II. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi

II. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi

“Türk Dünyasını” Soğuk Savaşın sona ermesine paralel olarak Avrupa’nın doğusundan Uzak Asya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada ortaya çıkan en önemli jeopolitik unsur olarak ifade etmek abartı olarak kabul edilmemelidir. Türk Dünyasını oluşturan ülke ve toplulukların demokratik birer millet olarak gelişmeleri, reel egemenliklerinde artış sağlayabilmeleri ve dünya barışına katkıda bulunabilmelerinin başlıca hamlesi bilgi toplumu doğrultusunda işbirliğine dayalı atılacak adımlardır. Son çeyrek asra bakıldığında bu geniş coğrafyadaki ilişkilerin giderek arttığı görülmektedir. Bu ilişkilerin politik, siyasi, ekonomik, askeri ve kültürel olduğu kadar bilimsel olarak da geliştirilmesi Türk Dünyası’nın geleceği adına ihmal edilmemesi gereken bir davranış olarak değerlendirilmelidir. Hatta uzun vadede kültürel kimlik ve milli ortaklıklarımızdan yola çıkarak bilimsel birliktelik ile taçlandıracağımız çalışmalar hem Türk milletinin hem de Avrasya coğrafyasının kaderini belirleyecektir.

Bu doğrultuda Türk Eğitim-Sen ve UAESEB olarak; 2016 Yılının UNESCO tarafından Hoca Ahmet Yesevi Yılı ilan edilmesi nedeniyle 1-4 Aralık 2016 tarihlerinde Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi’ni, 7-10 Aralık 2017 tarihleri arasında da Mühendislik ve Fen Bilimleri alanında Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi düzenledik.

Türk Dünyası’nın geleceğine yatırım yapmak ve bilimsel işbirliğine yeni bir katkı sunmak amacıyla, Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi ve UAESEB tarafından 2018 yılında da II. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi düzenleyeceğiz. Kongremiz; 7-8 Aralık 2018 tarihleri Antalya’da gerçekleştirilecektir. Ayrıca kongre esnasında Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Bilimler Karma Sergisi düzenlenecektir. Bu kongre ve serginin de gerek Türk Cumhuriyetlerinden gerekse diğer ülkelerden katılan bilim insanlarının Türk Dünyası’nın sosyal bilimler ve eğitim alanındaki meselelerinin tartışması ve ortak bir sonuç bildirgesinin yayınlanması bakımından son derece büyük katkılara matuf olacaktır.

Bu anlamda eğitim sendikalarımız arasında yapılan bu faaliyet kendi kabını aşarak kurulan irtibatlar ve iletişim köprüleri sayesinde başta yerel yönetimler ve bürokrasi olmak üzere ticaret ve sivil toplum gibi alanlarda da yeni işbirliği sahaları oluşturacaktır. İşbirliği platformlarındaki bilimsel çalışmalar; gelişme, sınır aşan sorunlara yönelik çözümler üretme, siyasi ve kültürel yakınlaşmayı arttırma, yeni ortaklıkların tesisi noktasında önemli rol oynayacaktır. 7-8 Aralık 2018 tarihinde düzenlenecek ve sadece Türk Eğitim-Sen ve UAESEB üyelerinin katılımına açık olan II. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresinin Türk bilimine katkılar sunmasını, Türk Dünyasının birliğine ve dirliğine yönelik politikalar üretmesi hususunda faydalı olmasını diliyoruz.

Konu Başlıkları
Eğitim Bilimleri Alanı

Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi

Eğitim Bilimleri

Güzel Sanatlar Eğitimi

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi

Özel Eğitim

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Temel Eğitim

Yabancı Dil Eğitimi

Filoloji

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Çeviribilim

Klasik Türk Edebiyatı

Türk Dili

Türk Halk Bilimi

Halk Kültürü

Yeni Türk Edebiyatı

Güzel Sanatlar

Geleneksel Türk Sanatları

Hukuk

İlahiyat

Türk İslam Edebiyatı

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Arkeoloji

Atatürk İlkeleri

Avrupa Birliği

Bankacılık ve Sigortacılık

Beşeri ve İktisadi coğrafya

Bilgi ve Belge Yönetimi

Türk Dünyası İle İlgili Bölgesel Çalışmalar

Çağdaş Dünya Tarihi

Çocuk Gelişimi

Dilbilimi

Ekonometri

Eski Anadolu Tarihi

Eski Ön Asya Tarihi

Felsefe

Finans

Antropoloji

Paleoantropoloji

Coğrafya

Gazetecilik ve Medya Çalışmaları

Gelişim Psikolojisi

Genel Türk Tarihi

Görsel İletişim Tasarımı

Halkla İlişkiler

İktisadi Düşünce

İktisat Tarih

İletişim Çalışmaları

Kamu Yönetimi

İktisat

Maliye

Muhasebe

Organizasyon

Tarih

Asya Tarihi

Müslüman Türk Devletleri ve Toplumları Tarihi

Türk ve İslam Düşünce Tarihi

Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti

Psikoloji

Pazarlama

Reklamcılık

Sanat Tarihi

Sinema

Siyasal Düşünceler

Siyasal Hayat ve Kurumlar

Siyaset Bilim

Sosyal Hizmet

Sosyal Politika

Sosyal ve Kültürel Antropoloji

Sosyoloji

Turizm

Türk İslam Sanatı

Uluslararası İktisat

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası Ticaret

Yerel Yönetimler

Yönetim

Yükseköğretim Çalışmaları

Kongre

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.