II. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi

II. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresinin ikincisinin yapılmasına ilişkin (International Strategic Research Congress-ISRC2017) duyurumuzu sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duymaktayız.

Birincisini 2016 yılında düzenlediğimiz kongremiz, 7 ülkeden ve 37 üniversiteden yaklaşık 150 bildiri sunumu ile gerçekleşmiştir. Kongremiz, farklı alanlarda çalışan akademisyenlerin, araştırmacıların ve lisansüstü öğrencilerin bilimsel çalışmaları ile bir araya gelmesi, güncel gelişmelerle ilgili bilgi ve deneyimlerin paylaşılması ve böylece disiplinler arası çalışmalara zemin hazırlanması amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Akademik Teşvik Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenen ve bilimsel kurulda alanında uzman birçok yerli ve yabancı akademisyenin yer aldığı kongremiz, ulusal ve uluslararası farklı sorunlara yönelik çözümler üretilmesi, ekonomik, siyasi ve kültürel yakınlaşmanın arttırılması, yeni işbirliklerinin tesisi noktasında önemli rol oynayacaktır.
Kongremize, bilimsel çalışmaların sunulmasının yanı sıra özellikle bilime gönül vermiş genç bilim insanlarının bir araya getirilmesi, ortaya konulacak sorunların çözümünde lokomotif rol oynanması, ortak çalışma grupları oluşturulması misyonlarıyla yola çıkılmıştır.

Sizleri, sonuçlarının ülkemize ve bilim dünyasına önemli katkılar sağlayacağını umut ettiğimiz, 28 Eylül -1 Ekim 2017 tarihleri arasında Avantgarde Hotel/ Resort (Kemer)’ de düzenleyeceğimiz kongremizin ikincisinde ağırlamaktan onur ve mutluluk duyacağız.

II. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi (ISRC-2017) kapsamında araştırmacılara aşağıda listelenen kategorilerde ödüller verilecektir.

DOKTORA TEZ ÖDÜLÜ
Doktora tezinden türetilen ve II. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongre’sinde sunulması Bilim Kurulu tarafından kabul edilmiş tebliği olan bilim insanları bu ödüle aday olabilirler.
Ödül en fazla üç doktora tez sahibine verilir.
Ödül kongre açılış töreninde açıklanır

EN İYİ ULUSLARARASI MAKALE ÖDÜLÜ
2016 Yılında yapılan Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi’nde bildiri olarak sunulan ve yurt dışı SCI-EXPANDED, SSCI ve AHCI’de taranan dergilerde yayınlanmış araştırma makalesine verilir.
Başvurular derginin impact factorü dikkate alınarak jüri tarafından değerlendirilir. Makalenin son 2 yıl içerisinde yayınlanmış olması gerekir.
Ödül her yıl 3 bilim insanına verilir.
Başvurular, adaylar tarafından online olarak yapılır.
Birden fazla araştırmacının katılımıyla yayınlanmış çalışmalar için yapılan bireysel başvurularda adayın diğer araştırmacıların imzalı onaylarını alması gerekir.
Ödül kongre açılış töreninde açıklanır.

EN İYİ ULUSAL MAKALE ÖDÜLÜ
2016 Yılında yapılan Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi’nde bildiri olarak sunulan ve ULAKBİM’de taranan dergilerde yayınlanmış araştırma makalesine verilir.
Ödül her yıl 3 çalışmaya verilir. Sonuçlar birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü şeklinde açıklanır.
Başvurular, adaylar tarafından online olarak yapılır.
Birden fazla araştırmacının katılımıyla yayınlanmış çalışmalar için yapılan bireysel başvurularda adayın diğer araştırmacıların imzalı onaylarını alması gerekir.
Ödül kongre açılış töreninde açıklanır.

EN İYİ ULUSLARARASI VE ULUSAL KİTAP ÖDÜLÜ
Uluslararası Stratejik Araştırmaları Kongresi’nde tebliğ olarak sunulan ve daha sonra genişletilerek kitap ya da kitap bölümü olarak ulusal veya uluslararası yayınevleri tarafından basılmış kitap ve kitap bölümlerine verilir.
Ödül en fazla üç çalışmaya verilir.
Ödül kazanan bilim insanına sertifika verilir.
Ödül kongre açılış töreninde açıklanır.

EN İYİ GENÇ ARAŞTIRMACI ÖDÜLÜ
30 yaşını geçmemiş bilimsel araştırmaları ve çalışmalarıyla alanına önemli katkı sunan bilim insanlarına verilir.
Adayların seçilmesinde temel kriter olarak SCI-EXPANDED, SSCI ve AHCI’de taranan dergilerde yayınlanan en az iki makalesi olanlar başvurabilir. Yayın sayısı dikkate alınarak derecelendirme yapılır.
Başvurular elektronik ortamda hazırlanmış dosya ile gönderilmelidir.
Ödül her yıl için üç çalışmaya verilir.
Ödül kongre açılış töreninde açıklanır.

SÖZEL SUNU ÖDÜLÜ
Kongre kapanışı sırasında verilir.
Adayın bu ödül kapsamında başvurusu yapılmış olmalıdır.
Ödül en iyi 3 çalışmaya verilir. Sonuçlar birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü şeklinde açıklanır.
Verilecek çalışmanın umut vaat eden bir dergide yayınlanma potansiyeli olan araştırma makalelerine verilir.