keşfi, Mikro Dizinin Analizi ve Gen Verileri
 • Yüksek Performanslı Bilgi İşlem İçin Makine Öğrenimi
 • Bulut Üzerinde Makine Öğrenmesi
 • Bilgi Tabanlı Sinir Ağları
 • Yapılandırılmamış ve Çoklu Ortam Verilerinden Bilgi Keşfi
 • Ağ ve Bağlantı Verilerindeki Bilgi Bulma
 • Sosyal Ağlarda Bilgi Keşfi
 • Veri ve Bilgi Görselleştirme
 • Medya Veri Analizlerini Çaprazlama
 • Büyük Veri Görselleştirme, Modelleme ve Analitik
 • Multimedya / Akış / Metin / Görsel Analiz
 • Veri Tabanı Teknolojisi
 • Programlama Dilleri

BİLİŞİMSEL VERİ BİLİMİ

 • Veritabanları
 • Büyük Veri
 • Büyük Veri Analizi İçin Hesaplama Teorileri
 • Örüntü Tanıma Ve Tıbbi Görüntüleme İçin Hesaplamalı Zeka
 • Artımsal Öğrenme – Büyük Verilerdeki Teori, Algoritmaları ve Uygulamaları
 • Seyrek Veri, Özellik Seçimi ve Özellik Dönüşümü
 • Akıllı Bilgi Erişimi
 • Olasılıksal ve Bilgi Teorik Yöntemleri
 • Destek Vektör Makineleri ve Çekirdek Yöntemleri
 • Zaman Serisi Analizi
 • Yüksek Performanslı / Paralel Hesaplama
 • Arama ve Madencilik
 • Veri Toplama, Entegrasyon, Temizlik
 • Veri Görselleştirme
 • Semantik Tabanlı Veri Madenciliği
 • Analizlerden Karar Verme, Gizli Desenler
 • Veri Analizi için Optimizasyon
 • Veri Analizi için Bilgisayar Mimarisi
 • Veri Analizi için Bilgisayar Grafikleri
 • Veri Analizi için Bilgisayar Uygulaması

UYGULAMALAR

 • Biyoenformatik Uygulamalar
 • Biyometri Uygulamaları
 • Biyomedikal Bilişim Uygulamaları
 • Hesaplamalı Sinirbilim Uygulamaları
 • Bilgi Alma Uygulamaları
 • Sağlık Uygulamaları
 • İşbirlikçi Filtreleme Uygulamaları
 • İnsan Etkinlik Tanıma Uygulamaları
 • Doğal Dil İşleme Uygulamaları
 • Web Araması Uygulamalar
 • Görüntü Analizi Uygulamalar
 • Paralel Ve Dağıtık Veri Uygulamaları
 • Veri Akış Madenciliği Uygulamaları
 • Grafik Madenciliği Uygulamaları
 • Mekânsal Veri Madenciliği Uygulamaları
 • Multimedya Veri Madenciliği Uygulamaları
 • Ön İşlem Teknikleri Uygulamaları
 • Veri ve Bilgi Ağı Uygulamaları
 • Veri ve Bilgi Gizliliği Uygulamaları
 • Veri ve Bilgi Semantiği Uygulamaları
 • Akıllı Şebeke Uygulamalarında Veri Yönetimi
 • Veri Madenciliği Algoritmaları Uygulamaları
 • Veri Madenciliği Sistemleri Uygulamaları
 • Veri Yapıları ve Veri Yönetimi Uygulamaları
 • Veri Tabanı ve Bilgi Sistemi Performansı Uygulamaları
 • Elektronik Ticaret ve Web Teknolojileri Uygulamaları
 • Elektronik Hükümet ve Katılımcı Başvurular
 • Sensör Veri Yönetimi Uygulamaları
 • Veri Tabanı Sistemleri ve Uygulamaları
 • İstatistiksel ve Bilimsel Veri Tabanları Uygulamaları
 • Zamansal, Mekânsal Ve Yüksek Boyutlu Veri Tabanları
 • Güvenlik ve Bilgi Güvencesi
 • Yumuşak Bilgi İşlem
 • Yazılım Mühendisliği
 • Web ve İnternet Hesaplama
 • Teorik Bilgisayar Bilimleri
 • Doğal Dil İşleme Uygulamaları
 • Bilişim Teknolojisi Yönetimi
 • Modelleme ve Simülasyon

http://www.icondata.org/tr