II. Uluslararası Tarım Gıda ve Kongresi

II. ULUSLARARASI TARIM VE GIDA KONGRESİ

KASIM 2014 -ANTALYA

Kongremizin Düzenleme Kurulu Başkanlığını yürüten, Prof. Dr. Nevzat YALÇINTAŞ’ la birlikte Rusya Parlamentosunun alt kanadı DUMA’da Rusya-Türkiye Dostluk Grubu Koordinatörlüğü’nüde yapan Malik Kerimov ve DEİK Türk – Malezya, Singapur ve Tayvan İş Konseyleri Başkan Yardımcısı Tarkan Deniz, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Alpay, TÜMESKOM Genel Başkanı Burhan Er, Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu, Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. H. Güçlü Yavuzcan, Enerji Federasyonu Genel Başkanı Osman Özbay, Türkiye Sulama Kooperatifleri Genel Başkanı Halis Uysal, Türkiye Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Balaban, ODTÜ’den Prof. Dr. Fatih Yıldız, Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Hanım Halilova, Prof. Dr. Ali Bilgili, Prof. Dr. Cem Özkan, Atatürk Üniversitesinden Prof. Dr.M. İrfan AKSU, Doç. Dr. Murat Karaoğlu, Dr. Nilüfer S. Çoban’ın ve bir çok sektör temsilcisi, firma, bürokrat, Sivil Toplum Kuruluşun unda içinde bulunduğu kongre çalışmalarımız hızla devam etmektedir.

Projenin Kısa Tanımı:
Konfederasyonumuz; Kongremize 80 ülke ve 80 ülkeden 3000’den fazla şirket yöneticisi, 80 üniversiteden akademisyen, bürokrat, perakendeciler, imalatçı, fabrika sahibi, üretici önderleri, zincir restoran ve otel sahipleri, üretici birlikleri, tarımsal kooperatifler, ulusal ve uluslararası arenada tarım ve gıda sektörüne yön veren kurum ve kuruluşlar yani dünya üzerindeki sektörün tüm paydaşlarını bir araya gelecektir.
Bir araya gelecek olan bu sektör temsilcilerinin tarım ve gıda üretimi, üretim teknolojileri, ithalatı, ihracatı, ürettikleri politikaları ve bilimsel çalışmalarıyla dünyaya yaptığı önemli katkıları ve gelecekte 2023 yılına kadar yapacağı katkıları değerlendirme imkânı bulacaktır.
Kongre başta ülkemizin gıda ve tarımsal üretimindeki potansiyellerini, alt yapılarını, geldiği bilgi ve teknolojik seviyesini, yetişmiş insan gücünü, bu konudaki firmaların teknik düzeylerini gösteren bir platform olacaktır.
Kongrede; Sempozyum, panel, çalıştay, ikili ve çoklu görüşmeler, firmaların ürünlerini ve teknolojilerini sergileyebileceği stantlar, örnek işletme gezileri, ödül töreni, kokteyl ve yemekli toplantılar, açılış, kapanış törenleri ve diğer programlar sektördeki tüm aktörlerin birbirini arada başka bir faktör olmadan birebir tanımasına, ağlar ve ilişkiler kurmasına yardımcı olacaktır.
Katılımcıların ve ziyaretçilerin tarım, gıda sektöründe mikro ve makro tabloyu görme imkânı sahip olacaktır. Bu şekilde, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası fırsatları görme ve değerlendirme imkânı oluşacaktır.
Bütün bu faaliyetler ülkemiz başta olmak üzere tarım ve gıda sektörüyle ilişkili olan, çalışan, yatırım yapan, yatırım yapmayı düşünen herkesin vizyonunu genişletmiş, yeni teknolojileri görmüş, inceleme ve mukayese etme imkânı bulmuş, sektöre yönelik ithalat, ihracat ve istihdamda yeni ufuklar açılmış, çarpan etkisiyle bu sektörde çalışan insanların yaşam kalitesini refah düzeyini artırmış olacaktır.

Projede hangi faaliyet(ler) gerçekleştirilecek?
Kongrede; Sempozyum, panel, çalıştay, ikili ve çoklu görüşmeler, firmaların ürünlerini ve teknolojilerini sergileyebileceği stantlar, örnek işletme gezileri, ödül töreni, kokteyl ve yemekli toplantılar, açılış, kapanış törenleri ve diğer programlar sektördeki tüm aktörlerin birbirini arada başka bir faktör olmadan birebir tanımasına, ağlar ve ilişkiler kurmasına yardımcı olacaktır.
Bu faaliyet(ler) ülkemizin tanıtımına nasıl katkıda bulunacak?
Bir araya gelecek olan bu sektör temsilcilerinin tarım ve gıda üretimi, üretim teknolojileri, ithalatı, ihracatı, ürettikleri politikaları ve bilimsel çalışmalarıyla dünyaya yaptığı önemli katkıları ve gelecekte 2023 yılına kadar yapacağı katkıları değerlendirme imkânı bulacaktır.
Kongre başta ülkemizin gıda ve tarımsal üretimindeki potansiyellerini, alt yapılarını, geldiği bilgi ve teknolojik seviyesini, yetişmiş insan gücünü, bu konudaki firmaların teknik düzeylerini gösteren bir platform olacaktır.
Ülkemize davet edilen 80 ülke temsilcileri ülkemizin tarımsal potansiyeli tanımamın yanında ülkemizin coğrafi ve kültürel güzelliklerini de görme, tanıma şansına ulaşacaktır. Kongremiz içinde düzenlenecek gezi programı içinde Dünyanın en güzel cennetlerinden biri Antalya’mızı tanıma şansına sahip olacaklardır. Kongremizi Antalya’da düzenleme sebeplerimizden bazıları Antalya’mızın hem turizmde ve konaklama ülkemizde birinci sırada olması hem de Antalya’mız tarım alanında birinci sırada olmasıdır.
Kongre içinde davetli konuklarımızın mola verilen ve stant alanlarında, koridorlar da Ülkemizin Kültürel ve Coğrafi açıdan tanıtıcı sinevizyonların olmasını sağlayarak tanıtım yapmak arzusundayız.

Projeye hangi ülkelerden, hangi unvanlı kaçar kişi katılacak?
Konfederasyonumuz; Kongremize 80 ülke ve 80 ülkeden 3000’den fazla şirket yöneticisi, 80 üniversiteden akademisyen, bürokrat, perakendeciler, imalatçı, fabrika sahibi, üretici önderleri, zincir restoran ve otel sahipleri, üretici birlikleri, tarımsal kooperatifler, ulusal ve uluslararası arenada tarım ve gıda sektörüne yön veren kurum ve kuruluşlar yani dünya üzerindeki sektörün tüm paydaşlarını bir araya gelecektir.

Katılımcılar kimlerdir?
Kongreye Ulusal, Uluslararası Tarım ve Gıda sektöründe yer alan, söz sahibi olan Kamu, Kurum, Kuruluş ve Sivil Toplum Kuruluşları, Ulusal, Uluslararası Üniversiteler, İş adamları, Kooperatifler, Birlikler, Üreticiler, Tüketici Kuruluşlar, Bürokratlar, Sektör temsilcilerini davet edilmiştir. Kısaca tarladan sofraya sektörün tüm paydaşları bir araya gelecektir.

Projenin Kısa ve Uzun Vadeli Amaçları:
Bir araya gelecek olan bu sektör temsilcilerinin tarım ve gıda üretimi, üretim teknolojileri, ithalatı, ihracatı, ürettikleri politikaları ve bilimsel çalışmalarıyla dünyaya yaptığı önemli katkıları ve gelecekte 2023 yılına kadar yapacağı katkıları değerlendirme imkânı bulacaktır.
Kongre başta ülkemizin gıda ve tarımsal üretimindeki potansiyellerini, alt yapılarını, geldiği bilgi ve teknolojik seviyesini, yetişmiş insan gücünü, bu konudaki firmaların teknik düzeylerini gösteren bir platform olacaktır.
Kongrede; Konferanslar, panel, çalıştay, ikili ve çoklu görüşmeler, firmaların ürünlerini ve teknolojilerini sergileyebileceği stantlar, örnek işletme gezileri, ödül töreni, kokteyl ve yemekli toplantılar, açılış, kapanış (gala) törenleri ve diğer programlar sektördeki tüm aktörlerin birbirini arada başka bir faktör olmadan birebir tanımasına, ağlar ve ilişkiler kurmasına yardımcı olacaktır.
Katılımcıların ve ziyaretçilerin tarım, gıda sektöründe mikro ve makro tabloyu görme imkânı sahip olacaktır. Bu şekilde, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası fırsatları görme ve değerlendirme imkânı oluşacaktır.
Bütün bu faaliyetler ülkemiz başta olmak üzere tarım ve gıda sektörüyle ilişkili olan, çalışan, yatırım yapan, yatırım yapmayı düşünen herkesin vizyonunu genişletmiş, yeni teknolojileri görmüş, inceleme ve mukayese etme imkânı bulmuş, sektöre yönelik ithalat, ihracat ve istihdamda yeni ufuklar açılmış, çarpan etkisiyle bu sektörde çalışan insanların yaşam kalitesini refah düzeyini artırmış olacaktır.

Kongre Programı İçinde Gerçekleşmesi Planlanan
Organizasyonlar;
Açılış Töreni;
Kongre 7 Kasım 2014 tarihinde saat 10.30 da açılış programı düzenlenecektir. Kongre açılışında Uluslararası üst düzey misafirlerimizden ve Türkiye Cumhuriyeti devletimizin devlet erkânından teşrif edecek büyüklerimizin konuşmaları (Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımıza davet çıkarılmış konu ile ilgili kendileri bilgilendirilmiştir.) ile açılış gerçekleşecektir.

Konferanslar;
Ulusal ve uluslararası davetli konuşmacılarımızın panelist olacağı ve uluslararası sektörel camiada önde olan ve aşağıda bilgilerinize sunulan konularda istişare edilecek, akademik seviyede bildiriler hazırlanılacaktır. Bu bildiriler kitap haline getirilerek ulusal ve uluslararası sektör temsilcilerine katılımcılara dağıtılacaktır.

Toplam 4 günde ve 4 salonda gerçekleşmesi planlanan konferans başlıkları;
1. Hayvancılık, Hayvancılık Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği
2. Bitkisel Üretim, Bitkisel Üretimde Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele
3. Su Ürünleri Sektörü, Kültür Balıkçılığı ve bu yolla elde edilen ürünlerin işlenmesi
4. Gıda Güvenliği ve Halk Sağlığına Etkileri
5. Organik Tarım Kavramı, Organik Tarımın Dünya ve Türkiye’deki Durumu
6. Tarım ve Gıda Ürünlerinde Ulusal ve Uluslararası Sertifikasyon
7. Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Geliştirilmesi
8. Kırsal Alanda Ekonomik ve Sosyal Kalkınma ( Yerel Yönetimlerin Kırsal Kalkınmadaki Rolü)
9. Doğal Kaynakların Yönetimi ve Çevre
10.Tarım ve Gıdada Sektöründe Mekanizasyon ve Teknoloji
11.Tarım Politikaları Kapsamında Sağlanan Destekler ve Kırsal Yoksulluk
12.Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (Yarar, Zarar ve Uluslararası Mevzuatı)
13.Küresel İklim Değişikliğinin Uluslararası İlişkiler Boyutu,Tarımsal Uygulamalara Etkisi
14.Kırsal Göç ve Tarım Politikası Arasındaki İlişki
15.Dünya Bankası Kredileriyle Destekli Tarım Projelerinin Tarımına Etkileri
16.Sürdürülebilir Kalkınmada Kırsal Alan Planlaması
17.Dünya Biyo-Enerji Piyasalarında Hedefler ve Dünya Gıda Fiyatları Üzerine Olası Etkileri
18.Kırsal Kalkınmada Kırsal Turizmden Yararlanma Olanakları
19.Kanatlı Eti Sektöründe Ortaya Çıkan Gelişmeler, Sorunlar ve Öneriler
20.Kırsal Alanlarda İstihdam Politikaları Üzerine Değerlendirme
21.Dünya’da Açlık, Yoksulluk ve Obezite
22.Yerel Ürünlerin Ekonomik Kalkınmadaki Önemi
23.Gelişmekte Olan Ülkelerde Tarım-Çevre-Ekonomi Etkileşimi
24.Tarım ve Gıda Ürünleri Fiyatlarında Yaşanan Sorunlar ve Öneriler
25.OECD Ülkelerinde Hayvansal Ürün Politikaları ve Bu Politikaların Sonucu
26.Avrupa Birliği’ne Adaylık Sürecinde Türkiye Tarımın Genel Durumu
27.Dünya Tarım Ticareti Serbestleşme Süreci ve Tarımsal Pazarlama
28.Teknolojinin Tarımsal Üretim ve Ürünlerinin Pazarlamasındaki Konum ve Önemi
29.Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası ve Uluslararası Ticarete Etkileri
30.Dünya’da Su ve Su Ürünleri ile İlgili Politikalar
31.Ekonomik Krizler ve Tarımsal Kooperatiflerin Önemi
32.Tarımının Küreselleşmesi ve Ortaya Çıkardığı Toplumsal Problemler

Çalıştay;
Tarım ve Gıda Konfederasyonu’na bağlı kuruluşlar, temsilcilikler, Kongre Düzenleme Kurulu kongre hakkında genel bir çalışma yapacak, Kongrenin katılımcılara ve ülkemize daha fazla ne katabileceği konusunda çalışmalar yapacaktır.
Tarım ve Gıda Konfederasyonu uluslararası katılımcı Sivil Toplum Kuruluşları ile ülkemiz tarım ve gıda sektörü menfaatine nasıl bir iş birliği yapılabileceği konusunda çalışmalar yapacaktır. Bu katılımcılarla birlikte Konfederasyonun uluslararası temsilcilik ağını güçlendirme konusunda çalışmalar yapacaktır.
Kongreye katılım sağlayarak yazılı, sözlü, poster bildiri sunan gerçek ve tüzel kişiliklerin bildirilerini Konfederasyon ve ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte değerlendirecektir.

İkili ve Çoklu Görüşmeler;
Kongreye kayıt yaptıran ve katılım sağlayan gerçek ve tüzel kişilikleri kongre öncesinde ve kongre sırasında planlama yaparak, kişiliklerden gelen talepler doğrultusunda özel salonlarda görüşmeler yaptırarak iş, istihdam, ithalat ve ihracat konularında kontak kurmalarına, tanışmalarına ve kartvizit alış-verişi ile kişiliklerin birbirlerini tanıma fırsatı sunmalarına yardımcı olunacaktır.

İkili Görüşmeler Nedir?
Bu organizasyona katılım gösteren firmalarımız, gerçek ve tüzel kişilker stantlarını ziyaret edecek yerli ve yabancı ziyaretçilerin profil bilgilerine; İkili Görüşmeler gerçekleşmeden sahip olmalarına yardımcı olunacaktır.
Organizasyon boyunca aynı çatı altında konaklama imkânı sunan kongre nitelikli ziyaretçilerle yapabileceğiniz iş birliklerinin en iyi düzeyde oluşturulmasına ve 4 gece 5 gün boyunca bir arada bulunarak tanışma, görüşme ve bağlantı kurma olarak nitelendirdiğimiz üç aşamayı organizasyon alanında gerçekleştirebilme imkânı sunmaktadır.
İkili Görüşmeler Nasıl Gerçekleşiyor;
Ulusal ve Uluslararası davetli olan Sivil toplum kuruluşları, Kooperatifler, Birlikler, iş adamları, bilim adamları ile ikili görüşmeler gerçekleştirilmektedir.
• Kongremize kayıt yaptıran gerçek ve tüzel kişilikler belirtilerek katılımcı listesi hazırlanılacak bu listeyi sürekli güncelleyerek tüm ziyaretçilerimize ulaştıracağız.
Bu listeden görüşme yapmak isteyen kişi randevu istediği kişiyi tarafımıza bildiriyor, bu kişilerin görüşme talepleri listelenip randevu programı oluşturuluyor. Toplanan talepler katılımcı kişiliklere program dâhilinde iletiliyor. Randevu taleplerine olumlu cevap alan kişilikler kendileri için hazırlanan oda ve/veya masalarda görüşmelerini gerçekleştirecektir.

Tarım ve Gıda Konfederasyonu Kongre Düzenleme Kurulu

Genel Başkanı Başkanı

Hakan YÜKSEL Prof. Dr. Nevzat YALÇINTAŞ

Stantlar;
Kongre alanında kongreye katılım sağlayan ulusal ve uluslararası firmalar için fuaye alanı hazırlanacaktır. Bu fuaye alanın firmalar ürünlerini, teknolojilerini sergileme, tanıtma, gelen katılımcılarla tanışma, kartvizit alış-verişi yapma ve isterse satış yapma hakkına kavuşacaktır. Bu alandan firmalar 3×2 M2 ve katları şeklinde kiralama yapabileceklerdir.
Stant Kuracak Firmalara Sağlatılacak Hizmetler ve Genel Bilgilendirme
– Standart panel duvarlarla stand konstrüksiyonu
– Stand kurulumu, elektrik ve aydınlatma.
– Firma alınlık yazısı.
– Stand zemin temizliği.
– 1 Adet masa 2 adet sandalye.
– 100 watt aydınlatma armatürü ve kablolu grup priz.
– 2 araçlık ücretsiz otopark ve internet fişi
– 2 Kişilik fuar ve konferans davetiyesi hizmeti verilecektir.
– Standlar kongre tarihinden 1 gün öncesi tarihine kadar kurulacaktır.
– Daha sonra duyurulacak olan saatler dışında herhangi bir malzeme taşıması ve kurulum işlemine izin verilmeyecektir.
– Stand kurulumlarında, kendi özel stand malzemesini kullanmayacak firmalar için tarafımızca standart stand malzemesi ile kurulum yapılacaktır.
– Standlar kurulduktan sonra, tahsis edilen alanların dışına çıkılmamasını ve komsu stand alanlarının ihlal edilmeyecek şekilde düzenleme yapılmasını rica ederiz.
– Her 6 metrekarelik stand için, firmalara 1 kişilik ücretsiz firma temsilcisi kayıt hakkı verilecektir.
– Stand kurulumu, acentemiz personeli nezaretinde yapılacaktır.
– Stand alanları Kongre kapanış tarihlerine açık tutulacaktır.
– Stand alanlarının açık olduğu saatlerde firma temsilcilerinin stantlarda bulunması gerekir.
– Kuruluşumuz stand alanlarında meydana gelecek kayıp, çalıntı vb. durumlarda sorumluluk kabul etmeyecektir.
– Kongre merkezine dışarıdan yiyecek ve içecek maddesi getirilmesi yasaktır. Getirilmesi halinde kongre merkezinin belirleyeceği ücret uygulanacaktır.
– Kongre merkezinin duvarlarına herhangi bir şey asılması, yapıştırılması yasak olup, aksi durumda meydana gelecek zararlar ile ilgili olarak, firmanın kendisi sorumlu kabul edilecektir.
– Standların genel temizliğinden kuruluşumuz ve fuar personeli kesinlikle sorumlu değildir. Stantların temizliği bizzat firmanın kendi sorumluluğundadır.

Örnek İşletme ve Kültürel Gezileri
Kongrenin 3. günü Antalya merkezine yakın olan Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Merkezi (BATEM) ve 2-3 örnek özel teşebbüs işletmelere gerekli izinler alınarak davetlilerimiz arasından gönüllü 100- 200 kişilik bir grubu bu işletmelere gezi programı oluşturulmuştur.
Bu işletmelerde kullanılan ve üretilen ürünleri, bu ürünleri üretmekte kullanılan teknolojisi ve uygulamaları yerinde görmeleri, değerlendirmeleri, görüş ve önerilerini sunmaları için bir fırsat oluşturmuş olacağız.
Bu işletmelerin ziyaretinden dönüşte Dünyanın en güzel şehirleri arasında sayılan Antalya’mız içinde bulunan eşsiz tarihi harabelerden, turistlik yerlerimizden gerekli izinler alınabilenleri ziyaret edecekler. Kongremize gelen bu uluslararası misafirlerimize unutamayacakları bir gün yaşatmayı, ülkelerine geri döndüklerinde bu güzel ülkemizin tanıtımında tarafımıza yardımcı olacakları, yaşadıkları ve gördükleri deneyimlerini resimleyip, çevrelerine ve sosyal medyalarında tavsiye edecekleri kanaatindeyiz.

Kokteyl ve Yemekli Toplantılar;
Kongremiz toplamda 4 gece 5 gündüzden oluşmaktadır. Kongre içinde belirlenecek gecelerde ulusal ve uluslararası katılımcılarımızla samimi bir ortamda tanışma ve kaynaşmanın artacağı, sıcak bir sohbet ortam hazırlamak amacıyla kokteyller düzelecektir.

Gala ve Ödül Töreni;
Kongremize katılan ulusal ve uluslararası katılımcılarımızdan Yazılı, Sözlü ve Poster Bildirilerde 1.2.3. seçilen bildiri sahiplerine,
Kongremize doğrudan destek veren Ulusal ve Uluslararası STK lara,
Kongreye destek veren ve katılımlarıyla onurlandıran devlet büyüklerimize,
Kongremize destek veren kurum ve kurum temsilcilerine,
Kongremiz içinde düzenlenen konferansları yöneten konuşmacı ve panelistlerimize,
Kongre Düzenleme Kurulu içinde bulunup kongrenin başarı geçmesinde emeği geçen kişilere,
Kongreye Maddi, manevi destek sağlayan sponsorlarımıza Gala yemeği içinde ödül töreni düzenlenerek plaket takdim edilecektir.

Sponsorluk Kalemleri ve Sponsorlara Sağlatılacak İmkânlar
Sponsorluk hizmetleri 4 (dört) ana başlık altında toplanmıştır ve bu ana baslıklarda kendi içinde alt başlıklara ayrılmıştır:
-Altın Sponsorluklar ( 1 Adet )
– Gümüş Sponsorluklar ( 3 Adet )
– Bronz Sponsorluklar ( 5 Adet )
– Destek Sponsorluklar

Genel Sponsorluklar
– VIP ve Protokol Yemeği Sponsorluğu
– Kahve Molası Sponsorluğu
– Basılı Malzeme Sponsorlukları
– Çanta Sponsoru
– Yaka Kartı İpi Sponsoru
– Bloknot, Kalem Sponsoru
– Workshop Sponsorlukları
– Yönlendirme Levhaları Sponsorluğu
– Medya Sponsoru
– Kongre CD Sponsorluğu

Ana Sponsorluk
– Protokol İştiraki ile Düzenlenecek Olan Öğle Yemeğinde
-Protokol Masasında 1 kişilik Oturma Hakkı
– Açılış Oturumunda 1 Kişilik Konuşmacı Hakkı
– Kongre Programı Kapsamında İstenilen Oturum ve/veya
-Oturumlarda 3 Kişilik Konuşmacı Hakkı
– VIP Ağırlama
– 36 metrekare Stand Alanı Tahsisi
– Workshop Düzenleyebilme Hakkı ve Bu Doğrultuda Salon Tahsisi
– Workshop Düzenlendiğinde Cep Telefonu Mesajı ile Hedef
-Katılımcılara Bilgilendirme Mesajı Gönderme Hakkı
– Katılımcılara Firma Adına Hoş Geldiniz Mesajı Gönderme İmkânı
– 1×2 metre Ebatlarında 6 Adet Logolu Flama Kullanım Hakkı
– Diğer Sponsorluklardan %20 İndirim Hakkı
– Salonlarda Yer Alacak Panoda ve Sahnede Logo Kullanımı
– 16 Kişilik Ücretsiz Kayıt Hakkı
– Firma Tanıtım Broşürlerinin Katılımcılara Dağıtılması
– Firma Logosunun Kongre Web Sayfasında Yer Alması ve Kendi
– Sitesine Link Verilmesi
– Basılı Malzemelerde Logo Kullanımı
– Kongre Protokol Davetiyelerinde Logo Kullanımı
– Basın Bültenlerine Firma Tanıtım Yazısının İlave Edilmesi
– Basın Yayın Organlarında Verilecek Reklâmlarda Logo Kullanımı
– Kongre program kitapçığında 1 Tam Sayfa reklamı yayınlanacaktır.

Altın Sponsorluk
– Kongre Programı Kapsamında İstenilen Oturum ve/veya
-Oturumlarda 1 Kişilik Konuşmacı Hakkı
– 24 metrekare Fuar Alanında Stand Tahsisi
– Workshop Düzenleyebilme Hakkı ve Bu Doğrultuda Salon Tahsisi
– Workshop Düzenlendiğinde Cep Telefonu Mesajı ile Hedef
-Katılımcılara Bilgilendirme Mesajı Gönderme Hakkı
– Salonlarda Yer Alacak Panoda ve Sahnede Logo Kullanımı
– 1×2 metre Ebatlarında 4 Adet Logolu Flama Kullanım Hakkı
– Diğer Sponsorluklardan %15 İndirim Hakkı
– 12 Kişilik Ücretsiz Kayıt Hakkı
– Firma Tanıtım Broşürlerinin Katılımcılara Dağıtılması
– Firma Logosunun Kongre Web Sayfasında Yer Alması ve Kendi
– Sitesine Link Verilmesi
– Basılı Malzemelerde Logo Kullanımı
– Kongre Protokol Davetiyelerinde Logo Kullanımı
– Basın Bültenlerine Firma Tanıtım Yazısının İlave Edilmesi
– Basın Yayın Organlarında Verilecek Reklâmlarda Logo Kullanımı
– Kongre program kitapçığında ½ Sayfa reklamı yayınlanacaktır.

Gümüş Sponsorluk
– 18 metrekare Fuar Alanında Stand Tahsisi
– Workshop Düzenleyebilme Hakkı ve Bu Doğrultuda Salon Tahsisi
– Workshop Düzenlendiğinde Cep Telefonu Mesajı ile Hedef –
-Katılımcılara Bilgilendirme Mesajı Gönderme Hakkı
– Salonlarda Yer Alacak Panoda ve Sahnede Logo Kullanımı
– 1×2 metre Ebatlarında 3 Adet Logolu Flama Kullanım Hakkı
– Diğer Sponsorluklardan %10 İndirim Hakkı
– 10 Kişilik Ücretsiz Kayıt Hakkı
– Firma Tanıtım Broşürlerinin Katılımcılara Dağıtılması
– Firma Logosunun Kongre Web Sayfasında Yer Alması ve Kendi
– Sitesine Link Verilmesi
– Basılı Malzemelerde Logo Kullanımı
– Kongre Protokol Davetiyelerinde Logo Kullanımı
– Basın Yayın Organlarında Verilecek Reklâmlarda Logo Kullanımı
– Kongre program kitapçığında 1/4 Sayfa reklamı yayınlanacaktır.

Bronz Sponsorluk
– 12 metrekare Fuar Alanında Stand Tahsisi
– Workshop Düzenleyebilme Hakkı ve Bu Doğrultuda Salon Tahsisi
– Workshop Düzenlendiğinde Cep Telefonu Mesajı ile Hedef
-Katılımcılara Bilgilendirme Mesajı Gönderme Hakkı
– Salonlarda Yer Alacak Panoda ve Sahnede Logo Kullanımı
– 1×2 metre Ebatlarında 2 Adet Logolu Flama Kullanım Hakkı
– Diğer Sponsorluklardan %5 İndirim Hakkı
– 6 Kişilik Ücretsiz Kayıt Hakkı
– Firma Tanıtım Broşürlerinin Katılımcılara Dağıtılması
– Firma Logosunun Kongre Web Sayfasında Yer Alması ve Kendi
– Sitesine Link Verilmesi
– Basılı Malzemelerde Logo Kullanımı
– Kongre Protokol Davetiyelerinde Logo Kullanımı
– Basın Yayın Organlarında Verilecek Reklâmlarda Logo Kullanımı
– Kongre program kitapçığında 1/6 Sayfa reklamı yayınlanacaktır.
Destek Sponsorlukları
– 6 metrekare Fuar Alanında Stand Tahsisi
– Salonlarda Yer Alacak Panoda ve Sahnede Logo Kullanımı
– 4 Kişilik Ücretsiz Kayıt Hakkı
– Firma Tanıtım Broşürlerinin Katılımcılara Dağıtılması
– Firma Logosunun Kurultay Web Sayfasında Yer Alması ve Kendi Sitesine Link Verilmesi
– Basılı Malzemelerde Logo Kullanımı
– Basın Yayın Organlarında Verilecek Reklâmlarda Logo Kullanımı
– Kongre program kitapçığında 1/8 Sayfa reklamı yayınlanacaktır.

VIP ve Protokol Yemeği Sponsorluğu
– Protokol Masasında 1 Kişilik Oturma hakkı.
– Vıp Yemeğin verileceği Özel salonun firma flamalarıyla Donatılması
-Sponsor firmaya ait masa bayraklarının tüm masalarda yer alması
– 6 Kişilik Ücretsiz kayıt Hakkı
– Firma Tanıtım Broşürlerinin Katılımcılara Dağıtılması
– Firma Logosunun Kongre Web Sayfasında Yer Alması ve Kendi
– Sitesine Link Verilmesi
– Basılı Malzemelerde Logo Kullanımı
– Basın Yayın Organlarında Verilecek Reklâmlarda Logo Kullanımı
– Kongre program kitapçığında 1/4 Sayfa reklamı yayınlanacaktır

Mola Arası Kahve Sponsorluğu
– Kongre süresince alınacak kahve molaları esnasında ikram alanlarında firma bayrakları ve flamaları kullanılacaktır.
– Uygun basılı malzemelerde, sponsorluk listelerinde firma ismi ya da logosu yer alacaktır.
– Kongre program kitapçığında ¼ sayfa reklamı yayınlanacaktır.

Medya Sponsoru
“Medya Sponsoru” kongreye ve kongre kapsamındaki tüm etkinliklere ilişkin haber yapacak, karşılıklı belirlenecek tarihlerde ve sayıda yazılı ve/veya görsel reklam yayınlayacaktır.
Medya sponsoru olacak kurum ve kuruluşa aşağıdaki hizmetler sunulacaktır:
– Medya sponsorlarının logoları kullanım yerlerine göre destek sponsor büyüklüğünde ve onlardan sonra kullanılacaktır
– Medya sponsorlarının logoları kongre posterlerinde kullanılacaktır.
– Medya sponsorlarının logoları kongrenin resmi web sitesinde yayınlanacak ve firmaların kendi sitelerine bağlantı verilecektir..
– Medya sponsorlarına 2 kişilik ücretsiz kayıt hakkı verilecektir.
– Kongre program kitapçığında 1/8 Sayfa renkli reklamı yayınlanacaktır.
Kongre CD’si Sponsorluğu
– Kongrenin tüm oturumları interaktif CD olarak 5000 adet sponsor firma reklamı ile basılacak ve dağıtılacaktır.
– Kongre CD Sponsorunun logosu kongrenin resmi web sitesinde yayınlanacak ve firmaların kendi sitelerine bağlantı verilecektir.
– Kongre program kitapçığında 1/8 Sayfa renkli reklamı yayınlanacaktır.
– 2 Kişilik Ücretsiz kayıt Hakkı verilecektir.
Yönlendirme Levhaları Sponsorluğu
Kongrede kullanılacak tüm genel yönlendirmelerde firma / ürün logosu yer alacaktır.
– Yönlendirme levhaları sponsorunun logosu kongrenin resmi web sitesinde yayınlanacak ve firmaların kendi sitelerine bağlantı verilecektir.
– 2 Kişilik Ücretsiz kayıt Hakkı verilecektir.
– Kongre program kitapçığında 1/8 Sayfa reklamı yayınlanacaktır.
Basılı Malzeme Sponsorlukları
-Çanta Sponsoru
-Yaka Kartı İpi Sponsoru
-Bloknot, Kalem Sponsoru
-Kongre Bildiri Kitabı Sponsoru
-Kongre CD Sponsoru
-Yönlendirme Levhaları Sponsoru
Basılı Malzeme Sponsorları, Hakları
– Basılı malzeme sponsorlarının logoları, sponsor oldukları ürünün üzerinde kullanılacaktır.
– Kongre Programı Kapsamında İstenilen Oturum ve/veya
-Oturumlarda 1 Kişilik Konuşmacı Hakkı
– Basılı malzeme sponsorlarının logoları kullanım yerlerine göre sektör sponsorlarından küçük ve onlardan sonra kullanılacaktır.
– 4 Kişilik Ücretsiz kayıt Hakkı
– Basılı malzeme sponsorlarının logoları, kongrenin resmi web
sitesinde yayınlanacak ve firmaların kendi sitelerine bağlantı verilecektir,
– Kongre program kitapçığında ½ Sayfa reklamı yayınlanacaktır.

Basılı Malzeme Sponsor Logo Kullanım Kuralları
Ana Sponsor için;
Organizatörler Logosu Büyüklüğünde ancak sonrasında
Altın Sponsor için;
Organizatörler Logosunun 1/2 Oranı Büyüklüğünde ve Ana Logosu Sonrasında
Gümüş Sponsor için;
Organizatörler Logosunun 1/3 Oranı Büyüklüğünde ve Altın Sponsor Logosu Sonrasında
Bronz Sponsor için;
Organizatörler Logosunun 1/4 Oranı Büyüklüğünde ve Gümüş Sponsor Logosu Sonrasında
Destek Sponsorlar için;
Organizatörler Logosunun 1/5 Oranı Büyüklüğünde ve Bronz Sponsor Logosu Sonrasında
Ayrıca sponsorluk anlaşmasının yapıldığı tarihi takip eden ilk basılı malzeme çalışmasında firma logosu kullanılmaya başlayacaktır.

Bu Amaçlara Ulaşma Yöntemi:
Kongremizde yayımlanan bilimsel bildirilerin sonuçlarının takip edilmesi,
İkili, çoklu görüşmelerin sonucunda iş ve istihdam konusunda etkilerinin değerlendirilmesi,
Firmaların ürünlerini ve teknolojilerini sergileyebileceği stantlardan aldığı kontak ve bu kontakların sonucunda iş, ürün satış konusunda geri dönüşlerin değerlendirilmesi,
Kongreye katılımcı olarak gelen ulusal ve uluslararası ziyaretçilerimize yapılacak memnuniyet anketlerinin değerlendirilmesi,
Katılımcıların sosyal medya iletişim bilgilerini alarak buradan tanıtım, tavsiye ve önerini takip ederek,
Alınan bu çıktılar sonucunda geleneksel hale halledilmesi planlanan bu projenin eksik kalan ayağı varsa giderilmeye ve hep daha iyisini yapmaya çalışmak olacaktır.

Faaliyet ve Çıktılar: (Proje faaliyet(ler)i neticesinde elde edilmesi beklenilen sonuçlar nelerdir ve bu sonuçlar nasıl ölçülecektir?)
İkili, çoklu görüşmelerin sonucunda görüşme yaptırılan gerçek ve tüzel kişilikler kongre sonunda aylık, 3 aylık ve 6 aylık periyodlarla iletişime geçilerek sonuçların değerlendirilmesi,
Firmaların ürünlerini ve teknolojilerini sergileyebileceği stantlardan aldığı kontak ve bu kontakların sonucunda iş, ürün satış konusunda geri dönüşlerin olup olmadığını kongre sonunda aylık, 3 aylık ve 6 aylık periyodlarla iletişime geçilerek sonuçların değerlendirilmesi,
Kongreye katılımcı olarak gelen ulusal ve uluslararası ziyaretçilerimize yapılacak memnuniyet anketlerinin değerlendirilmesi,
Ulusal ve uluslararası kongreye katılan konukların Konfederasyonumuza geri dönüşleri, görüş ve önerilerinin değerlendirilmesi,
Kongreye katılan Ulusal Sivil Toplum Kuruluşlarımızın, Kongreye katılan Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları ile iş birliği yapıp yapılmadığının denetlenmesi ve değerlendirilmesi,

KONGRE HAKKINDA;

Konfederasyonumuz; Kongremize 80 ülke ve 80 ülkeden 3000’den fazla şirket yöneticisi, 80 üniversiteden akademisyen, bürokrat, perakendeciler, imalatçı, fabrika sahibi, üretici önderleri, zincir restoran ve otel sahipleri, üretici birlikleri, tarımsal kooperatifler, ulusal ve uluslararası arenada tarım ve gıda sektörüne yön veren kurum ve kuruluşlar yani dünya üzerindeki sektörün tüm paydaşlarını bir araya gelecektir.

Bir araya gelecek olan bu sektör temsilcilerinin tarım ve gıda üretimi, üretim teknolojileri, ithalatı, ihracatı, ürettikleri politikaları ve bilimsel çalışmalarıyla dünyaya yaptığı önemli katkıları ve gelecekte 2023 yılına kadar yapacağı katkıları değerlendirme imkânı bulacaktır.

Kongre başta ülkemizin ve Dünya ülkelerinin gıda ve tarımsal üretimindeki potansiyellerini, alt yapılarını, geldiği bilgi ve teknolojik seviyesini, yetişmiş insan gücünü, bu konudaki firmaların teknik düzeylerini gösteren bir platform olacaktır.

Kongrede; Sempozyum, panel, çalıştay, ikili ve çoklu görüşmeler, firmaların ürünlerini ve teknolojilerini sergileyebileceği stantlar, örnek işletme gezileri, ödül töreni, kokteyl ve yemekli toplantılar, açılış, kapanış törenleri ve diğer programlar sektördeki tüm aktörlerin birbirini arada başka bir faktör olmadan birebir tanımasına, ağlar ve ilişkiler kurmasına yardımcı olacaktır.

Katılımcıların ve ziyaretçilerin tarım, gıda sektöründe mikro ve makro tabloyu görme imkânı sahip olacaktır. Bu şekilde, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası fırsatları görme ve değerlendirme imkânı oluşacaktır.

Bütün bu faaliyetler ülkemiz başta olmak üzere tarım ve gıda sektörüyle ilişkili olan, çalışan, yatırım yapan, yatırım yapmayı düşünen herkesin vizyonunu genişletmiş, yeni teknolojileri görmüş, inceleme ve mukayese etme imkanı bulmuş, sektöre yönelik ithalat, ihracat ve istihdamda yeni ufuklar açılmış, çarpan etkisiyle bu sektörde çalışan insanların yaşam kalitesini refah düzeyini artırmış olacaktır.

Kongremize vereceğimiz destek ve değerli katkılarınız için şimdiden teşekkür eder saygılarımızla bilgilerinize arz ederiz.
Kongre Düzenleme Kurulu

Sizinde düşündüğünüz, faydalı olacağı kanaati taşıdığınız bir konunuz varsa Kongre Düzenleme Kuruluna iletebilirsiniz.

[email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin