II. Uluslararası Sanat Eğitimi Araştırmaları Sempozyumu

Değerli Sanat Eğitimcileri ve Sanatçılar;

Çağımızın önemli olgularından biri olan küreselleşmenin yaşantımıza yaptığı olumlu ve olumsuz katkılar, birçok alanda olduğu gibi, sanat eğitiminin içeriğini ve biçimini de etkilemektedir. Uluslararası rekabetin fazlalaşması, göç ve çok kültürlülük, teknoloji ve bilgi ekonomisinin gelişmesi, sanat eğitimindeki değişimi zorunlu kılmaktadır. Bahsedilen tüm bu gelişmeler, sanat eğitimi için bir takım soru ve sorunları beraberinde getirmekte ve bunlar araştırma ve politikalar geliştirmeyi gerektirmektedir. Bu bağlamda, 06-08 Aralık 2018 tarihlerinde “Sanat, Sanat Eğitimi ve Araştırma Yöntemlerinde Yeni Paradigmalar” temalı II. Uluslararası Sanat Eğitimi Araştırmaları Sempozyumu, Ankara Üniversitesi ve Eğitim Araştırmaları Birliği/EAB işbirliği; Milli Eğitim Bakanlığı/MEB, Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği/GÖRSED, Sanat Eğitimcileri Derneği/SEDER, Dünya Eğitim Araştırmaları Birliği/WERA ve Uluslararası Eğitimciler Derneği/INASED katkılarıyla Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

Sempozyum kapsamında, 06-14 Aralık 2018 tarihleri arasında, Türkiye’nin önemli sanat merkezlerinden biri olan Ankara’daki CerModern’de düzenlenecek olan “Uluslararası Çağdaş Sanat Sergisi”nin, ulusal ve uluslararası düzeydeki sanatçıların eserlerini sergilemesine fırsat verecek olması ve çağdaş sanata yapacağı katkıları memnuniyetle ifade etmek isteriz.

Değerli sanat eğitimcilerini ve sanatçıları, ikincisini düzenlediğimiz Uluslararası Sanat Eğitimi Araştırmaları Sempozyumu ve Çağdaş Sanat Sergisi’ne katılımlarını bekler, saygılar sunarız.

DÜZENLEME KURULU

Sempozyum Takvimi
Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih 07 Eylül 2018
Kabul edilen bildirilerin ilan edilmesi 17 Eylül 2018
Kongre programının duyurulması 05 Ekim 2018
Tam metin gönderilme son tarihi 14 Aralık 2018
Erken kayıt için son tarih 19 Ekim 2018
Geç kayıt için son tarih 09 Kasım 2018

Sergi Takvimi
Eser görsellerinin teslimi için son tarih 31 Ekim 2018
Jürinin eserleri değerlendirmesi için son tarih 19 Kasım 2018
Kabul edilen eser sahiplerinin ilanı ve kabul belgelerin katılımcıların e-posta adreslerine gönderilmesi 23 Kasım 2018
Kabul edilen eserlerin teslimi için son tarih 04 Aralık 2018
Sergi kayıt için son tarih 04 Aralık 2018

http://useas.eab.org.tr