II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Değerli Bilim İnsanları,
Sizleri Antalya-Belek’te Sosyal Araştırmalar & Davranış Bilimleri Dergisi’nin ev sahipliği ve Celal-Abad Devlet Üniversitesi ile Farabi Devlet Üniversitesi’nin işbirliğinde düzenlenecek olan II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Sempozyuma sözlü ve poster bildirinin yanı sıra video bildiri ile başvuru yapabilirsiniz.
Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, 2018 yılında yenilenen akademik teşvik kriterlerini taşımaktadır.

Sempozyuma kabul edilen bildiriler tam metin olarak yazarların tercihlerine göre ISBN’li Sempozyum Bildiri Kitabı‘nda veya Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi‘nde hakem süreci tamamlandıktan sonra ücretsiz yayınlanacaktır.

Sosyal Araştırmalar & Davranış Bilimleri Dergisi (http://www.sadab.org) Doçentlik başvuruları ve teşvik kriterlerine sahiptir. Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi (SADAB), Tübitak-Ulakbim Dergipark, Google Scholar, Open AIRE, İSAM, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ve İdeal Online veri tabanları tarafından taranmaktadır.

21-23 Ekim 2018 tarihleri arasında

Sempozyum Konu Başlıkları
Antropoloji
İnsan Hakları Çalışmaları
Seçmen Davranışları
Arkeoloji
İnsan Kaynakları
Sigorta
Bankacılık
İstatistik
Sinema-Televizyon
Bölgesel ve Yerel Ekonomi
İşletme Sivil Toplum
Coğrafya
Kadın Araştırmaları
Siyasal Psikoloji
Çok Kültürlülük
Kimlik
Siyaset Yönetimi
Dış Ticaret
Kültür Turizmi
Sosyal Hizmetler
Doğa Turizmi
Kütüphanecilik
Sosyal Politika
Edebiyat
Maliye
Sosyal Sermaye
Eğitim Yönetimi
Matematik Eğitimi
Sosyoloji
Ekonometri
Medya ve Siyaset
Spor Ekonomisi
Ekonomi Yönetimi
Yerel Yönetimler
Spor Tesisi İşletmeciliği
Enerji Muhasebe
Spor Yönetimi
Etkinlik Yönetimi
Müzik
Stratejik Yönetim
Felsefe Örgüt Teorisi
Tarih
Fen Bilgisi Eğitimi
Örgütsel Davranış
Temel Eğitim
Finans
Pazarlama Yönetimi
Toplumsal Olaylar
Gazetecilik
Psikoloji
Turizm
Güvenlik Çalışmaları
Resim
Tüketim Kültürü
Güzel Sanatlar
Sağlık Bilimleri
Türk Lehçeleri
Halkla İlişkiler
Sağlık İşletmeciliği
Uluslararası İlişkiler
Hemşirelik
Sağlık Turizmi
Uluslararası Pazarlama
Hukuk
Sağlık Yönetimi Yerel Yönetimler
İktisat Sanat ve Tasarım
Yönetim Kuramları
İlahiyat
Sanayileşme

Çağrı