II. ULUSLARARASI TESAM Sosyal Bilimler Kongresi

II. ULUSLARARASI TESAM Sosyal Bilimler Kongresi

TESAM
II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER
KONGRESİ

1 – 2 KASIM 2017 BURSA
“Medeniyetler İttifakı ve Medeniyetler Çatışması Paradoksunda Türkiye Nereye
Gidiyor”
“Quo Vadis Türkiye?”
“Ekonomik, Siyasal, Sosyal ve Güvenlik Boyutlarıyla Türkiye’nin Gelecekteki
Konumu”

GENEL KONU BAŞLIKLARI
Türkiye’nin Yakın Gelecekteki Konumu’nun;
Tarihi Arka Planı,
Ekonomik Boyutları,
Siyasal Boyutları,
Sosyolojik Boyutları,
Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik Boyutları,
ve Dini Boyutları.

II. TESAM ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
1 – 2 KASIM 2017 / BURSA

TESAM–Ekonomik Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından, Uludağ
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ortaklığıyla 1 – 2 KASIM 2017
tarihlerinde “Quo Vadis Türkiye? (Ekonomik, Siyasal, Sosyal ve Güvenlik
Boyutlarıyla Türkiye’nin Gelecekteki Konumu)” ana başlığı altında II. ULUSLARARASI
TESAM Sosyal Bilimler Kongresi düzenlenecektir.

Kongre ile son dönemde gündemden düşmeyen bir soru olan “Türkiye nereye
gidiyor?” sorusuna yönelik olarak uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, ekonomi,
sosyoloji, tarih, felsefe disiplinleri çerçevesinde yaklaşımlar ele alınarak, farklı ve
özgün bakış açılarıyla konuya yaklaşan araştırma ve incelemelere yer verilmesi
amaçlanmaktadır.

Kongrede yer alması planlanan bazı başlıklar aşağıda sunulmuştur. Bildiri konuları bu
başlıklarla sınırlı olmayıp Kongrenin genel çerçevesine uyulması ve konu dışına
çıkılmaması şartıyla gönderilen diğer tebliğ özetleri de değerlendirmeye alınacaktır.

DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Hasan KÖNİ (İstanbul Kültür Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet YÜCE (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Önder KUTLU (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Prof. Dr. Tayyar ARI (Uludağ Üniversitesi)

BİLİM KURULU
Ahmet ÖZKİRAZ, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Alparslan CEYLAN, Atatürk Üniversitesi
Barış ÖZDAL, Uludağ Üniversitesi
Doğan ŞENYÜZ, Uludağ Üniversitesi
Dosay KENJETAY, Eurasian National University, Kazakistan
Ekaterina CLİMENKO, Stanford University, ABD
Erdal BAYRAKÇI, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Ferhat PİRİNÇÇİ, Uludağ Üniversitesi
Fırat Purtaş, Gazi Üniversitesi
Fikri PALA, Uludağ Üniversitesi
Hasan ONAT, Ankara Üniversitesi
İlhami DURMUŞ, Gazi Üniversitesi
Jibril Hamman YOLA, Bayero University, Nijerya
Kamuran REÇBER, Uludağ Üniversitesi
Kemalettin KUZUCU, Marmara Üniversitesi
M. Ozan BAŞKOL, Uludağ Üniversitesi
Mehmet Ali AYDEMİR, Selçuk Üniversitesi
Mehmet Sait Dilek, Atatürk Üniversitesi
Mehmet Seyfettin EROL, Gazi Üniversitesi
Mefail HIZLI, Uludağ Üniversitesi
Murat ŞENTÜRK, İstanbul Üniversitesi
Mustafa Nail ALKAN, Gazi Üniversitesi
Meşti İSMAİLOV, Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan
Müşfika Nazan ARSLANEL, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Metin ÖZDEMİR, Uludağ Üniversitesi
Oktay Tanrısever, Ortadoğu Teknik Üniversitesi
R. Kutay KARACA, Nişantaşı Üniversitesi
Sevinç RUİNTAN, Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan
Şenol Kantarcı, Akdeniz Üniversitesi
Tuncay ÖĞÜN, Muğla Üniversitesi
Ulvi KESER, Girne Amerikan Üniversitesi, KKTC
Vadim ATNACHEV, Nort-West Institute of Administration, Rusya Federasyonu
Yıldız Deveci BAŞKUŞ, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

SEKRETERYA
– Muhammet AYDOĞAN (TESAM)
– Fatih BİLGİN (TESAM)

ÖNEMLİ TARİHLER
Özet gönderim son tarihi: 13 Ekim 2017
Kabul edilen özetlerin bildirimi: 20 Ekim 2017
Özet kitabının ve programının yayımlanması: 27 Ekim 2017
Kongre tarihi: 1 – 2 Kasım 2017
Nihai metinlerin gönderilmesi: 10 Kasım 2017

KATILIM ÜCRETİ
Kongre için herhangi bir katılım ücreti talep edilmemektedir.

KONGRE YERİ
Kongre, Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde yapılacaktır.

ULAŞIM VE KONAKLAMA
Ulaşım ve konaklama ücretleri katılımcılara ait olup, anlaşmalı otellerde indirimli
konaklama yapılabilmektedir. Detaylı bilgi için www.tesam.org.tr adresinden anlaşmalı
otellere ulaşılabilir.

KONGRE WEB SİTESİ
tesam.org.tr/kongre2017

KONGRE KATILIM KOŞULLARI
Özet Gönderimi ve Değerlendirme
Kongreye gönderilen çalışmaların daha önce hiçbir yerde sunulmamış veya
yayımlanmamış olup, özgün çalışmalar olması gerekmektedir.
Kongreye, yurt içi ve dışından konuyla ilgili akademisyen ve araştırmacıların katılımına
açıktır. Yazarlar, İngilizce bildiri de sunabilirler.
Bildiri özetleri aşağıda istenilen bilgileri içerecek biçimde en geç 13 Ekim 2017
tarihinde kadar tesamcongress@gmail.com adresine ekli dosya olarak gönderilmelidir.
Bildiri özetleri, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanacaktır.
Bildiri önerileri Kongre konularına, bilimsel şartlara uygunluk ve çalışmanın özgünlüğü
dikkate alınarak Düzenleme ve Bilim Kurulu Üyeleri’nce değerlendirilecektir. Kurul
üyelerinin yapacağı değerlendirmeler kabul / ret biçiminde olacaktır. Kongrede sözlü
olarak sunumu gerçekleştirilecek bildirilerden seçilenler TESAM Akademi Dergisi’nde
(Turkish Journal of TESAM Academy) yayınlanacaktır.