II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu

II. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA EĞİTİM ve SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU

Son yıllarda bilimsel faaliyetlerde görülen hızlı ve etkili değişim neticesinde Gaziantep Üniversitesi Nizip Eğitim Fakültesi olarak bu gelişmelere katkı sağlamak amacıyla Eğitim Bilimleri Araştırmaları Derneği ile birlikte bilimsel bir sempozyum (Bilgi Şöleni) düzenlenecektir. Bu vesileyle siz kıymetli bilim insanlarını aramızda görmekten ve bilgi birikiminizden faydalanmaktan onur duyarız.

Prof. Dr. Mehmet ÖZASLAN
GAÜN Nizip Eğitim Fakültesi Dekanı

Sempozyumun Adı: II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu

Sempozyumun Yeri: Gaziantep, Nizip

Sempozyum Tarihi: 5-7 Mayıs 2016

Sempozyumu Düzenleyenler: Gaziantep Üniversitesi Nizip Eğitim Fakültesi Dekanlığı ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Derneği.

Sempozyumun Amacı: II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Türk Dünyası Coğrafyasında yer alan tüm Türk Halklarının bulunduğu coğrafyayı ve evrensel nitelikte olup, yazılı konu alanlarını kapsayacaktır.
Sempozyumda sunulması kabul edilen bildirilerin özetleri bildiri özet kitabında yer alacak, bildiri tam metinleri konuyla ilgili bilim kurulunda yer alan üç üyenin değerlendirmesinden sonra kitap bölümü olabilecek veya hakem süreçlerinden geçtikten sonra ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde basılabilecektir.
Sempozyumla ilgili bilgilere Gaziantep Üniversitesi internet adresinden ve Eğitim Bilimleri Araştırma Derneği’nin http://www.tebad.org/ adresinden ulaşılabilir.

Sempozyum Konuları


1-EĞİTİM BİLİMLERİ

Sosyal Alanlar Eğitimi
Fen – Matematik Alanları Eğitimi
Sağlık Alanları Eğitimi

2-SOSYAL BİLİMLER

İletişim Bilimleri
Halk Bilimleri
Ekonomi
Coğrafya (beşeri, ekonomik, sosyal, siyasi, kültürel…)
Tarih Bilimleri
Arkeoloji Paleografi
Jeneoloji
Nümizmatik
Uluslararası İlişkiler
Dil Bilimi
Siyaset Bilimi
Psikoloji
Müzikoloji
Filoloji
Hukuk
İşletme
Suç Bilimi
Spor Bilimleri
Sanat Tarihi
Felsefe
Sosyoloji
Antropoloji (sosyal ve kültürel)
İnsan Hakları
Etnoloji
Demografi
Teoloji

3-TÜRK DÜNYASI
Türk Dünyasının Dünü, Bugünü, Yarını çerçevesinde yukarıda bahsedilen konu başlıkları sempozyumda değerlendirilecektir.

4-ÖZEL KONULAR
Türk Dünyasında Su Meselesi
Türk Dünyasında Çevre Problemleri
Türk Dünyasının Entegrasyonu
Türk Dünyasında Yüksek Eğitim Programlarının Uyumu
Türk Cumhuriyetlerinde Tarih Eğitimi ve Ortak Tarih Yazımı
Geçmiş ve Gelecek Arasında Kutadgu Bilig
Türk Kolektif Belleğinin İnşasında Dede Korkut Hikayelerinin Yeri
Türkistan’da Ceditçilik ve Günümüze Etkileri
Ahmet Yesevi ve Türk Dünyasına Yansımaları

Sempozyum Takvimi

Etkinlik     Tarih
Özet Gösterme Son Tarih 3 Nisan 2016
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı 6 Nisan 2016
Katılım Ücreti Yatırma 15 Nisan 2016
Sempozyum Programının İlanı 21 Nisan 2016

http://turkcess.org/index.php

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.